Mazmur 86

86:1 Tonggo ni si Daud. Paeleng Ham ma pinggolmu, Ham Jahowa, balosi Ham ma ahu, ai doyuk janah sombuh do ahu. (Ps. 40:18; 55:3.) 86:1 Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku.
86:2 Ramotkon Ham ma tonduyhu, ai na daulat do ahu. Sai paluah Ham ma juak-juakmu na martenger ni uhur hubamu! (Ps. 16:1; 18:21-27; 25:20; 31:7.) 86:2 Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu.
86:3 Ham do Naibatangku idop ma uhurmu bangku, ai hubamu do ahu dilo-dilo ganup ari. (Ps. 6:3; 57:2, 3.) 86:3 Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari.
86:4 Sai pamalas Ham ma uhur ni juak-juakmu, ai hubamu do Tuhan, hudompakkon tonduyhu. (Ps. 25:1; 130:6.) 86:4 Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku.
86:5 Ai pardear layak do Ham, Tuhan, anjaha marpangulaki do uhurmu, buei do idop ni uhurmu bani haganup ma mandilo Ham. (Ps. 130:4.) 86:5 Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu.
86:6 Tangihon Ham ma, ale Jahowa, tonggongku, anjaha pardiateihon Ham ma elek-elekku. 86:6 Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, dan perhatikanlah suara permohonanku.
86:7 Bani panorang hasosakanku, sai Ham do hudilo, ai ibalosi Ham do ahu. (Ps. 50:15.) 86:7 Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau menjawab aku.
86:8 Seng dong na doskon Ham itongah-tongah ni naibata-naibata, Ham Tuhan, anjaha seng dong na doskon pambahenanmu. (Ps. 71:19; 2 Mus. 15:11; 1 Sam. 2:2.) 86:8 Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat.
86:9 Sai roh do sagala bangsa, na jinadihonmu; marsombah do sidea hu lobeimu, Ham Tuhan, anjaha pasangapon ni sidea do goranmu. (Ps. 72:10, 11.) 86:9 Segala bangsa yang Kaujadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu.
86:10 Ai timbul do Ham, sibahen halongangan, pitah Ham do Naibata hansa. 86:10 Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban; Engkau sendiri saja Allah.
86:11 Sai ajarhon Ham ma dalanmu hubangku, Ham Jahowa, ase mardalan ahu ibagas hasintonganmu; sai pabulat Ham ma uhurhu laho mangkabiari goranmu. (Ps. 27:11; 139:24; 143:10; 26:3.) 86:11 Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.
86:12 Ham Tuhan Naibatangku, sihol do pujionku Ham humbani gok ni uhurhu, anjaha pasangaponku goranmu sadokah ni dokahni. 86:12 Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya;
86:13 Ai banggal do idop ni uhurmu bangku, ipaluah Ham do ahu humbani nagori toruh. (Ps. 30:4; 56:14; 71:20; 116:3.) 86:13 sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
86:14 Ham Naibata, roh do na jungkat maruhur mangimbang ahu, hulanan ni parjahat sihol mamunuh ahu, seng parduli sidea Bamu. (Ps. 54:5.) 86:14 Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau.
86:15 Tapi Ham do Tuhan, Naibata paridop ni uhur janah parholong, Ham, na lambat manringis, parontou ni uhur banggal janah parsintong. (2 Mus. 34:6, 7.) 86:15 Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia.
86:16 Dompakkon Ham ma ahu anjaha maidop uhurmu bangku. Bere Ham ma gogohmu bani juak-juakmu, anjaha paluah Ham ma anak ni jabolonmu naboru. (Ps. 116:16; 2 Mus. 23:12; 21:4.) 86:16 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan!
86:17 Bahen Ham ma bangku tanda hadearon, ase maila halak sidomdomi ahu, mangidah na dob iurupi anjaha iapohi Ham ahu, Ham Jahowa. 86:17 Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau, ya TUHAN, telah menolong dan menghiburkan aku.
<< Mazmur 85 Mazmur 87 >>