Mazmur 31

Minggu 23 Februari 2020, Estomini: Ambilan Psalmen 31: 1-9; Sibasaon Matius 13: 1-17

Topik: Naibata Batar-batarhu

 
31:1 Bani pambobai koor. Psalm ni si Daud. 31:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
31:2 Hubamu do ahu, alo Jahowa, marhatengeran, ulang ma lopas Ham ahu lalab bador; paluah Ham ma ahu marhitei hapintoranmu! (Ps. 7:2; 11:1; 16:1; 71:1, 2.) 31:2 Pada-Mu, TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu,
31:3 Paeleng Ham ma pinggolmu hubangku, tarolos ma Ham paluahkon ahu. Ham ma bangku dolog-batu paronding-ondingan, gabe benteng na toguh laho paluahkon ahu; (Ps. 18:3; 71:3.) 31:3 sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku! Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku!
31:4 ai Ham do tongon dolog-batungku pakon bentengku, halani goranmu iring-iring anjaha togu Ham ma ahu. (Ps. 23:2, 3.) 31:4 Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku.
31:5 Sai paluah Ham ma ahu humbani siding, na ponop itaon halak laho manangkap ahu, ai Ham do haporusanku. (Ps. 25:15; 140:6.) 31:5 Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku.
31:6 Hubagas tanganmu do huondoskon tonduyhu, ai domma itobus Ham ahu, ale Jahowa, Ham Naibata hatengeran ni uhur. (Ps. 49:16; 2 Kron. 15:3; Luk 23:46.) 31:6 Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku; Engkau membebaskan aku, ya TUHAN, Allah yang setia.
31:7 Ihagigihon Ham do na manombah sisombahon na so margagan, tapi anggo ahu tenger do uhurhu bani Jahowa. (5 Mus. 32:21; Jer. 8:19; 14:22; Jon. 2:9.) 31:7 Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada TUHAN.
31:8 Marolob-olob anjaha marmalas ni uhur do ahu bani idop ni uhurmu, ai ikawahkon Ham do hadoyukonku, anjaha ibotoh Ham do hasosakan ni tonduyhu. (2 Sam. 7:20; Ps. 9:3, 4.) 31:8 Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku,
31:9 Seng iondoskon Ham ahu hubagas tangan ni munsuh, ipajongjong Ham do naheihu bani na lumbang. (Ps. 18:20, 37; Ps. 27:12; Job 36:16.) 31:9 dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang.
31:10 Maidop ma uhurmu bangku, ale Jahowa, ai tarsosak do ahu; halani pusok ni uhur holok do matangku, galek do tonduyhu pakon pamatangku. (Ps. 6:6, 8; 44:26; 88:10.) 31:10 Kasihanilah aku, ya TUHAN, sebab aku merasa sesak; karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku.
31:11 Bois do gogohku ibahen horu ni uhur, ampa tahun-tahun ni goluhku ibahen holsohku; surut do gogohku ibahen panlanggaronku, seng margolle be holi-holingku. (Ps. 32:3, 4; 38:4, 5.) 31:11 Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah; kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah.
31:12 Parbilean do ahu ilobei ni na manosak ahu, ampa bani halak romban rumahku; tarsonggot do na mananda ahu, manimbil bei do na mangidah ahu i dalan. (Ps. 44:14; 69:11-13; 88:9, 19.) 31:12 Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku; mereka yang melihat aku di jalan lari dari padaku.
31:13 Ihalupahon ahu songon halak na matei, marosak do ahu songon sanga-sanga. (Par. 9:5; Hos. 8:8.) 31:13 Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
31:14 Hubogei do husip-husip ni buei halak: Habiaran inggot! Rap manriah do sidea manguhurhon ahu, mambahen ranggian do sidea laho mambuat goluhku. (Jer. 20:10; 46:5.) 31:14 Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, — ada kegentaran dari segala pihak! — mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku.
31:15 Tapi anggo ahu, bamu do ahu martenger ni uhur, ale Jahowa, ningku do: Ham do Naibatangku. (Ps. 140:7.) 31:15 Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya TUHAN, aku berkata: “Engkaulah Allahku!”
31:16 Marguru bamu do goluhku, paluah Ham ma ahu humbani tangan ni munsuhku pakon humbani na mangayak-ayak ahu. (Job 14:5; Ps. 139:16.) 31:16 Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku!
31:17 Sondangkon Ham ma bohimu bani juak-juakmu, paluah Ham ma ahu marhitei idop ni uhurmu. (4 Mus. 6:25; Ps. 80:4.) 31:17 Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu!
31:18 Ham Jahowa, ulang lopas Ham ahu bador, hu Bamu do ahu dilo-dilo; tarbador ma namin halak parjahat, anjaha masip tuad hu nagori toruh. 31:18 TUHAN, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepada-Mu; biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam.
31:19 Sai sip ma sagala bibir parladung, na jungkat marsahap dompak halak parpintor, gok hatoalon ampa pangapasion. 31:19 Biarlah bibir dusta menjadi kelu, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan!
31:20 Banggalni in dear ni layakmu, na pinasirsir bani halak na mangkabiari Ham, na binahenmu bani halak na martenger ni uhur bamu, ilobei ni anak ni jolma. (Ps. 36:6-8.) 31:20 Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kausimpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kaulakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu, di hadapan manusia!
31:21 Iondingi Ham do sidea marhitei pangondingion ni bohimu dompak tahi-tahi ni jolma, iponopkon Ham do sidea bani lampo-lampo dompak sorgang-sorgang ni dilah. (Ps. 27:5; 64:3.) 31:21 Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang; Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah.
31:22 Napuji ma Jahowa, ai tarlobih do idop ni uhurni bangku bani panorang hasosakan. (Ps. 17:7; 60:11; 2 Kron. 8:5; Jes. 26:1.) 31:22 Terpujilah TUHAN, sebab kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan!
31:23 Tapi anggo ahu, hupingkir hinan do ibagas biarhu: Domma tarbuang ahu humbani panonggormu. Hape itangihon Ham do elek-elekku, sanggah dilo-dilo ahu Bamu. (Ps. 116:11; 28:2.) 31:23 Aku menyangka dalam kebingunganku: “Aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu.” Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku, ketika aku berteriak kepada-Mu minta tolong.
31:24 Sai haholongi nasiam ma Jahowa, nasiam sagala na hinaholonganni! Jahowa do manramotkon sagala halak na bujur, tapi mardapot-dapot do ibalaskon dompak sigijang uhur. (Ps. 94:2; 5 Mus. 6:4, 5; 10:12.) 31:24 Kasihilah TUHAN, hai semua orang yang dikasihi-Nya! TUHAN menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung.
31:25 Sai margogoh anjaha totap ma uhurnasiam, sagala na marpangarapan bani Jahowa. (Ps. 27:14.) 31:25 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada TUHAN!
<< Mazmur 30 Mazmur 32 >>