Zakharia 2

2:1 Dob ai hukawahkon ma dompak datas, anjaha tonggor ma, adong ma ompat tanduk. 2:1 Aku melayangkan mataku dan melihat: tampak seorang yang memegang tali pengukur.
2:2 Jadi ningku ma dompak malekat na marsahap pakon ahu: Ai aha do arti ni on? Nini ma mambalosi ahu: In ma da tanduk, na paerapkon Juda, Israel ampa Jerusalem. 2:2 Lalu aku bertanya: “Ke manakah engkau ini pergi?” Maka ia menjawab aku: “Ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya.”
2:3 Dob ai ipataridahkon Jahowa ma bangku ompat panopa. 2:3 Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya,
2:4 Jadi ningku ma: Aha do na sihol bahenon ni sidea ase roh? Nini ma mambalosi: Ai ma da tanduk na paerapkon Juda, gabe seng dong na boi padirgak uluni; na roh do sidea on laho manonggoti sidea, laho mamunukkon tanduk ni bangsa-bangsa ai, na pagijang tandukni dompak tanoh Juda, laho pamerapkon ai. 2:4 yang diberi perintah: “Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian: Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya.
2:5 Dob ai mangkawah ma use ahu dompak datas, anjaha tonggor ma; sada dalahi jolom bani tali sibar-sibar ibagas tanganni. (Hes. 40:3.) 2:5 Dan Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.”
2:6 Dob ai ningku ma: Laho huja ham? Nini ma mambalosi ahu: Laho manibar Jerusalem, laho mangidah barang sadiha do bolagni anjaha sadiha do ganjangni. 2:6 Ayo, ayo, larilah dari Tanah Utara, demikianlah firman TUHAN; sebab ke arah keempat mata angin Aku telah menyerakkan kamu, demikianlah firman TUHAN.
2:7 Jadi tonggor ma, roh ma malekat na marsahap pakon ahu hinan, anjaha roh ma homa sada malekat na legan manjumpahkonsi, 2:7 Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai, penduduk Babel!
2:8 anjaha nini ma dompaksi: Ne ma, hatahon ma hubani anak garama na ijai ai: Gebe ianan na buha ma Jerusalem halani hinabuei ni jolma ampa pinahan na itongah-tongahni. (Hes. 38:11.) 2:8 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu — sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya –:
2:9 Ai Ahu do, nini Jahwoa, gabe tembok apuy inggot huta ai, anjaha Ahu do gabe hamuliaon itongah-tongahni.(bd. 9:8; Jes. 60:19.) 2:9 “Sesungguhnya Aku akan menggerakkan tangan-Ku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku.
2:10 Podas! podas! Lintun ma hanima hun tanoh par-utara, nini Jahowa; ai humbani deisa na ompat in do sihol patumpuonku hanima, nini Jahowa. (Jes. 48:20; 52:11.) 2:10 Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai puteri Sion, sebab sesungguhnya Aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman TUHAN;
2:11 Podas, maporus ma hu Sion, hanima na marianan rap pakon boru Babel. 2:11 dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada TUHAN pada waktu itu dan akan menjadi umat-Ku dan Aku akan diam di tengah-tengahmu.” Maka engkau akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu.
2:12 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot pasal bangsa-bangsa na mangayob hanima: Barang ise na manjamah hanima, anak ni matani do na jinamahni ijai. (5 Mus. 32:10; Ps. 17:8.) 2:12 Dan TUHAN akan mengambil Yehuda sebagai milik-Nya di tanah yang kudus, dan Ia akan memilih Yerusalem pula.
2:13 Tonggor ma, mardas tangan ma Ahu bani sidea, ase gabe taban-taban sidea bani halak na pinarjabolon ni sidea na sain dokah, ase ibotoh hanima, paboa Jahowa Zebaot do na marsuruh Ahu. 2:13 Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan TUHAN, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediaman-Nya yang kudus.
2:14 Marolob-olob anjaha marmalas ni uhur ma ho, ale boru Sion, ai tonggor ma, na roh ma Ahu marianan itongah-tongahmin, nini Jahowa. (3 Mus. 26:12; Jes. 12:6; Hes. 37:27; Sep. 3:14.)
2:15 Jadi buei ma bangsa na pasadahon dirini bani Jahowa bani ari ai, gabe bangsani ma sidea, anjaha marianan ma sidea itongah-tongahmin, ase ibotoh ho, paboa Jahowa Zebaot do na manuruh ahu marayak ho. (Jes. 11:10; 60:3.)
2:16 Jadi ainon ni Jahowa ma use Juda bahen parbagiananni i tanoh na mapansing in, anjaha pilihonni ma use Jerusalem. (bd. 1:17.)
2:17 Sip ma ganup dunia on ilobei ni Jahowa! Ai domma hehe Ia humbani ianan hapansingonni ai. (Hab. 2:20.)
<< Zakharia 1 Zakharia 3 >>