Yesaya 43

Minggu 4 November 2018, XXIII Dob Trinitas: Sibasaon Jesaya 43: 8-13; Ambilan 2 Timoteus 1: 6-12

Topik Mingguan: Pangarahon Idop ni Uhur ni Naibata na ondos banta

43:1 Tapi sonari, sonon do hata ni Jahowa, sitompa ho, ale Jakob, anjaha na manjadihon ho, ale Israel: Ulang ho mabiar, ai Ahu do sipaluah ho, domma hudilo goranmu, Ahu do simada ho.(5 Mus. 4:20; 7:6.)43:2 Anggo ibontas ho bah, Ahu do hasomanmu, bani na mandipari bah banggal seng ayubkononni ho. Anggo mardalan ho humbagas apuy, seng anjai mosog ho, anjaha seng matutung ho bahenon ni gara ni apuy. (2 Mus. 14:21; Ps. 66:12; Dan. 3:25.) 43:1 Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: “Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.43:2 Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
43:3 Ai Ahu do Jahowa Naibatamu, Na pansing ni Israel, Sipaluah ho. Domma hubere Masir gabe partobusmu, Kus pakon Seba do panggantihmu. (bd. 45:24; Pod. 11:8.) 43:3 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Syeba sebagai gantimu.
43:4 Halani harga do huidah anjaha na pinasangap, anjaha holong do uhurhu bam, hubere do jolma panggantihmu, ampa bangsa-bangsa gantih ni hosahmu. (2 Mus. 19:5.) 43:4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
43:5 Ulang ho mabiar, ai ahu do hasomanmu, hun hapoltakan do parohonku ginomparmu, anjaha hun hasundutan patumpuonku ho. (bd. 11:11-16; Jer. 30:10; 46:27.) 43:5 Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau dari barat.
43:6 Hatahononku ma bani utara: Paulak! Dompak dangsina: Ulang jolomi! Boan anakku humbani na daoh, ampa borungku hun ujung ni tanoh on, 43:6 Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi,
43:7 haganup na marpanggoranan bani goranku, na hutompa bahen hasangaponku, na hurumang anjaha na hujadihon. (Jer. 14:9.) 43:7 semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!”
43:8 Boan ma hujon bangsa na pitung, hansi pe dong matani, anjaha na nengel, hansi pe adong pinggolni! (bd. 42:18.) 43:8 Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya!
43:9 Sagala bangsa parbegu, roh ma marhumpul, anjaha martumpu ma ganup bangsa-bangsa! Ise ma humbani sidea na pabotohkon on, anjaha na pabogeihon na masa hinan hubanta? Ipajongjong ma saksini mamintori sidea, ase itangar halak anjaha ihatahon: Sintong do! (bd. 41:22; 23:26.) 43:9 Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa! Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar; biarlah orang mendengarnya dan berkata: “Benar demikian!”
43:10 Hanima do saksingku, nini Jahowa, anjaha juak-juakku na dob hupilih, ase itanda anjaha ihaporsayai hanima Ahu, anjaha iarusi hanima: Ahu do in. I lobeihu seng dong Naibata, ipudingku pe seng anjai dong. (bd. 41:4, 8.) 43:10 “Kamu inilah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman TUHAN, “dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.
43:11 Ahu, Ahu do Jahowa, anjaha sobali Ahu seng dong Sipaluah.(bd. 44:6; 45:21; 5 Mus. 32:39; Hos. 13:4.) 43:11 Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku.
43:12 Ahu do na pabotohkon ampa na paluahkon ampa na pabogeihon ai, anjaha seng dong naibata na legan itongah-tongahnima; hanima do saksingku, nini Jahowa, Ahu do Naibata. (ay. 10.) 43:12 Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman TUHAN, “dan Akulah Allah.
43:13 Ahu do ai humbani nabasaia, seng dong na boi paluahkon humbani tanganku; Ahu do mambahen, mintor ise ma na boi manundatisi? (Job 9:12.) 43:13 Juga seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku; Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?”
