Zakharia 3

3:1 Dob ai ipataridahkon ma hubangku si Josua, sintua ni malim ai, jongjong ilobei ni malekat ni Jahowa, anjaha Setan ai jongjong i siamunni, manukas-nukasisi. (Esr. 2:2; Job 1:6; Ps. 109:6; Hag. 1;1; Pangk. 12:10.) 3:1 Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan Malaikat TUHAN sedang Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia.
3:2 Tapi nini Jahowa ma dompak Setan ai: Papaan ni Jahowa ma ho, ale Setan! Jahowa, na manodoh Jerusalem ma na mamapai ho! Ai lang sipu-sipu do ia on, na nidokdok humbani apuy? (Ams. 4:11; Jud. 9.) 3:2 Lalu berkatalah Malaikat TUHAN kepada Iblis itu: “TUHAN kiranya menghardik engkau, hai Iblis! TUHAN, yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?”
3:3 Tapi marhiou na mabutak do si Josua na jongjong ai ilobei ni malekat ai. (Pangk. 3:18.) 3:3 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan Malaikat itu,
3:4 Jadi nini malekat ai ma dompak halak na jongjong i lobeini ai: Tanggali ma baju na butak ai humbani. Tapi hubani sandiri, nini ma: Tonggor ma, domma hupadaoh humbamu panlanggaronmu, anjaha sorungkononku ma bamu pakeian pesta. (Ps. 51:9; Jes. 6:7; 61:3, 10; Luk. 15:22.) 3:4 yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: “Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan kepada Yosua ia berkata: “Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta.”
3:5 Jadi ningku ma: Mahua inahkon sidea ma sada gotong-gotong bani uluni ai. Jadi inahkon sidea ma sada gotong-gotong na borsih huatas uluni, anjaha isorungkon ma homa hiou bani; anjaha malekat ni Jahowa ai jongjong i lambungni. (bd. 6:11; 2 Mus. 28:39.) 3:5 Kemudian ia berkata: “Taruhlah serban tahir pada kepalanya!” Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang Malaikat TUHAN berdiri di situ.
3:6 Dob ai nini malekat ni Jahowa ai ma palumbahon si Josua: 3:6 Lalu Malaikat TUHAN itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya:
3:7 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Anggo mardalan ho bani dalanhu, anjaha idalankon ho horja na huondoskon in bam, jadi ho ma na manggomgom rumahku ampa na manjagai alamanku, anjaha lopasonku ma ho marparsaoran ampa sidea na jongjong on ijon. (5 Mus. 11;1; Ps. 91:11; Hes. 44:5.) 3:7 “Beginilah firman TUHAN semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.
3:8 Tangihon ma, ale sintua nini malim Josua, ho ampa hasomanmu na jongjong i lobeimin, ai tanda pasal na sihol roh do hanima: Tonggor ma, parohonku ma juak-juakku, si Tumbor. (bd. 6:12; Jes. 4:2; 8:18; 23:5; 33:15; Hes. 12:6.) 3:8 Dengarkanlah, hai imam besar Yosua! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu — sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas.
3:9 Ai tonggor ma, bani batu na dob hutibalhon ai ilobei ni si Josua (bani batu na sasada ai adong pitu mata), hujai ma uhirhononku suratni ai, nini Jahowa Zebaot, anjaha Ahu manasap hajahaton ni tanoh in ibagas na sadari. (bd. 4:7-10; Ps. 118:22; Jes. 11:1, 2; 28:16; Pangk. 5:6.) 3:9 Sebab sesungguhnya permata yang telah Kuserahkan kepada Yosua — satu permata yang bermata tujuh — sesungguhnya Aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja.
3:10 Bani ari ai, nini Jahowa Zebaot, ganup hanima marsiontangan ma marlinggom hutoruh ni hayu anggurni ampa hutoruh ni hayu arani. (1 Raj. 5:5; Mik. 4:4; Joh. 1:48.) 3:10 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, setiap orang dari padamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara.”
<< Zakharia 2 Zakharia 4 >>