Mazmur 39

 
39:1 Bani pambobai koor. Bani si Jedutun. Psalm ni si Daud. (1 Kron. 25:1, 3.) 39:1 Untuk pemimpin biduan. Untuk Yedutun. Mazmur Daud.
39:2 Nini uhurhu: Jagaonku ma parlahouhu, ase ulang mardousa ahu marhitei dilahku; bahenonku do huntam bani pamanganku, sadokah jongjong halak parjahat i lobeihu. (Ps. 17:3, 4; 37:1; 141:3.) 39:2 Pikirku: “Aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku; aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku.”
39:3 Hupalongah do diringku, seng marsahap, sip do ahu age pasal na madear tapi lambin gunsang do pangahapanku; (Ps. 32:3; 38:14; 62:2; Jer. 20:9; Tangis 3:26.) 39:3 Aku kelu, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik; tetapi penderitaanku makin berat.
39:4 lambin milas pusu-pusungku ibagas, lambin gara do huahap sanggah na marpingkir-pingkir ahu; jadi ningku ma marhitei dilahku: (Ps. 119:53.) 39:4 Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api, ketika aku berkeluh kesah; aku berbicara dengan lidahku:
39:5 Patugah Ham ma, ale Jahowa, ajalhu bangku, pakon sibar-sibar ni ari-aringku, ase hubotoh na galek do ahu. (Ps. 90:12; Job 7:7; 14:1-5.) 39:5 “Ya TUHAN, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku!
39:6 Tongon do, domma itotapkon Ham ari-aringku piga-piga totap tumang, dokah ni umurhu hira na lang do i lobeimu; doskon sangombus hosah do hansa jolma in, age pe totap jongjong. Sela. (Ps. 90:5.) 39:6 Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kautentukan umurku; bagi-Mu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan! S e l a
39:7 Songon halinoh do hansa jolma in mardalani, iparsurai na so marguna; sai patumpuhon do ia, hape seng ibotoh, atap ise mambuat ai use. (Ps. 49:11; Job 14:1, 2; 27:16, 17; Par. 2:18, 21; Luk. 12:18-20.) 39:7 Ia hanyalah bayangan yang berlalu! Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu, siapa yang meraupnya nanti.
39:8 Sonari aha do sipaimaonku, Ham Tuhan? Hubamu do ahu martenger ni uhur. 39:8 Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Kepada-Mulah aku berharap.
39:9 Paluah Ham ma ahu humbani ganup panlanggaronku, ulang ma paturut Ham ahu ipahiri-hiri halak na oto. (Ps. 14:1.) 39:9 Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal!
39:10 Longah mando ahu, seng hubuha pamanganku, ai Ham do siaturhon ai. (2 Sam. 16:10; Ps. 22:32; 37:5; 52:11; Mik. 7:9.) 39:10 Aku kelu, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak.
39:11 Padaoh Ham ma lonsing-lonsing humbangku, madamor do ahu ibahen pangodoh ni tanganmu. (Ps. 32:4.) 39:11 Hindarkanlah aku dari pada pukulan-Mu, aku remuk karena serangan tangan-Mu.
39:12 Anggo iajar Ham jolma in marhitei pinsang-pinsang halani hasalahanni, gabe iparseda Ham do hinajengesni songon ginagat ni ngitngit; doskon sangombus hosah do hansa jolma in. Sela. (ay. 6; Hos. 5:12.) 39:12 Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat; sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. S e l a
39:13 Sai tangihon Ham ma tonggongku, ale Jahowa, paeleng Ham ma pinggolmu bani doruh-doruhku, ulang ma sip Ham mangidah iluhku, ai partoloh do ahu i lambungmu, anjaha panginsolat songon na lobeihu ganup. (Ps. 5:2, 3; 119:19; 3 Mus. 25:23; 1 Kron. 29:15; 1 Ptr. 2:11; Heb. 11:13.) 39:13 Dengarkanlah doaku, ya TUHAN, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong, janganlah berdiam diri melihat air mataku! Sebab aku menumpang pada-Mu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku.
39:14 Padaoh Ham ma pangkawahmu humbangku, ase suang ahu marmalas ni uhur, paima misir ahu, anjaha lang dong be. (Job 10:20, 21; 14:6.) 39:14 Alihkanlah pandangan-Mu dari padaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi!”
<< Mazmur 38 Mazmur 40 >>