Zakharia 1

1:1 Bani bulan ualuh, padua-tahunkon, dob manrajai si Darius, roh ma hata ni Jahowa bani nabi Sakaria, anak ni si Berekia, anak ni si Iddo, sonon: (Hag. 1:1; Esr. 5:1.) 1:1 Dalam bulan yang kedelapan pada tahun kedua zaman Darius datanglah firman TUHAN kepada nabi Zakharia bin Berekhya bin Ido, bunyinya:
1:2 Manringis tumang do Jahowa bani ompungnima. 1:2 “Sangat murka TUHAN atas nenek moyangmu.
1:3 Tapi hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa: Sai mulak ma hanima hubangku, ase marpangulaki uhurhu dompak hanima, nini Jahowa Zebaot. (Jes. 31:6; Jer. 3:12; 13:11; Hes. 18:30; Hos. 14:1; Mal. 3:7; Jak. 4:8.) 1:3 Sebab itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kembalilah kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN semesta alam, maka Aku pun akan kembali kepadamu, firman TUHAN semesta alam.
1:4 Ulang ma hanima songon ompungnima, na niambilanan ni nabi na parlobei in. Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Sai mulak ma hanima humbani dalannima na jahat in ampa humbani pambahennima na bajan in. Tapi seng itangihon anjaha seng ipardulihon sidea Ahu, nini Jahowa. (Jer. 3:12; Hes. 33:11.) 1:4 Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan, demikian: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat! Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan Aku, demikianlah firman TUHAN.
1:5 Ompungnima, ija do sidea nuan? Anjaha nabi-nabi ai, lalab do sidea manggoluh? 1:5 Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya?
1:6 Tapi anggo hatangkin ampa titahkin na hutonahkon bani juak-juakku, nabi-nabi ai, ai lang mangonai do bani ompungnima? Gabe mubah do uhur ni sidea anjaha ihatahon: Songon na sinurahon ni Jahowa Zebaot mambahen hubanta, romban hubani dalanta ampa pambahenanta, sonai do tongon ibahen hubanta. 1:6 Tetapi segala firman dan ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepada hamba-hamba-Ku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata: Sebagaimana TUHAN semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita!”
1:7 Bani ari dua puluh ompat bulan sapuluh sada, ai ma bulan Sebat, padua-tahunkon dob manrajai si Darius, roh ma hata ni Jahwoa hubani nabi Sakaria, anak ni si Berekia, anak ni si Iddo sonon: 1:7 Pada hari yang kedua puluh empat dari bulan yang kesebelas — itulah bulan Syebat — pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman TUHAN kepada nabi Zakharia bin Berekhya bin Ido, bunyinya:
1:8 Marpanonggoran do ahu borngin ai, anjaha tonggor ma, sada halak mangajak huda sigerger. Jongjong do ia iholang-holang ni hayu mirtus ibagas sada lombang, anjaha i pudini huda na gerger, na mahuning ampa silopak. (bd. 6:1-8; Pangk. 6:4.) 1:8 “Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan: tampak seorang yang menunggang kuda merah! Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang; dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih.
1:9 Dob ai ningku ma: Ai aha do artini in, tuan? jadi nini malekat hasomanku marsahap ai ma bangku: Hupatuduhkon pe bamu aha do artini in. 1:9 Maka aku bertanya: Apakah arti semuanya ini, ya tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab: Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini!
1:10 Dob ai nini dalahi na jongjong iholang-holang ni hayu mirtus ai ma mambalosi: In ma na sinuruh ni Jahowa maniar tanoh on. 1:10 Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya: Inilah mereka semua yang diutus TUHAN untuk menjelajahi bumi!
1:11 Dob ai nini sidea ma mambalosi malekat ni Jahowa na jongjong iholang-holang ni hayu mirtus ai: Domma isiari hanami tanoh on, anjaha tonggor ma, sonang anjaha damei do ganup tanoh on. 1:11 Berbicaralah mereka kepada Malaikat TUHAN yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya: Kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman.
1:12 Jadi nini malekat ni Jahwoa ai ma mambalosi: Ale Jahowa Zebaot, sadiha dokah nari lang marpangulaki uhurmu mangidah Jerusalem ampa mangidah huta ni Juda, na niringisanmu ibagas na pitu puluh tahun on? (Ps. 102:14; Dan. 9:2.) 1:12 Berbicaralah Malaikat TUHAN itu, katanya: Ya TUHAN semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah tujuh puluh tahun lamanya Kaumurkai itu?
1:13 Jadi ibalosi Jahowa ma malekat, na marsahap pakon ahu marhasoman hata na madear ampa hata apoh-apoh. 1:13 Lalu kepada malaikat, yang berbicara dengan aku itu, TUHAN menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan.
1:14 Dob ai nini malekat hasomanku marsahap ai ma hubangku: Ambilankon ma: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Gara tumang do uhurhu ibagas mangkopkop Jerusalem ampa Sion, (bd. 8:2.) 1:14 Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu: Serukanlah ini: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sangat besar usaha-Ku untuk Yerusalem dan Sion,
1:15 tapi gajag tumang do ringishu dompak bangsa sipajuh begu-begu, na jungkat ai, ai sanggah manggila Ahu otik, gabe inunut sidea manambahi hamagouan ai. (Jes. 47:6.) 1:15 tetapi sangat besar murka-Ku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang, sementara Aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan.
1:16 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Domma marpangulaki uhurhu mangidah Jerusalem, maningon paulion do use rumahku ibagas huta ai, nini Jahowa Zebaot, anjaha pagistangon do tali sibar-sibar bani Jerusalem. (bd. 8:3.) 1:16 Sebab itu, beginilah firman TUHAN, Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumah-Ku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem.
1:17 Ambilankon ope: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Sirnib ope sagala hutangku bahenonku bani na madear, anjaha ulakan ni Jahowa ope mangapohi Sion, anjaha pilihonni use Jerusalem. (Jes. 14:1; 40:1, 2.) 1:17 Serukanlah ini selanjutnya: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kota-kota-Ku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan TUHAN akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula.”
1:18 Aku melayangkan mataku dan melihat: tampak empat tanduk.
1:19 Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: “Apakah arti semuanya ini?” Maka ia menjawab aku: “Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel dan Yerusalem.”
1:20 Kemudian TUHAN memperlihatkan kepadaku empat tukang besi.
1:21 Lalu aku bertanya: “Orang-orang ini datang untuk melakukan apa?” Maka ia menjawab: “Ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerakkannya.”
<< Hagai 2 Zakharia 2 >>