Mazmur 99

Minggu Palmarum 25 Maret 2018: Ambilan, Pangungkabon 19: 6-10; Sibasaon Psalmen 99: 1-5
99:1 Jahowa do Raja, hitir ma sagala bangsa; marhotak do Ia bani Herubim, dugur ma tanoh on. (Ps. 80:2; 93:1.) 99:1 TUHAN itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang.
99:2 Banggal do Jahowa i Sion, anjaha timbul do Ia iatas ni sagala bangsa. (Ps. 48:2.) 99:2 TUHAN itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa.
99:3 Ipuji sidea ma goranmu na timbul anjaha na tunggung in! Pansing do Ia! (Ps. 111:9.) 99:3 Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat; Kuduslah Ia!
99:4 Ham Raja siparkuasa, sihaholongi uhum, Ham do patotapkon uhum; Ham do na pamasa hapintoron pakon uhum bani Jakob. (Ps. 103:6; Jes. 9:6.) 99:4 Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran; hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya.
99:5 Pagijang nasiam ma Jahowa Naibatanta in, manrogop ma nasiam bani sidogeian ni naheini! Pansing do Ia. (Ps. 132:7; Jes. 6:3.) 99:5 Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya! Kuduslah Ia!
99:6 Si Musa pakon si Aron, na itongah-tongah ni malimni, ampa si Samuel na itongah-tongah ni na mandilo goranni, dilo-dilo do sidea bani Jahowa, jadi ibalosi do sidea. (Jer. 15:1.) 99:6 Musa dan Harun di antara imam-imam-Nya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka berseru kepada TUHAN dan Ia menjawab mereka.
99:7 Humbagas hombun na jongjong do Ia marsahap bani sidea; idalankon sidea do hasaksianni, ampa titah na binerehonni bani sidea. (2 Mus. 33:7; 5 Mus. 31:15, 21.) 99:7 Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka; mereka telah berpegang pada peringatan-peringatan-Nya dan ketetapan yang diberikan-Nya kepada mereka.
99:8 Ham Jahowa Naibatanami, ibalosi Ham do sidea, Naibata parontou ni uhur do Ham bani sidea, age pe Siparlulu Ham bani salah ni sidea. 99:8 TUHAN, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka.
99:9 Pagijang nasiam ma Jahowa Naibatanta, manrogop ma nasiam Bani dologni na pansing in! Tongon, pansing do Jahowa Naibatanta. 99:9 Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus! Sebab kuduslah TUHAN, Allah kita!
<< Mazmur 98 Mazmur 100 >>