Roma 10

10:1 Ale hasoman, ipangindo uhurhu do anjaha hutonggohon do sidea bani Naibata, andohar maluah. 10:1 Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka diselamatkan.
10:2 Ai husaksihon ma pasal sidea, paboa na pongkut uhur ni sidea dompak Naibata, tapi seng maruhur. 10:2 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
10:3 Ai seng itanda sidea hapintoran ni Naibata anjaha ipindahi sidea do, pajongjongkon hapintoran ni sidea sandiri, seng unduk sidea bani hapintoran ni Naibata. (bd. 9:31, 32.) 10:3 Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.
10:4 Ai Kristus do ujung ni titah in, laho mamintori sagala na porsaya. (Mat. 5:17; Joh. 3:18; Heb. 8:13.) 10:4 Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.
10:5 Ai isurathon si Musa do, paboa jolma na mangkorjahon hapintoran, na maronjolan bani titah, ai do na manggoluh marhitei ai. (3 Mus. 18:5.) 10:5 Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat: “Orang yang melakukannya, akan hidup karenanya.”
10:6 Tapi hapintoran na humbani haporsayaon mangkatahon sonon: Ulang ma hatahon ibagas uhurmu: Ise ma na manaik hu nagori atas, ai ma, mangalop Kristus hunjai? (5 Mus. 30:12, 13.) 10:6 Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian: “Jangan katakan di dalam hatimu: Siapakah akan naik ke sorga?”, yaitu: untuk membawa Yesus turun,
10:7 Atap: Ise ma tuad hu nagori toruh, ai ma, mangarahkon Kristus humbani na matei? 10:7 atau: “Siapakah akan turun ke jurang maut?”, yaitu: untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati.
10:8 Tapi sonon do ihatahon: Dohor do bamu hata in, ibagas pamanganmu anjaha ibagas uhurmu, Ai ma hata haporsayaon, na niambilankonnami. (5 Mus. 30:14.) 10:8 Tetapi apakah katanya? Ini: “Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.” Itulah firman iman, yang kami beritakan.
10:9 Ai maluah ma ham, anggo isaksihon ham marhitei pamanganmu Tuhan Jesus, anjaha ihaporsayai ham ibagas uhurmu, na dob ipuhoi Naibata Ia humbani na matei. (2 Kor. 4:5.) 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
10:10 Ai marhitei uhur do halak porsaya, laho hu hapintoran, anjaha marhitei pamangan manaksihon laho hu haluahon. 10:10 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
10:11 Ai ihatahon surat in do: Sagala na porsaya Bani, seng pabadoron. (Jes. 28:16.) 10:11 Karena Kitab Suci berkata: “Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.”
10:12 Ai seng dong ubahni halak Jahudi age halak Gorik, ai Sada do Tuhan ni haganup, na manlayak-layakkon habayakonni bani haganup na mandilosi. 10:12 Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya.
10:13 Ai sagala na mandilo Goran ni Tuhan in, sai paluahon do. 10:13 Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.
10:14 Tapi sonaha ma pardilo ni sidea Bani na so hinaporsayaon ni sidea? Tapi sonaha ma pangkaporsayai ni sidea bani na seng ongga ibogei sidea? Sonaha ma pambogei ni sidea, anggo seng dong na mangambilankon? 10:14 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya?
10:15 Sonaha ma marambilan sidea, anggo lang adong na marsuruh? Songon na tarsurat in: Jenges ni in langkah ni siambilankon na madear. (Jes. 52:7.) 10:15 Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: “Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!”
10:16 Tapi seng haganup na mambalosi ambilan na madear in, ai nini si Jesayas do: Ham Tuhan, ise ma na porsaya bani ambilannami? (Jes. 53:1.) 10:16 Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata: “Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?”
10:17 Ai humbani na manangar ambilan do roh ni haporsayaon, anjaha ambilan ai roh humbani hata ni Kristus. (Joh. 17:20.) 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
10:18 Tapi on ma hatahononku: Ai na so ibogei sidea do nani? Domma namin! Na dob das do sora ni sidea hu sab tanoh on, anjaha ronsi ujung ni dunia on do barita ni sidea. (Ps. 19:5.) 10:18 Tetapi aku bertanya: Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya: “Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.”
10:19 Tapi ningku use: Seng nani ibotoh Israel ai? Parlobei si Musa do na mangkatahon: Bahenonku ma hanima marsimburu mangidah na so bangsa in, anjaha papuhoonku ma ringisnima dompak bangsa na so maruhur. (Mus. 32:21.) 10:19 Tetapi aku bertanya: Adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata: “Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal.”
10:20 Pag do si Jesayas mangkatahon: Na so mangindahi Ahu, ai do jumpahan, anjaha talar do Ahu bani na so sungkun-sungkun Bangku. (Jes. 65:1.) 10:20 Dan dengan berani Yesaya mengatakan: “Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari Aku, Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan Aku.”
10:21 Tapi bani Israel ihatahon do: Layur-layur ari do hupaherbang tanganku bani bangsa na so mambalosi anjaha na manlawan. (Jes. 65:2.) 10:21 Tetapi tentang Israel ia berkata: “Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tangan-Ku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.”
<< Roma 9 Roma 11 >>