Zakharia 12

Minggu 14 April 2019, Palmarum: Sibason, Sakaria 12: 10-14; Ambilan, Matius 25: 1-13
12:1 Pangungkabon humbani Naibata. Hata ni Jahowa pasal Israel. Sonon do hata ni Jahowa, sipaherbang langit, sipajonam tanoh on anjaha na manjadihon tonduy ibagas jolma in. (Jes. 42:5.) 12:1 Firman TUHAN tentang Israel: Demikianlah firman TUHAN yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia:
12:2 Tonggor ma, Ahu mambahen Jerusalem gabe panginuman hamabukon bani haganup bangsa inggot; das do ai homa hu Juda sanggah pangkubuon ni Jerusalem. (Jes. 51:17, 22.) 12:2 “Sesungguhnya Aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening; juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung.
12:3 Bani ari ai bahenonku ma Jerusalem gabe batu pangujian gogoh bani haganup bangsa; anjaha sagala na sihol mangangkat ai luha ma ia bahenonni; anjaha sagala bangsa na i tanoh on martumpu-tumpu sihol mangimbang huta ai. (bd. 14:2; Joel 4:12; Mat. 21:44.) 12:3 Maka pada waktu itu Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya.
12:4 Bani ari ai nini Jahowa, hirjat ma bahenonku sagala huda, anjaha ratou na mangkundulisi. Tapi anggo mangidah ginompar ni Juda kawah do matangku; huda ni sagala bangsa ai, pitung do ganupan bahenonku ai. (2 Raj. 6:18.) 12:4 Pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, Aku akan membuka mata-Ku, tetapi segala kuda bangsa akan Kubuat menjadi buta.
12:5 Dob ai hatahonon ni kopala-kopala ni Juda ma ibagas uhur ni sidea: Marhagogohon do Jerusalem marhitei Jahowa Zebaot, Naibata ni sidea ai. 12:5 Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya: Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena TUHAN semesta alam, Allah mereka.
12:6 Bani ari ai Ahu mambahen kopala-kopala ni Juda songon hudon parapuyan itongah-tongah ni soban, songon rigapan itongah-tongah ni radeian; jadi boiskononni ma sagala bangsa inggot hampit siamun ampa hampit sambilou, tapi anggo Jerusalem totap do jongjong bani iananni hinan. (Obj. 18.) 12:6 Pada waktu itu Aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum; api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu.
12:7 Jadi parlobei ma bereon ni Jahowa hamonangan bani lampo-lampo ni Juda ase ulang mangenjeng habanggalon ni rumah ni si Daud ampa habanggalon ni pangisi ni Jerusalem dompak Juda. 12:7 TUHAN akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda.
12:8 Bani ari ai ondingan ni Jahowa do pangisi ni Jerusalem, gabe doskon si Daud ma sigalekan humbani sidea bani ari ai, anjaha ginompar ni si Daud, songon Naibata, songon malekat ni Naibata ilobei ni sidea. (Jes. 33:24.) 12:8 Pada waktu itu TUHAN akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai mereka.
12:9 Bani ari ai siapkononku ma sagala bangsa-bangsa na roh mamorang Jerusalem. (Pangk. 20:9; Hes. 38:22.) 12:9 Maka pada waktu itu Aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem.”
12:10 Anjaha useihononku ma bani ginompar ni si Daud ampa bani pangisi ni Jerusalem tonduy paridop ni uhuran ampa partonggoon, gabe patonggor-tonggoron ni sidea ma Ia, na dob pinantom ni sidea ai;anjaha tangisan ni sidea ma Ia songon panangisi bani anak sasada, anjaha pusok tumang uhur ni sidea manangisi songon panangisi bani anak bunga tubuh. (Jer. 6:26; Joel 3:1; Ams. 8:10; Joh. 19:34, 37; Pangk. 1:7.) 12:10 “Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung.
12:11 Bani ari ai masa ma partangison bolon i Jerusalem songon partangison pasal Hadad Rimmon i habungan Megiddo. (2 Kron. 35:22-25.) 12:11 Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad-Rimon di lembah Megido.
12:12 Tangis ma pangisi ni tanoh on, pulig marsasaompung; ginompar ni si Daud, na saompung pulig, parinangon ni sidea homa pulig; ginompar ni si Natan, na saompung pulig, parinangonni pe pulig; (2 Sam. 5:14; Luk. 3:31.) 12:12 Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri; kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan isteri mereka tersendiri; kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan isteri mereka tersendiri;
12:13 ginompar ni si Levi, na saompung pulig, parinangon ni sidea pe pulig; ginompar ni si Simei, na saompung pulig, parinangon ni sidea pe pulig, (Luk. 3:26, 29.) 12:13 kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan isteri mereka tersendiri; kaum keluarga Simei tersendiri dan isteri mereka tersendiri;
12:14 sonai homa ginompar ni marga na legan ai ganup pangku pulig bei, anjaha parinangon ni sidea pe pulig bei. 12:14 juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan isteri mereka tersendiri.”
<< Zakharia 11 Zakharia 13 >>