Mazmur 32

Minggu 30 Juni 2019, II Dob Trinitas: Ambilan,  Psalmen 32: 1-11; Sibasaon, Rom 10: 4-12

Topik: Hatuahon ni halak na ipintori Naibata

32:1 Humbani si Daud. Doding podah. Martuah ma halak na dob sinasap panlanggaronni, na dob nirungkub dousani.(Ps. 85:3; Rom 4:6-9.) 32:1 Dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi!
32:2 Martuah ma halak anggo seng ihira Jahowa bani hajahaton, anjaha seng dong sipakulah-kulah ibagas tonduyni.(2 Sam. 19:19; Job 31:33; 2 Kor. 5:19.) 32:2 Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!
32:3 Ai sadokah huhasipkon dousangku, reong do holi-holingku ibahen tangisku ganup ari. (Ps. 31:11; 51:10.) 32:3 Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari;
32:4 Ai sai idondoni tanganmu do ahu arian pakon borngin, jadi horah ma darohku songon pambahen ni milas ni logou ni ari. Sela. (Ps. 38:3; 102:5-12; Job 33:14-22; Jes. 8:11.) 32:4 sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. S e l a
32:5 Hupabotohkon ma bamu dousangku, anjaha seng huponopkon hajahatonku, ningku do: Sopothononku ma panlanggaronku hubani Jahowa, jadi isasap Ham do utang ni dousangku. (Ps. 38:19; Neh. 1:6; 9:2; Pod. 28:13; 1 Joh. 1:8, 9.) 32:5 Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: “Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,” dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. S e l a
32:6 Halani ai martonggo ma hubamu sagala na daulat maruhur, sanggah adong ope panorang boi marjumpah; roh pe sompong bah manraja, seng anjai das ai hubani. (Ps. 91; 5 Mus. 4:29; Jes. 55:6; Jer. 29:12-14.) 32:6 Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui; sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.
32:7 Ham do parlingodanku, iramotkon Ham do ahu humbani hasosakan, haluahon do iinggotkon Ham bangku. Sela. (Jes. 35:10.) 32:7 Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. S e l a
32:8 Huajari anjaha hupodahi pe ho pasal dalan sidalananmu, huparmaloi anjaha iiring-iring pangkawahku pe ho. (Ps. 25:12; Pod. 4:11, 12.) 32:8 Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.
32:9 Ulang ma nasiam songon huda atap halode na so maruhur, na so ra dohor bam anggo lang pinaksa ni tali pakon kokang. (Pod. 26:3; Jak. 3:3.) 32:9 Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau.
32:10 Buei do siandungon ni parjahat, tapi barang ise na martenger ni uhur bani Jahowa, inggotkononni do bani idop ni uhur. (Ps. 16:4.) 32:10 Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada TUHAN dikelilingi-Nya dengan kasih setia.
32:11 Marmalas ni uhur anjaha marolob-olob ma sagala parpintor ibagas Jahowa; marmegah-megah ma ganup paruhur na pintor. (Ps. 33:1; 64:11.) 32:11 Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!
<< Mazmur 31 Mazmur 33 >>