Mazmur 84

84:1 Bani pambobai koor. Marhasoman Gitit. Humbani ginompar ni si Korah. Sada Psalm. 84:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur bani Korah.
84:2 Jenges ni in rumah iananmu, Ham Jahowa Zebaot! 84:2 Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya TUHAN semesta alam!
84:3 Masihol anjaha ayak do tonduyhu bani alaman ni Jahowa. Marolob-olob do uhurhu pakon dagingku manjumpahkon Naibata na manggoluh in. (Ps. 27:4; 42:3, 5; 96:8.) 84:3 Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran TUHAN; hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
84:4 Dingis pe jumpahan jabu do, sonai layang-layang dapotan asar do, bahen ianan ni anakni ilambung ni anjap-anjapmu. Ham Jahowa Zebaot, Rajangku anjaha Naibatangku. (Ps. 5:3.) 84:4 Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya TUHAN semesta alam, ya Rajaku dan Allahku!
84:5 Martuah do halak na marianan i rumahmu, sai Ham do pujion ni sidea. Sela. (Ps. 65:5.) 84:5 Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. S e l a
84:6 Martuah do halak, na marhagogohan ibagas Ham, na marugas laho hu rumahmu. (Jes. 49:11.) 84:6 Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah!
84:7 Anggo ibolus sidea lombang Baka, gabe ianan bah tubuh do ai bani sidea; tongon, udan mula-mula do na mangarbahisi. (Hos. 2:17; Jes. 35:7; 41:8.) 84:7 Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
84:8 Lambin ganda do gogoh ni sidea, paima das sidea hulobei ni Naibata i Sion. (Jes. 40:31; 2 Mus. 34:24.) 84:8 Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
84:9 Ham Jahowa Zebaot, tangihon Ham ma tonggongku, paeleng Ham na pinggolmu, Ham Naibata ni si Jakob. Sela. (Ps. 81:2.) 84:9 Ya TUHAN, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. S e l a
84:10 Kawahkon Ham ma gantarnami, ale Naibata, anjaha tatap Ham ma bohi ni na mininakanmu! (Ps. 72:5; 84:12; Ps. 132:10.) 84:10 Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kauurapi!
84:11 Tongon, dearan do sadari i alamanmu ase saribu ari bani ianan na legan; rahanan do sijaga labah ahu i rumah ni Naibatangku ase marianan i lampo-lampo ni parjahat. (ay. 2, 3; Ps. 27:4; 2 Raj. 22:4; 1 Kron. 9:17.) 84:11 Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah orang fasik.
84:12 Ai mata ni ari ampa gantar do Naibata Jahowa; Ia do sibere idop ni uhur ampa hasangapon; seng iampogi na madear bani halak na bujur marparlahou. (Ps.3:4; 34:11; 89:19; Mal. 3:20.) 84:12 Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
84:13 Ham Jahowa Zebaot, martuah do jolma na marhatengeran Bamu. 84:13 Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!
<< Mazmur 83 Mazmur 85 >>