Ibrani 1

1:1 Gati anjaha bagei do sapari dalan ni Naibata marsahapkon ompungta marhitei nabi-nabi in; 1:1 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,
1:2 tapi bani panorang parpudi on iparsahapkon do hita marhitei Anakni, ai ma na pinabangkitni gabe sitean haganup, parhiteianni homa manompa sagala na adong. (Ps. 2:8; Joh. 1:3; Kol. 1:16.) 1:2 maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
1:3 Sinalsal ni hasangaponni ampa usihan ni hadirionni do Ia, anjaha Ia do na manatang haganup na adong in marhitei hatani na marhagogohon in. Dob iadongkon haborsihon humbani sagala dousa, laho do Ia hundul hu siamun ni Hamuliaon in, na i babou ai. (bd. 9:14, 26; Mrk. 16:19; 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15.) 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,
1:4 Songon lobih ni goran, na tineanni ai, humbani goran ni sagala malekat, sonai do surung ni hasangaponni humbani sidea. 1:4 jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.
1:5 Ai hubani malekat na ija ma ongga ihatahon: “Anakku do ho, sadari on do ho hutubuhkon?” “Dob ai use Ahu do gabe Bapa bani, anjaha Ia anak Bangku?” (Ps. 2:7; 2 Sam. 7:14.) 1:5 Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: “Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?” dan “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?”
1:6 Anjaha, sanggah na sihol arahkononni hu dunia on Anakni, na parlobei tubuh in, ihatahon do: “Maningon do manrogop hulobeini sagala malekat ni Naibata.” (Ps. 97:7; Rom 8:29.) 1:6 Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.”
1:7 Tongon, ihatahon do pasal malekat: Ia mambahen logou malekatni, apuy na marjimbur-jimbur do juak-juakni. (Ps. 104:4.) 1:7 Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: “Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api.”
1:8 Tapi pasal Anak in, ihatahon do: “Ronsi sadokah ni dokahni do paratasmu, Hata Naibata, tungkot hapintoran do tungkot ni harajaonmu. 1:8 Tetapi tentang Anak Ia berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.
1:9 Holong do uhurmu bani hapintoron anjaha magigi bani na salah; halani ai do ase iminakkon Naibatamu minak malas ni uhur Bamu, Ham Naibata, lobih humbani hasomanmu.” (Ps. 45:7-8.) 1:9 Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu.”
1:10 Ihatahon do homa: “Ham do, ale Tuhan, na pajonam tanoh on bani mulani, anjaha jadi-jadian ni tanganmu do langit in. (Ps. 102:26-28.) 1:10 Dan: “Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
1:11 Magou do ganupan in use, tapi totap do anggo Ham; laho buruk do in ganup songon hiou. 1:11 Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian;
1:12 Sorpihonmu do in ganup songon baju mantel, gabe mubah ma; tapi anggo Ham, totap do, anjaha tahunmu pe seng marujung”. 1:12 seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan.”
1:13 Tapi bani malekat na ija ma ongga ihatahon: “Hundul ma ho hu siamunhon, paima hubahen munsuhmin sidogeian Ni naheimu?” (Ps. 110:1.) 1:13 Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu?”
1:14 Ai lang tonduy siparugas do sidea haganup, na sinuruh mangidangi halani sitean haluahon in? (Dan. 7:10; Ps. 34:8; 91:11.) 1:14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?
<< Filemon 1 Ibrani 2 >>