Yeremia 1

Ambilan Minggu 31 Januari 2016: Jeremia 1: 4-10; Sibasaon: 1 Korint 13: 1-13
1:1 Hata ni si Jeremia, anak ni si Hilkia, sada humbani malim na i Anatot, na i tanoh Benjamin; (Jos. 21:18; 1 Kron. 6:60.) 1:1 Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin.
1:2 roh do hata ni Jahowa bani, bani panorang ni si Josia, anak ni si Amon, raja ni Juda, pasapuluh-tolu-tahunkon dob raja ia. (2 Raj. 21:24; 22:1.) 1:2 Dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga belas dari pemerintahannya datanglah firman TUHAN kepada Yeremia.
1:3 Roh do homa bani panorang ni si Joyakim, anak ni si Josia, raja ni Juda, das bani pasapuluh-sada-tahunkon dob raja si Sedekia, anak ni si Josia, raja ni Juda, das bani na tarbuang Jerusalem bani bulan lima. (bd. 39:1; 52:4; 2 Raj. 23:34; 24:17; 25:2, 8.) 1:3 Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang kesebelas zaman Zedekia bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima.
1:4 Roh do hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 1:4 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:
1:5 Paima hutompa ho ibagas partapaan, domma hutanda ho, anjaha paima itubuhkon inangmu ho, domma hupapansing ho, anjaha hupabangkit ho gabe nabi bani bangsa-bangsa. (Jes. 49:1; Gal. 1:15) 1:5 “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”
1:6 Dob ai ningku ma: Ham Tuhan Jahowa! Seng hubotoh naha marsahap, ai poso ope ahu. (2 Mus. 3:11; 4:10; Jes. 6:5-8.) 1:6 Maka aku menjawab: “Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.”
1:7 Tapi nini Jahowa ma dompak ahu: Ulang ihatahon ho: Poso ope ahu. Atap huja pe ho husuruh, maningon laho ho, anjaha atap aha na hutonahkon bam, ai do hatahononmu. 1:7 Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: “Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan.
1:8 Ulang ho mabiar ilobei ni sidea, ai ahu do hasomanmu, laho paluahkon ho, nini Jahowa. (5 Mus. 31:6; Hes. 3:9.) 1:8 Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN.”
1:9 Jadi isurdukkon Jahowa ma tanganni, anjaha ijamah ma pamanganku; nini Jahowa ma dompak ahu: Tonggor ma, domma hunahkon hatangku hubagas pamanganmu. (5 Mus. 18:18; Jes. 6:7.) 1:9 Lalu TUHAN mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku; TUHAN berfirman kepadaku: “Sesungguhnya, Aku menaruh perkataan-perkataan-Ku ke dalam mulutmu.
1:10 Tonggor ma, hupabangkit do ho sadari on mardiateihon bangsa-bangsa ampa harajaon-harajaon, laho mangumpat ampa manreongkon, laho parsedahon ampa mangagouhon, laho padearhon ampa manuan. (bd. 18:7-10; 2 Kor. 10:5.) 1:10 Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.”
1:11 Dob ai roh ma hata ni Tuhan Jahowa hubangku mangkatahon: Jeremia aha do iidah ho? Jadi ningku ma: Huidah do dangkah ni hayu na dulas marbanggal. 1:11 Sesudah itu firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: “Apakah yang kaulihat, hai Yeremia?” Jawabku: “Aku melihat sebatang dahan pohon badam.”
1:12 Jadi nini Jahowa ma hubangku: Sintong do pangidahmu, ai puho do Ahu marjaga-jaga, laho pasaudkon hatangku. (bd. 31:28.) 1:12 Lalu firman TUHAN kepadaku: “Baik penglihatanmu, sebab Aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku.”
1:13 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku padua-halihon, mangkatahon: Aha do iidah ho? Jadi ningku ma: Hudon na gurgur do huidah, lunsat gurgurni, roh hun utara. 1:13 Firman TUHAN datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya: “Apakah yang kaulihat?” Jawabku: “Aku melihat sebuah periuk yang mendidih; datangnya dari sebelah utara.”
1:14 Dob ai nini Jahowa ma bangku: Hun utara do roh ni hasedaon bani sagala pangisi ni nagori on. (bd. 4:6.) 1:14 Lalu firman TUHAN kepadaku: “Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini.
1:15 Ai tonggor ma, diloonku do sagala bangsa, harajaon na i utara, nini Jahowa, jadi roh ma sidea, anjaha ganup sidea pajongjong paratasni ilambung ni horbangan ni Jerusalem, laho manlawan tembokni inggot ampa sagala huta ni Juda. (bd. 5:16; 6:22; 10:22.) 1:15 Sebab sesungguhnya, Aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman TUHAN, dan mereka akan datang dan mendirikan takhtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda.
1:16 Jadi dabuhonku ma uhum bani sidea, halani hajahaton ni sidea, ai ma na tinadingkon ni sidea ai Ahu, laho manggalang bani naibata na legan, anjaha marsombah bani jadi-jadian ni tangan ni sidea. 1:16 Maka Aku akan menjatuhkan hukuman-Ku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan Aku, dengan membakar korban kepada allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri.
1:17 Tapi anggo ho, gonditi ma binongeimu; misir ma ho, anjaha hatahon ma hubani sidea haganup na hutonahkon bam. Ulang ma ho tarsonggot mangidah sidea, ase ulang bajoraon ho hupaturut ibahen sidea. 1:17 Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan Aku menggentarkan engkau di depan mereka!
1:18 Tapi Ahu sandiri mambahen ho sadari on gabe huta na toguh, gabe basikah bosi, gabe tembok tombaga, laho mangimbang haganup nagori in, mangimbang raja-raja ni Juda, pangintuaini, malimni ampa pangisi ni nagori in. (bd. 6:27; 15:20; Hes. 3:8, 9.) 1:18 Mengenai Aku, sesungguhnya pada hari ini Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini.
1:19 Porangon ni sidea do ho, tapi seng tartaluhon sidea, ai Ahu do hasomanmu, nini Jahowa, na paluahkon ho. 1:19 Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN.”
<< Yesaya 66 Yeremia 2 >>