Zakharia 13

13:1 Bani ari ai adong ma sada bah tubuh ibuha bani ginompar ni si Daud ampa bani pangisi ni Jerusalem laho mamurihi sidea humbani dousa ampa habutakon.(bd. 14:8; Jes. 12:3; 55:1; Hes. 47:1.) 13:1 “Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran.
13:2 Bani ari ai, nini Jahowa Zebaot, siapkononku ma goran-goran ni naibata na legan hun tanoh on, ase ulang be taringat halak hujai; sonai homa nabi-nabi ampa tonduy na mabutak usironku do hun tanoh on. (Jer. 14:15; Hos. 2:17; Mik. 5:12.) 13:2 Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan Kusingkirkan dari negeri itu.
13:3 Anggo adong ope atap ise na manjahai songon nabi, hatahonon ni bapa atap inangni na manubuhkon ai ma bani: Seng bulih be ho manggoluh, ai ihatahon ho do ladung marhitei goran ni Jahowa; anjaha bapani ampa inangni na manubuhkon ai ma na mamantomsi anggo manjahai ia. (5 Mus. 13:6, 9.) 13:3 Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya, yang telah memperanakkan dia, akan berkata kepadanya: Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kaukatakan demi nama TUHAN itu adalah dusta! Lalu ayahnya dan ibunya, yang telah memperanakkan dia, akan menikam dia pada waktu ia bernubuat.
13:4 Bani ari ai maila ma sagala nabi marhtei panonggoranni sanggah na manjahai ia, seng be pakeionni baju na marambulu laho paoto-otohon, (2 Raj. 1:8.) 13:4 Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong;
13:5 tapi hatahononni ma: Seng nabi ahu, parjuma-juma do ahu, ai simada juma do ahu humbani haposoonku ope. (Ams. 7:14.) 13:5 tetapi masing-masing akan berkata: Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil.
13:6 Porini adong na manungkunsi: Ugah aha do na bani tontonmu in? Hatahononni ma: Na hona bogbogan do ahu i rumah ni hasomanku. (Ps. 22:17.) 13:6 Dan apabila ada orang bertanya kepadanya: Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini?, lalu ia akan menjawab: Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku!”
13:7 Hehe ma, ale podang, dompak parmahanku, dompak dalahi tang sindohorhu, nini Jahowa Zebaot. Hubogbog ma parmahan in, ase merap biri-biri in, durdurhononku do tanganku laho manogu halak na maetek. (Mat. 26:31.) 13:7 “Hai pedang, bangkitlah terhadap gembala-Ku, terhadap orang yang paling karib kepada-Ku!”, demikianlah firman TUHAN semesta alam. “Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai! Aku akan mengenakan tangan-Ku terhadap yang lemah.
13:8 Masa ma bani ganup tanoh in, nini Jahowa, siapkonon anjaha agouonku ma dua partolu pangisini, tapi tebahononku do manggoluh na sapartolu nari. (Jes. 6:13.) 13:8 Maka di seluruh negeri, demikianlah firman TUHAN, dua pertiga dari padanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi sepertiga dari padanya akan tinggal hidup.
13:9 Na sapartolu ai pe nahkononku do hubagas apuy, laho papitahkon songon pirak; anjaha ujion do sidea songon panguji bani omas. Diloon ni sidea ma goranku anjaha balosanku ma sidea. Hatahononku ma: Bangsangku do in; anjaha sidea pe hatahononni do: Jahowa do Naibatangku. (Ps. 50:15; 91:15; Hos. 2:25; 1 Ptr. 1:6.) 13:9 Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil nama-Ku, dan Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata: Mereka adalah umat-Ku, dan mereka akan menjawab: TUHAN adalah Allahku!”
<< Zakharia 12 Zakharia 14 >>