Yeremia 3

3:1 Nini Jahowa: Porini isirangkon sada halak binuatni, gabe misir naboru ai humbani, anjaha laho ia bani dalahi na legan, ra ope dalahi ai mangulaki mambuatsi? Ai lang gabe butak tumang ma nagori ai? Tapi anggo ho domma marbangkis pakon buei halak, ai sihol ope mulak ho hubangku? Nini Jahowa. (5 Mus. 24:1-4.) 3:1 Firman-Nya: “Jika seseorang menceraikan isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepada-Ku? demikianlah firman TUHAN.
3:2 Mangkawah ma ho dompak sagala buntu-buntu, anjaha tonggor ma! Ija ho na so ongga marbangkis? I topi ni dalan do ho hundul paima-imahon sidea, songon pambahen ni halak Arab i halimisan. Ibutaki ho do tanoh in marhitei parriah-riahonmu ampa hajahatonmu. (Hos. 4:13.) 3:2 Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu.
3:3 Halani ai do ase tarambat parroh ni udan pamungkah anjaha tartahan udan pangujungi, tapi songon pardompakan ni boru jalang do pardompakanmu, seng ibotoh ho na maila. (5 Mus. 11:14; Hes. 3:7.) 3:3 Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu.
3:4 Ai lang dilo-dilo do ho ronsi sonari hu-Bangku: Ale Bapa, Ham do hatengeran ni uhur bani haposoonku? 3:4 Bukankah baru saja engkau memanggil Aku: Bapaku! Engkaulah kawanku sejak kecil!
3:5 Ai mintor ra ma Ia manringis lalab? Mintor idingat-dingat ma ai lalab? Tonggor ma, sonai do parsahapmu, tapi ihorjahon ho do na masambor, pala marolom-olom ho. (Ps. 103:9.) 3:5 Untuk selama-lamanyakah Ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan.”
3:6 Jadi nini Jahowa ma dompak ahu sanggah panorang ni raja Josia: Iidah ho do pambahen ni Israel na marbalik in? Laho ia huatas ni ganup dolog na gijang ampa hutoruh ni ganup hayu na maratah, laho mandalankon parbangkison ijai. (bd. 2:20.) 3:6 TUHAN berfirman kepadaku dalam zaman raja Yosia: “Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana?
3:7 Nini uhurhu: Dob idalankon ganupan ai, tontu mulak do ia Bangku; tapi seng mulak ia. Anjaha age pe iidah Juda, anggini na marbalik ai, 3:7 Pikir-Ku: Sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepada-Ku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia.
3:8 sonaha pangambukkononku bani Israel na mangosei ai halani haganup parbangkisonni, anjaha hubere bani surat sirang, tapi seng mabiar Juda, anggini na marbalik ai, laho do ia homa mandalankon parbangkison. (2 Raj. 17:18, 19; Hes. 23:2-11.) 3:8 Dilihatnya, bahwa oleh karena zinahnya Aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai; namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal.
3:9 Marhitei parriah-riahonni na so maralang-alang ai, gabe butak do ibahen nagori in; marbangkis do ia rap pakon batu ampa hayu. 3:9 Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu.
3:10 Tapi sonai pe ganupan ai, lanjar do seng mulak hubangku Juda, anggini siparbalik ai humbani bulat ni uhurni; tapi marsipakulah-kulah do hansa, nini Jahowa. 3:10 Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepada-Ku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman TUHAN.”
3:11 Jadi nini Jahowa ma hubangku: Pintoran ope Israel na marbalik ai marimbang Juda sipangose in. (Hes. 16:51; 23:11.) 3:11 Dan TUHAN berfirman kepadaku: “Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar dari pada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu.
3:12 Laho ne, anjaha tingtingkon ma hata on dompak utara: Mulak ma ho, ale Israel na marbalik in, nini Jahowa. Lang pe manringis Ahu mangidah hanima, ai paridop ni uhur do Ahu, nini Jahowa; seng torus Ahu manggila. (Ps. 103:8, 9.) 3:12 Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah: Kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman TUHAN. Muka-Ku tidak akan muram terhadap kamu, sebab Aku ini murah hati, demikianlah firman TUHAN, tidak akan murka untuk selama-lamanya.
