1 Korintus 13

13:1 Porini pe husahapkon sagala sahap ni jolma ampa malekat pe, anggo seng adong holong bangku, songon gung na marolol do ahu atap giring-giring na mardiring. 13:1 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
13:2 Porini pe adong bangku sibere-bere panjahaion, anjaha hubotoh haganup rusia ampa haganup habotohon, anjaha porini pe parhaporsayaon na botul ahu gabe tarpaosor ahu dolog, anggo seng adong holong bangku, na lang do ahu. 13:2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
13:3 Anjaha porini hulayak-layakkon haganup artangku anjaha huondoskon badanku ase itutung, anggo seng adong haholongon bangku, sabonar na so marguna do ai bangku. (lih. “Tadah ni Tonduyta”) 13:3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
13:4 Na sabar do haholongon in anjaha na basar, seng subil haholongon in, seng mangunsagah anjaha ipajuntul-juntul dirini. 13:4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
13:5 Hormat do haholongon in, seng ipindahi na bani sandiri, seng urah marah, anjaha seng ipadingat-dingat na jahat.  (lih. “Tadah ni Tonduyta”) 13:5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
13:6 Seng malas uhurni mangidah hagedukon, tapi malas do uhurni bani hasintongan. (Rom 12:9.) 13:6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
13:7 Bani haganup do ia tahan, haganup do ihaporsayai, haganup do iarapkon, sabar do ia manaron haganup. (Pod. 10:12; Rom 15:1.) 13:7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
13:8 Seng na ra salpu haholongan in. Ia panjahaion maronti do, mangadi do age sahap, habotohon pe maronti do. 13:8 Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap.
13:9 Ai mardeba-deba do habotohonta, anjaha mardeba-deba do age panjahaionta. 13:9 Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
13:10 Anggo roh na gokan dear ai, parontihonon ma na mardeba-deba. 13:10 Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
13:11 Sanggah dakdanak ahu, danak do parsahapku, danak paruhuronku, danak pingkiranku, tapi dob mangodang ahu, hutadingkon do biak hadanakon ai. 13:11 Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
13:12 Anggo sonari, mangkawah do hita songon bani sormin, samak hansa, tapi use padumpar bohi ma. Mardeba-deba do panandaionku nuan, tapi anggo use gok ma panandaionku, songon na dob tinandani ahu. (2 Kor. 5:7.) 13:12 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.
13:13 Ase tolu do na totap, ai ma haporsayaon, pangarapan ampa haholongan tapi haholongan ai do sibanggalan.(1 Tes. 1:3; 1 Joh. 4:16.) 13:13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
<< 1 Korintus 12 1 Korintus 14 >>