Mazmur 40

 

Minggu, 19 Januari 2020, 2 Dob Epiphaias: Sibasaon Mazmur 40:1-11; Ambilan 1 Korintus 1: 1-9
Tema : Silayak-Layak Ampa Damei Ni Naibata Ibagas Kristus
 
40:1 Bani pambobai koor. Humbani si Daud. Sada Psalm. 40:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
40:2 Marpangarapan tumang do uhurhu bani Jahowa; jadi ipaeleng do dirini hubangku, anjaha itangihon do dilo-dilongku. 40:2 Aku sangat menanti-nantikan TUHAN; lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.
40:3 Idokdok do ahu humbani godung hamagouan, humbani hubang na malhot; ipajongjong do naheihu huatas ni dolog batu, ipatotap do langkahku. (Ps. 18:34; 69:3.) 40:3 Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa; Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku,
40:4 Ibere do doding na bayu hubagas pamanganku, doding puji-pujian bani Naibatanta. Idahon ni buei halak ma ai, gabe mabiar anjaha martenger ni uhur bani Jahowa. (Ps. 33:3; 2 Kor. 5:17.) 40:4 Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada TUHAN.
40:5 Martuah ma halak na mambahen Jahowa hatengeran ni uhurni, na so ra marbalik mangirikkon sigijang uhur, atap hubani sihorjahon ladung. 40:5 Berbahagialah orang, yang menaruh kepercayaannya pada TUHAN, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan!
40:6 Buei do halongangan ampa ranggianmu, na dob binahenmu bannami, Ham Jahowa Naibatangku; seng adong na songon Ham. Porini sihol ambilankononku atap baritahononku ai, seng targorani ibahen bueini. (Ps. 92:6; 106:2; 139:18; Jer. 29:11.) 40:6 Banyaklah yang telah Kaulakukan, ya TUHAN, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau! Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
40:7 Seng marosuh uhurmu bani galangan sisayaton ampa bani galangan sipanganon, tapi domma ibere Ham bangku pinggol na buha. Galangan situtungon pakon galangan pardousaon seng ipindo uhurmu. (Ps. 51:18; 1 Sam. 15:22; Jes. 50:5; Heb. 10:5, 10.) 40:7 Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku; korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut.
40:8 Jadi ningku ma: Tongon, roh ma ahu, bani buku na ginulung in do tarsurat pasal sibahenonku. (Luk. 24:25; Joh. 5:39.) 40:8 Lalu aku berkata: “Sungguh, aku datang; dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku;
40:9 Mangkorjahon rosuhmu ai do na huharosuhkon, Ham Naibatangku, anjaha ibagas uhurhu do titahmu. (Jer. 31:33; Jes. 50:5; 51:7; Joh. 4:34.) 40:9 aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada dalam dadaku.”
40:10 Domma huambilankon hapintoranmu bani humpulan banggal, tongon, seng tutup bibirhu, Ham Jahowa, ibotoh Ham do ai. (Ps. 22:23, 26; 35:18; Jer. 20:9.) 40:10 Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar; bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya TUHAN.
40:11 Seng huponopkon hapintoranmu ibagas uhurhu, hupatugah-tugah do habujuronmu pakon pangurupionmu, seng huporsou idop ni uhurmu pakon hasintonganmu bani humpulan banggal. (Joh. 1:17, 18; Job 6:10.) 40:11 Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan dari pada-Mu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar.
40:12 Ham Jahowa, sai ulang ma buat Ham parontou ni uhurmu humbangku, dear layakmu pakon hasintonganmu ma manramotkon ahu tongtong. (Ps. 57:4.) 40:12 Engkau, TUHAN, janganlah menahan rahmat-Mu dari padaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu!
40:13 Ai hasunsahan do na manlioti ahu, seng tarbilangi bueini; domma idorab salahku ahu, gabe seng boi ahu marpangidah, bueinan do ai ase jambulan ni ulungku, gabe jut ma uhurhu. (ay. 9, 14-18: pausih Ps. 70; 69:5.) 40:13 Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat; lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah.
40:14 Sai ra ma Ham Jahowa, paluahkon ahu, oloskon Ham ma, Jahowa, mangurupi ahu. 40:14 Berkenanlah kiranya Engkau, ya TUHAN, untuk melepaskan aku; TUHAN, segeralah menolong aku!
40:15 Sai maila anjaha tarbador ma bahen Ham, sidea na manguhurhon hosahku, sai surut ma hupudi anjaha tarbador, sidea na mangkarosuhkon hamagouanku. (Ps. 6:41; 35:4.) 40:15 Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku; biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku!
40:16 Sai hirjat-hirjaton ma sidea anjaha tarbador, sagala na manggorahon bangku: Eee, eee! (Ps. 35:21, 25.) 40:16 Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku: “Syukur, syukur!”
40:17 Sai marolob-olob anjaha marmegah-megah ma ibagas Ham, sagala na mangindahi Ham; sai tongtong ma ihatahon sagala na mangkasiholi pangurupionmu: Banggal do Jahowa! (Ps. 35:27; 22:27.) 40:17 Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu tetap berkata: “TUHAN itu besar!”
40:18 Madoyuk anjaha masombuh do ahu, tapi idingat Tuhan do ahu. Ham do pangurupi ampa sipaluah bangku; Ham Naibatangku, ulang ma padokah-dokah Ham. (Ps. 109:22.) 40:18 Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat!
<< Mazmur 39 Mazmur 41 >>