1 Raja-raja 17

Minggu 25 Oktober 2020, 20 Dob Trinitas: Sibasaon 1 Raja-raja 17:1-6; Ambilan Johannes 4:5-14
Tema: Bah Hagoluhan

17:1 Dob ai nini si Elias, halak Tisbi, na hun Tisbi, na i tanoh Gilead ai ma hubani si Ahab: Songon sintongni manggoluh Jahowa, Naibata ni Israel anjaha ahu jongjong i lobeini, seng anjai roh namur barang udan ibagas piga-piga tahun on, anggo seng palobei ahu mangkatahon. (bd. 8:35; 5 Mus. 11:16, 17; Luk. 4:25; Jak. 5:17; Pangk. 11:6.) 17:1 Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: “Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.”
17:2 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani: 17:2 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadanya:
17:3 Laho ma ho hunjon dompak hapoltakan, marponop ma ho ilambung ni bah Karit, na hampit hapoltakan ni bah Jordan. 17:3 “Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
17:4 Humbani bah ai ma ho minum, anjaha domma huhatahon kawak marmuduhon ho ijai. (Job 38:41.) 17:4 Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah Kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.”
17:5 Dob ai laho ma ia anjaha ibahen ma romban hubani hata ni Jahowa; laho ma ia anjaha marianan ma ia ilambung ni bah Karit, na hampit hapoltakan ni bah Jordan. 17:5 Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman TUHAN; ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
17:6 Jadi marrohan ma bani kawak mamboan ruti pakon gulei sogod-sogod, sonai homa bodari, anjaha humbani bah ai do ia minum. 17:6 Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
17:7 Dob piga-piga dokah horah ma bah ai, halani seng roh be udan i tanoh ai. 17:7 Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu.
17:8 Jadi nini Jahowa ma hubani: 17:8 Maka datanglah firman TUHAN kepada Elia:
17:9 Bingkat ma ho laho hu Sarpat, na i tanoh Sidon, anjaha ijai ma ho marianan; tonggor ma, domma huhatahon sada naboru na mabalu ijai marmuduhon ho. (Luk. 4:25, 26.) 17:9 “Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.”
17:10 Jadi bingkat ma ia laho hu Sarpat; daskonsi ia hu horbangan ni huta ai, tonggor ma, adong ma sada ijai naboru na mabalu marsoban-sorban. Idilohon ma hubani mangkatahon: Mahua alop ham ma bangku bah otik ibagas tatabu on, ase minum ahu. 17:10 Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya: “Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum.”
17:11 Sanggah na laho ai ia mangalop bah ai, idilohon ma use hubani mangkatahon: Mahua boan ham ma homa bangku santopik ruti. 17:11 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi: “Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.”
17:12 Jadi nini ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, Naibatamu, seng dong ruti bangku age sada, sobali nitak sampohul ibagas hudon on, ambahni ai minak otik ibagas guri-guri on; tonggor ham ma, na marsoban-soban do ahu, ase laho ahu patureihon nitak ai bangku pakon bani anakku, ase mangan hanami, dob ai matei. (bd. 18:10.) 17:12 Perempuan itu menjawab: “Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati.”
17:13 Tapi nini si Elias ma hubani: Ulang ham rusak, laho ma ham, bahen ham ma songon na hinatahonmu ai; tapi paturei ham lobei bangku sada ruti na etek-etek, anjaha boan ham ma ai bangku, dob ai paturei ham ma bamu pakon bani anakmu. 17:13 Tetapi Elia berkata kepadanya: “Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi anakmu.
17:14 Ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Nitak na ibagas hudon ai seng anjai bois, anjaha minak na ibagas guri-guri ai seng anjai hurang, das bani ari parohon ni Jahowa udan huatas tanoh on.(2 Raj. 4:2-4.) 17:14 Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka bumi.”
17:15 Dob ai laho ma naboru ai, ibahen ma songon na hinatahon ni si Elias, gabe adong ma sipanganon bani, bani si Elias pakon bani dakdanak ai ganup ari. (bd. 18:1; Mat. 10:41.) 17:15 Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia; maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
17:16 Ia itak na ibagas hudon ai seng ra bois, anjaha minak na ibagas guri-guri ai seng ra hurang, romban hubani hata ni Jahowa, na hinatahonni marhitei si Elias. 17:16 Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Elia.
17:17 Dob salpu na masa ai, boritan ma anak ni naboru, tondokanni ai; parah tumang do naboritni ai lanjar rotap ma hosahni. 17:17 Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi.
17:18 Nini naboru ai ma hubani si Elias: Aha do na binahenmu bangku, ham halak ni Naibata? Na roh do ham hape hubangku laho pasingatkon dousangku pakon mamunuh anakku? (Luk. 5:8.) 17:18 Kata perempuan itu kepada Elia: “Apakah maksudmu datang ke mari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?”
17:19 Dob ai nini si Elias ma hubani: Boan ham ma bangku anakmu in. Dob ai ibuat si Elias ma anakni ai humbani abinganni, lanjar iboan ma ia hu babou, hu kamar iananni, anjaha itibalhon ma ia bani podomanni. 17:19 Kata Elia kepadanya: “Berikanlah anakmu itu kepadaku.” Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya.
17:20 Dob ai dilo-dilo ma ia hubani Jahowa, nini ma: Ham Jahowa, Naibatangku! Dihut do hape naboru, tondokankon marhinamagou ibahen Ham marhitei na mamunuh anakni? 17:20 Sesudah itu ia berseru kepada TUHAN, katanya: “Ya TUHAN, Allahku! Apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh anaknya?”
17:21 Dob ai ipatordou ma ia tolu hali iatas ni dakdanak ai lanjar dilo-dilo bani Jahowa, nini ma: Mahua paulak Ham ma hosah ni dakdanak on hubani. (2 Raj. 4:34; Lah. 20:10.) 17:21 Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali, dan berseru kepada TUHAN, katanya: “Ya TUHAN, Allahku! Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya.”
17:22 Jadi itangihon Jahowa ma sora ni si Elias, gabe mulak ma hosah ni dakdanak ai hubani, lanjar manggoluh ma ia. 17:22 TUHAN mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali.
17:23 Dob ai ibuat si Elias ma dakdanak ai, anjaha iboan ma hun kamar pardatas hutoruh, anjaha ibere ma ia hubani inangni, lanjar nini si Elias ma: Tonggor ma, domma manggoluh anakmu on. (Luk. 7:15; Joh. 4:50; Heb. 11:35.) 17:23 Elia mengambil anak itu; ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia: “Ini anakmu, ia sudah hidup!”
17:24 Nini naboru ai ma hubani si Elias: Sonari pe hubotoh, halak ni Naibata do ham, anjaha sintong do hata ni Jahowa, na luar hun pamanganmu. (2 Sam. 7:28; 2 Raj. 3:12.) 17:24 Kemudian kata perempuan itu kepada Elia: “Sekarang aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN yang kauucapkan itu adalah benar.”
<< 1 Raja-raja 16 1 Raja-raja 18 >>