Mazmur 97

97:1 Jahowa do Raja. Marsurak-surak ma tanoh on, marmalas ni uhur ma sagala pulou! (Ps. 72:10; 93:1; 99:1; 1 Mus. 10:5; Jes. 24:15.) 97:1 TUHAN adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita!
97:2 Hombun ampa na golap marimpot-impot do manginggotisi, hapintoron pakon uhum do onjolan ni hotakni. (Ps. 18:10, 12; 89:15; Pod. 16:12.) 97:2 Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya.
97:3 Mardalan do apuy i lobeini, laho mamboiskon imbangni inggot. (Ps. 50:3; Hab. 3:3-6.) 97:3 Api menjalar di hadapan-Nya, dan menghanguskan para lawan-Nya sekeliling.
97:4 Hilapni do manondangi dunia on, iidah tanoh ma ai gabe dugur. 97:4 Kilat-kilat-Nya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar.
97:5 Dolog-dolog malala songon lilin ilobei ni Jahowa, ilobei ni Tuhan ni sab tanoh on. (Ps. 68:3; Jes. 64:1; Mik. 1:4; 4:13; Sak. 4:14; 6:5.) 97:5 Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan TUHAN, di hadapan Tuhan seluruh bumi.
97:6 Langit mangambilankon hapintoranni, anjaha sagala bangsa mangidah hamuliaonni. (Ps. 19:2; 85:10-12; 98:2, 3.) 97:6 Langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya.
97:7 Maila do sagala sisombah gana-gana, halak na marmogah-mogah bani sisombahonni; ningon marsombah Bani do sagala naibata-naibata. (Ps. 95:3; Heb. 1:6.) 97:7 Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala; segala allah sujud menyembah kepada-Nya.
97:8 Mambogei ai marmalas ni uhur ma Sion, marolob-olob boru Juda, halani panguhummu, ale Jahowa. (Ps. 48:12; Pil. 4:4, 5.) 97:8 Sion mendengarnya dan bersukacita, puteri-puteri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya TUHAN.
97:9 Ai Ham do, ale Jahowa, Sitimbulan iatas ni sab tanoh on. Gijang tumang do Ham iatas ni sagala naibata. (Ps. 95:3; 96:4; 135:5.) 97:9 Sebab Engkaulah, ya TUHAN, Yang Mahatinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala allah.
97:10 Ihaholongi Jahowa do na mangkagigihon na masambor. Ia do na manramotkon tonduy ni na hinaholonganni, anjaha ipaluah do sidea humbani tangan ni parjahat. (Ams. 5:14, 15.) 97:10 Hai orang-orang yang mengasihi TUHAN, bencilah kejahatan! Dia, yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihi-Nya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik.
97:11 Marsinalsal do na lihar bani halak parpintor, anjaha malas ni uhur bani sibujur uhur. (Ps. 112:4.) 97:11 Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
97:12 Marmalas ni uhur na nasiam, ale parpintor, ibagas Jahowa, anjaha puji nasiam ma goranni na pansing in. (Ps. 33:1.) 97:12 Bersukacitalah karena TUHAN, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus
<< Mazmur 96 Mazmur 98 >>