Mazmur 98

Jumat 25 Desember 2020, Natal I: Sibasaon Psalmen 98:1-9; Ambilan Heber 1:1-4
Tema: Naibata Marsahap Marhitei Anakni
98:1 Sada Psalm. Dodingkon nasiam ma sada doding na bayu bani Jahowa, ai Ia do sibahen halongangan; tangan siamunni do na mangurupisi, sonai age botohonni na pansing in. (Ps. 33:3; 96:1; Jes. 52:10.) 98:1 Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
98:2 Domma ipabotohkon Jahowa hatuahonni, ilobei ni bangsa-bangsa ipatalar do hapintoranni. 98:2 TUHAN telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa.
98:3 Idingat do idop ni uhurni ampa hasintonganni bani ginompar ni Israel. Ganup ujung ni tanoh on mangidah haluahon na humbani Naibatanta. (Jes. 52:10.) 98:3 Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari pada Allah kita.
98:4 Olobkon ma Jahowa, ale sab tanoh on, marmogah-mogah ma, marsurak anjaha mandoding ma nasiam! 98:4 Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah!
98:5 Puji ma Jahowa marhasoman husapi, marhasoman husapi ampa doding na gomos, 98:5 Bermazmurlah bagi TUHAN dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring,
98:6 marhasoman tarompit pakon sora ni tanduk, marsurak ma ilobei ni Raja Jahowa. (4 Mus. 23:21.) 98:6 dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni TUHAN!
98:7 Mardorom ma laut pakon sagala isini, sonai dunia on ampa na mangiankonsi. (Ps. 96:11-13.) 98:7 Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya!
98:8 Martopap-topap ma bah mardalan, marolob-olob ma raprap sagala dolog, (Ps. 47:2; Jes. 55:12.) 98:8 Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama
98:9 ilobei ni Jahowa, ai roh do Ia laho manguhum tanoh on. Uhumonni ma dunia on marhitei hapintoran ampa sagala bangsa marhitei hasintongan. (Ps. 9:9; 96:13.) 98:9 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.
<< Mazmur 97 Mazmur 99 >>