Mazmur 42

 

Minggu 19 April 2020, Quasimodeini: Ambilan Psalmen 42:1-6; Sibasaon 1 Petrus 2:1-5
42:1 Bani pambobai koor. Doding podah humbani ginompar ni si Korah. 42:1 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran bani Korah.
42:2 Songon pangkasiholi ni ursa bani bah mardalan, sonai do pangkasiholi ni tonduyhu Bamu, Ham Naibata. (Jes. 41:17.) 42:2 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.
42:3 Horahan do tonduyhu bani Naibata, bani Naibata na manggoluh in; andigan pe das ahu, ase huidah bohi ni Naibata? (Ps. 36:10; 63:2; 84:3; Jer. 17:13.) 42:3 Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
42:4 Iluhku do sipanganon bangku arian pakon borngin, halani manipat ari do ipangkatahon halak bangku: Ija do Naibatamu? (Ps. 79:10; 80:6.) 42:4 Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku: “Di mana Allahmu?”
42:5 Ai ma na sihol ingatonku anjaha huuseihon uhurhu ibagas, ai ma na rap ai ahu pakon halak na mabuei marayak rumah ni Naibata, marhasoman sora olob-olob ampa puji-pujian pakon halak na laho marpesta. (1 Sam. 1:15; Ps. 27:4; 63:3.) 42:5 Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana; bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
42:6 Mase sai unduk ho tonduyhu anjaha rusak ibagas diringku? Arapkon ma Naibata, ai sai na pujionku ope Ia, Sipaluah bangku anjaha Naibatangku!(ay. 12; Ps. 43:5.) 42:6 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!
42:7 Unduk do tonduyhu ibagas diringku, halani ai, sai huingat do Ham hun tanoh Jordan pakon hun pardologan Hermon, humbani dolog Misar. 42:7 Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada-Mu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar.
42:8 Marsiarahan do bah mardalan na manjadihon pardosong ni sampuranmu; ganup ombak pakon gilumbangmu manangkobi ahu. (Ps. 69:2; 88:8; Jon. 2:4.) 42:8 Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun-Mu; segala gelora dan gelombang-Mu bergulung melingkupi aku.
42:9 Arian itongos Jahowa idop ni uhurni, anjaha bornginni mandoding ma ahu Bani, sada tonggo bani Naibata ni hagoluhanku. (Ps. 149:5; Job 35:10.) 42:9 TUHAN memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku.
42:10 Ningku ma dompak Naibata, batu ginggingku, mase ma lupa Ham bangku? Mase ma maningon martujung-tujung ahu mardalan halani odoh-odoh ni munsuhku? (5 Mus. 32:4; Ps. 43:2.) 42:10 Aku berkata kepada Allah, gunung batuku: “Mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?”
42:11 Songon na hona tikam do holi-holingku, ibahen na ipahiri-hiri imbangku ahu, ai manipat ari do ihatahon sidea bangku: Ija do Naibatamu? (ay. 4.) 42:11 Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari: “Di mana Allahmu?”
42:12 Mase sai unduk ho tonduyhu anjaha rusak ibagas diringku? Arapkon ma Naibata, ai sai na pujionku ope Ia, Sipaluah bangku anjaha Naibatangku.(ay. 6; Ps. 43:5.) 42:12 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!
<< Mazmur 41 Mazmur 43 >>