3:13 Asal itanda ho salahmu, paboa na manlawan ho dompak Jahowa Naibatamu, ai ma na niondoskonmai dirimu bani na legan itoruh ni ganup hayu na maratah, tapi anggo hatangku seng itangihon ho, nini Jahowa. 3:13 Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap TUHAN, Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suara-Ku, demikianlah firman TUHAN.”
3:14 Mulak ma, ale anak na marbalik, nini Jahowa, ai Ahu do tuannima; sihol buatonku do humbannima, sahalak humbani sada huta anjaha dua halak humbani sada marga, anjaha boanonku do hanima hu Sion. (Jes. 6:13; Hos. 2:21.) 3:14 Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman TUHAN, karena Aku telah menjadi tuan atas kamu! Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion.
3:15 Anjaha bereonku do bannima parmahan romban hubani rosuh ni uhurhu, ai ma na marmahan hanima marhitei habotohon ampa hauhuran. (bd. 23:4.) 3:15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati-Ku; mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian.
3:16 Anjaha anggo martambah anjaha mangargar ma hanima i nagori in, nini Jahowa, bani ari ai seng be sahapkonon ni halak pasal poti parpadanan ni Jahowa, seng be taringat be ai ibagas uhur, atap inga-ingaton ai, seng be magouan pasal ai barang paulion ai. 3:16 Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang; orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali.
3:17 Bani panorang ai goranon ma Jerusalem paratas ni Jahowa, anjaha martumpu hujai sagala bangsa sipajuh begu-begu, marsombah hubani goran ni Jahowa i Jerusalem; seng be ihutkonon ni sidea uhurni na tendel anjaha na jahat in. (Jes. 2:2-4; 65:2; Mik. 4:2.) 3:17 Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta TUHAN, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat.
3:18 Bani panorang ai ipadomu ginompar ni Juda ma dirini bani ginompar ni Israel, anjaha rap sidea mulak hun utara hun tanoh, na dob hubere gabe parbagianan ni ompungnima. (Jes. 11:11-13.) 3:18 Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah Kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka.
3:19 Nini uhurhu: Sonaha ma parpabangkithu bam itongah-tongah ni anakku, anjaha mamberehon bam tanoh na majenges, parbagianan sijengesan itongah-tongah ni bangsa-bangsa? Anjaha nini uhurhu, hatahononmu do hu-Bangku: Ale Bapa; anjaha seng marbalik ho hum-Bangku (ay. 4; 5 Mus. 7:6; 8:7.) 3:19 Tadinya pikir-Ku: “Sungguh Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti Aku.
3:20 tongon, songon puang-puang na so bujur manadingkon paramangonni, sonai do hanima manadingkon Ahu, ale ginompar ni Israel, nini Jahowa. 3:20 Tetapi sesungguhnya, seperti seorang isteri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN.
3:21 Tarbogei do sora bani ianan na gijang, ai ma sora tangis-tangis ampa elek-elek ni ginompar ni Israel, halani sambor ni parlahou ni sidea, anjaha lupa sidea bani Jahowa Naibata ni sidea. 3:21 Dengar! Di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, dan telah melupakan TUHAN, Allah mereka.
3:22 Mulak ma, ale anak siparbalik, sihol pamalumonku do panundalionnima in. Tonggor ma, roh do hanami mangayaki Ham, ai ham do Jahowa Naibatanami. (Hos. 6:1.) 3:22 Kembalilah, hai anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu.” “Inilah kami, kami datang kepada-Mu, sebab Engkaulah TUHAN, Allah kami.
3:23 Tongon, sipaoto-oto do pangarapan bani buntu-buntu ampa bani halutuon iatas dolog. Tongon, bani Jahowa Naibatanta do hansa haluahon ni Israel. 3:23 Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada TUHAN, Allah kita, ada keselamatan Israel!
3:24 Tapi pambalosion bani sihagigihononkon ai do mamboiskon na hinalojahon ni ompungta humbani etek-etekkon nari, biri-biri ni sidea ampa lombuni, anak ni sidea ampa boruni. 3:24 Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita; kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka.
3:25 Tibal do hita ibagas habadoronta anjaha sabing banta hahirion, halani mardousa hita dompak Jahowa Naibatanta, hita pakon ompungta humbani hadakdanakonta das ronsi sadari on; anjaha seng itangihon hita sora ni Jahowa Naibatanta in. 3:25 Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada TUHAN, Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini; dan kita tidak mendengarkan suara TUHAN, Allah kita.”
<< Yeremia 2 Yeremia 4 >>