Mazmur 23

23:1 Psalm ni si Daud. Jahowa do siparmahan ahu, seng anjai hurangan ahu. (Hes. 34:11; 1 Mus. 48:15; 49:24; Jes. 40:11; Hes. 34:13, 37; Mik. 7:14; Joh. 10:1-8.) 23:1 Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
23:2 Ipatudu do ahu bani sampalan na mombur, anjaha itogu-togu do ahu hu bah parsaranan. (Hes. 34:14, 15; Pangk. 7:17.) 23:2 Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang;
23:3 Ipahisar do tonduyhu, itogu do ahu bani dalan hapintoran halani goranni in. (Ps. 31:4; Jer. 31:25.) 23:3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
23:4 Age pe mardalan ahu bani lombang bagas ni hagolapan, seng mabiar ahu, ai Ham do mangkasomani ahu; tungkotmu pakon simambumu do na mangapohi ahu. (Ps. 46:3; Job 10:21, 22; Mik. 7:14.) 23:4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.
23:5 Ham do na mangidangi ahu ilobei ni munsuhku, iminaki Ham do ulungku anjaha sirnib do panginumanku. (Ps. 36:9; 92:11; Job 36:6; Jes. 21:5; Luk. 7:46.) 23:5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.
23:6 Dear layak ampa idop ni uhur do mangirik-irik ahu sadokah goluhku; janah sihol do marianan ahu i rumah ni Jahowa sadokah ni dokahni. (Ps. 27:4; 15:1; 84:4, 5; Joh. 8:35.) 23:6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.
<< Mazmur 22 Mazmur 24 >>