Mazmur 85

Minggu 6 Desember 2020, Advent II: Ambilan Psalmen 85:9-14: Sibasaon Markus 1: 1 – 8
Tema: Domma Dohor Haluahon Na Humbani Tuhan
85:1 Bani pambobai koor. Humbani ginompar ni si Korah. Sada Psalm.85:2 85:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur bani Korah.
85:2 Ham Jahowa, idop do uhurmu ijia bani tanohmu, ipasuang Ham do use si Jakob. (Ps. 14:7.) 85:2 Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya TUHAN, telah memulihkan keadaan Yakub.
85:3 Isasap Ham do hajahaton ni bangsamu, irungkub Ham do dousa ni sidea haganupan. Sela. (Ps. 32:1; 78:38; 89:50.) 85:3 Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. S e l a
85:4 Ipahombun Ham do ringismu, anjaha iampogi Ham do gajag ni gilamu. 85:4 Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala.
85:5 Sai pasuang Ham ma hanami, Ham Naibata ni haluahonnami, parontihon Ham ma ringismu dompak hanami. 85:5 Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami.
85:6 Lanjar do Ham manringis dompak hanami, anjaha torushononmu do ringismu marsundut-sundut? (Ps. 79:5; 77:8.) 85:6 Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun?
85:7 Ai lang be ulakanmu pagoluh hanami, ase marmalas ni uhur bangsamu ibagas Ham? (Ps. 71:20.) 85:7 Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau?
85:8 Patidak Ham ma hubannami, Ham Jahowa, idop ni uhurmu, anjaha useihon Ham ma bannami pangurupionmu. 85:8 Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya TUHAN, dan berikanlah kepada kami keselamatan dari pada-Mu!
85:9 Sai tangihononku do atap aha na hinatahon ni Naibata Jahowa, ai hadameion do hatani dompak bangsani pakon bani na hinaholonganni, asal ma ulang mulak sidea bani haotoon. (Ps. 72:3, 4; Mik. 7:7; Hab. 2:1.) 85:9 Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, TUHAN. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?
85:10 Tongon, donok do pangurupini bani na mangabiarisi, tongon, marianan do hamuliaonni bani tanohnami. (Ps. 56:1; 58:5.) 85:10 Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita.
85:11 Idop ni uhur pakon hasintongan sai pajumpah do, anjaha hapintoran pakon hadameion marsiummahan. (Jes. 32:16, 17.) 85:11 Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.
85:12 Hasintongan martumbor hun tanoh, anjaha hapintoran manatap hun atas langit. (Ps. 72:3; 97:6; Jes. 45:8.) 85:12 Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit.
85:13 Tongon, Jahowa sandiri do mambere na madear, anjaha tanohnami mambere gogohni. (Ps. 67:7; 3 Mus. 26:4; Hes. 34:27.) 85:13 Bahkan TUHAN akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya.
85:14 Hapintoron do mardalan i lobeini, anjaha hadameion mangirikkon langkah-langkahni. (Ps. 89:15, 16; Jes. 59:14.) 85:14 Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jala
<< Mazmur 84 Mazmur 86 >>