Mazmur 24

Minggu 29 November 2020, Advent I: Ambilan Psalmen 24:7-10; Sibasaon Lukas 12:35-40
Tema: Bagah-bagah Parrohni Raja Hamuliaon
24:1 Humbani si Daud. Sada Psalm. Jahowa do simada tanoh on pakon haganup isini, dunia on pakon sagala na mangiankonsi. (2 Mus. 9:29; Ps. 50:12; 1 Kor. 10:26.) 24:1 Mazmur Daud. TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
24:2 Ai Ia do pajonamkonsi iatas ni laut, anjaha ipatotap do iatas ni bah mardalan. (Ps. 104:6, 8; 136:6; 1 Mus. 1:9, 10; Job 38:8.) 24:2 Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
24:3 Ise do na boi tangkog hu dolog ni Jahowa? Ise do na boi jongjong bani iananni na pansing in? (Ps. 15.) 24:3 “Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus?”
24:4 Partangan na borsih ampa paruhur na pitah, halak na so mandompakkon tonduyni bani na so margagan, ampa halak na so ra marbija laho manipu. (Mat. 5:8.) 24:4 “Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
24:5 Ia ma na manjalo pasu-pasu humbani Jahowa pakon hapintoran humbani Naibata na paluahkonsi. (Jes. 48:18.) 24:5 Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
24:6 Ai ma sundut na sungkun-sungkun pasal Jahowa, na mangindahi bohimu, Ham Naibata ni Jakob. Sela. (Ps. 22:27; 27:8; 2 Sam. 21:1; Rom 2:28, 29.) 24:6 Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub.” S e l a
24:7 Pagijang ma ulunima, ale sagala horbangan, tarangkat ma hanima, ale labah nabasaia, ase masuk raja ni hamuliaon. (Ps. 68:5; Jes. 40:3, 4.) 24:7 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan!
24:8 Ise ma nani Raja ni hamuliaon in? In ma Jahowa, na gogoh anjaha Puanglima, Jahowa Puanglima i parporangan. (2 Mus. 15:3.) 24:8 “Siapakah itu Raja Kemuliaan?” “TUHAN, jaya dan perkasa, TUHAN, perkasa dalam peperangan!”
24:9 Ipagijang ma ulunima, ale sagala horbangan, tarangkat ma hanima, ale labah nabasaia, ase masuk raja ni hamuliaon in. 24:9 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan!
24:10 Ise ma nani raja ni hamuliaon in? In ma Jahowa Zebaot, Ia do Raja ni hamuliaon. Sela. 24:10 “Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?” “TUHAN semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!” S e l a
<< Mazmur 23 Mazmur 25 >>