43:14 Sonon do hata ni Jahowa, Sipaluah bannima, Na pansing ni Israel: Halani hanima, Ahu do marsuruh hu Babel, anjaha huhatahon iparseda pating-pating ni tutupannima, gabe mubah ma olob-olob ni halak Kasdim gabe tangis-tangis. 43:14 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, Yang Mahakudus, Allah Israel: “Oleh karena kamu Aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah.
43:15 Ahu do Jahowa Na pansing bannima, Sitompa Israel, Rajanima. 43:15 Akulah TUHAN, Yang Mahakudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel.”
43:16 Sonon do hata ni Jahowa na mambahen pasar itongah laut ampa na pauli dalan bani bah marbanggal, (2 Mus. 14:22; Jos. 3:16.) 43:16 Beginilah firman TUHAN, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat,
43:17 na mambahen ase mandarat gareta porang ampa huda, bala ampa siparporang; martibalan do sidea seng tarjongjongkonsi be, miloh do sidea, mintop songon sumbu. (2 Mus. 14:28.) 43:17 yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah — mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu –,
43:18 Ulang be dingat-dingat hanima na parlobei ondi, anjaha ulang ma pingkir-pingkiri na dob masa. 43:18 firman-Nya: “Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala!
43:19 Tonggor ma, Ahu mambahen na baru, domma martumbor nuan, ai lang iidah hanima ai? Ahu mambahen pasar i halimisan, bani tanoh dorging-dorging bah mardalan. (bd. 41:18; Ps. 107:35.) 43:19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
43:20 Pasangapon ni binatang na i talun do Ahu, sorigala ampa burung unta; ai Ahu do na mambere bah i halimisan ampa bah mardalan i tanoh dorging-dorging, laho mambere minum bangsangku na hupilih in, 43:20 Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku;
43:21 bangsa na hujadihon bangku ase ibaritahon hamuliaonku. (Luk. 1:74; 1 Ptr. 2:9.) 43:21 umat yang telah Kubentuk bagi-Ku akan memberitakan kemasyhuran-Ku.”
43:22 Tapi seng Ahu ipadilo-dilo ho, ale Jakob, anjaha seng ra ho loja marhalani Ahu, ale Israel. 43:22 “Sungguh, engkau tidak memanggil Aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena Aku, hai Israel.
43:23 Seng iboan ho Bangku biri-biri bahen galangan situtungonmu, anjaha seng ipasangap ho Ahu marhitei galangan sisayatonmu. Ai sedo na huparjabolon ho marhitei galangan sipanganon, atap hulojai ho marhitei dahupa. (bd. 1:11-15.) 43:23 Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagi-Ku, dan tidak memuliakan Aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan.
43:24 Seng iboli ho bangku morum-moruman marhitei pirakmu, anjaha taboh-taboh ni galanganmu seng pabosur Ahu. Tapi domma iparjabolon ho Ahu marhitei dousamu, domma ilojai ho Ahu marhitei hajahatonmu. 43:24 Engkau tidak membeli tebu wangi bagi-Ku dengan uang atau mengenyangkan Aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati Aku dengan dosamu, engkau menyusahi Aku dengan kesalahanmu.
43:25 Ahu, Ahu sandiri pasaloseihon panlanggaronmu halani Ahu, anjaha dousamu seng be padingat-dingatonku.(bd. 44:22; Jer. 31:34.) 43:25 Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu.
43:26 Paingat ma Ahu, marsipatorangan ma hita. Pajojor ma, pintori dirimu. (bd. 1:18; 58:2; Jer. 2:25.) 43:26 Ingatkanlah Aku, marilah kita beperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar!
43:27 Ompungmu na parlobei ai mardousa do, anjaha sipangapiti bam marbalik do humbangku; (1 Mus. 3:6; Dan. 9:6, 8.) 43:27 Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan jurubicaramu telah memberontak terhadap Aku.
43:28 ipabutak raja-rajamu do rumahku na mapansing in. Halani ai do ase huondoskon Jakob bani hasedaon, anjaha Israel bani hahirion. 43:28 Jadi Aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista.”
<< Yesaya 42 Yesaya 44 >>