Mazmur 30

Sibasaon Minggu 10 April 2016: Psalmen 30: 2-13; Ambilan Pangungkabon 5: 11-14
30:1 Psalm. Doding pamongkoton ni rumah panumbahan. Humbani si Daud. (2 Mus. 40; 4 Mus. 7:10-89; 1 Raj. 8:66.) 30:1 Mazmur. Nyanyian untuk pentahbisan Bait Suci. Dari Daud.
30:2 Sihol do patimbulonku Ham Jahowa, ai Ham do na mandokdok ahu humbani ianan na bagas, anjaha seng ipalopas Ham marmegah-megah munsuhku mangidah ahu. (Ps. 35:19, 24.) 30:2 Aku akan memuji Engkau, ya TUHAN, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku.
30:3 Ham Jahowa, Naibatangku, hubamu do ahu dilo-dilo, jadi ipamalum Ham do ahu. (Ps. 6:3.) 30:3 TUHAN, Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku.
30:4 Ham Jahowa, domma ipanaik Ham tonduyhu hun nagori toruh, domma ipagoluh Ham use ahu, maluah humbani na manuruk tanoman. (Ps. 86:13; 116:3, 4.) 30:4 TUHAN, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur.
30:5 Dodingkon nasiam ma Jahowa, nasiam hinaholonganni, puji ma goranni na pansing in! (5 Mus. 32:39; 1 Sam. 2:6.) 30:5 Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus!
30:6 Ai tongkin do panomboh ni ringisni, sadokah manggoluh do anggo idop ni uhurni, bodari sogop partangison, patarni masa parolob-olobon. (Ps. 46:6; Jes. 54:6-8.) 30:6 Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
30:7 Tapi anggo ahu sanggah sonang ongga huhatahon: Seng anjai targompang ahu. (Ps. 10:6.) 30:7 Dalam kesenanganku aku berkata: “Aku takkan goyah untuk selama-lamanya!”
30:8 Ham Jahowa, marhitei dear layakmu ipatotap Ham do ahu iatas ni dolog na toguh; hape ijin iponopkon Ham bohimu mintor tarsonggot ahu. 30:8 TUHAN, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh; ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut.
30:9 Hubamu do ahu dilo-dilo, Ham Jahowa, hubani Naibatangku do ahu mangelek-elek. 30:9 Kepada-Mu, ya TUHAN, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon:
30:10 Aha ma labamu marhitei darohku, anggo tuad ahu hu tanoman? Boi ma pujion ni orbuk Ham atap patugahonni habujuronmu? (Ps. 6:6; 88:11, 12.) 30:10 “Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lobang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepada-Mu dan memberitakan kesetiaan-Mu?
30:11 Tangihon Ham ma Jahowa, maidop ma Ham bangku, Ham Jahowa, sai Ham ma pangurupi bangku! 30:11 Dengarlah, TUHAN, dan kasihanilah aku, TUHAN, jadilah penolongku!”
30:12 Domma ipaubah Ham tangisku gabe tortor bangku. Domma itanggali Ham pusok ni uhurhu, anjaha igonditkon Ham do bangku malas ni uhur, (Job 30:31; Joh. 16:20.) 30:12 Aku yang meratap telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita,
30:13 ase mandoding-doding tonduyhu Bamu anjaha lang masip. Ham Jahowa, Naibatangku, sadokah ni dokahni do Ham pujionku. (Ps. 16:9.) 30:13 supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. TUHAN, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu.
<< Mazmur 29 Mazmur 31 >>