Mazmur 21

Minggu 21 April 2019, Paskah I: Sibasaon, Psalmen 21:1-7; Ambilan Johanes 20: 24-31
21:1 Bani pambobai koor. Psalm ni si Daud. 21:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
21:2 Ham Jahowa, marmalas ni uhur do raja in halani hagogohonmu, anjaha marolob-olob tumang do ia mangidah haluahon na humbamu. (Ps. 20:6.) 21:2 TUHAN, karena kuasa-Mulah raja bersukacita; betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang dari pada-Mu!
21:3 Ibere Ham do hubani pinindo ni uhurni, anjaha seng itulak Ham pangindoan ni bibirni. Sela. (Ps. 20:5, 6; 37:4; 1 Raj. 3:9.) 21:3 Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kaukaruniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kautolak. S e l a
21:4 Ai ialo-alo Ham do ia marhasoman pasu-pasu na banggal, igotongkon Ham do bani sortali omas. (Ps. 132:18; 2 Sam. 12:30.) 21:4 Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah; Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya.
21:5 Ipindo do hagoluhan humbamu; ibere Ham do hubani umur na ganjang ronsi sadokah ni dokahni. (2 Sam. 7:8-29.) 21:5 Hidup dimintanya dari pada-Mu; Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya.
21:6 Timbul do hasangaponni halani pangurupion na humbamu, hatunggungon pakon hahormaton ibere Ham do hubani. 21:6 Besar kemuliaannya karena kemenangan yang dari pada-Mu; keagungan dan semarak telah Kaukaruniakan kepadanya.
21:7 Ibahen Ham do ia gabe pasu-pasu torus, ipasabou Ham do ia marhitei malas ni uhur ni bohimu. (Ps. 16:11; 72:17; 1 Mus. 12:2.) 21:7 Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya; Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu.
21:8 Ai martenger ni uhur bani Jahowa do raja ni, anjaha halani idop ni uhur ni Tang Sitimbulan in, seng anjai rebeh ia. 21:8 Sebab raja percaya kepada TUHAN, dan karena kasih setia Yang Mahatinggi ia tidak goyang.
21:9 Sai na jumpah tanganmu do munsuhmu; anjaha sai na jumpah tangan siamunmu do na mandomdomi Ham. (Ps. 118:19.) 21:9 Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu; tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau.
21:10 Doskon pamurunan do sidea bahenonmu bani panorang parrohmu, Ham Jahowa, bani parringismu bondutonmu do sidea, anjaha panganon ni apuy do sidea. (1 Mus. 19:24, 28; Mat. 3:19.) 21:10 Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala, pada waktu Engkau menampakkan Diri, ya TUHAN. Murka TUHAN akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka.
21:11 Boiskononmu do niombah ni sidea hun tanoh on, ginomparni hun tongah-tongah ni jolma manisia. (Ps. 109:13.) 21:11 Keturunan mereka akan Kaubinasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia.
21:12 Anggo ipingkiri sidea na jahat dompak Ham, anggo iranggihon tahi-tahi seng anjai saud ai. (1 Mus. 50:20; Jes. 8:10.) 21:12 Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya.
21:13 Sai na maporus do sidea bahenonmu; tembakonmu do bohi ni sidea marhitei siormu. (Ps. 7:13.) 21:13 Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busur-Mu Engkau membidik muka mereka.
21:14 Jongjong ma Ham, ale Jahowa, ibagas hagogohonmu, ase ipuji anjaha idodingkon hanami kuasamu. 21:14 Bangkitlah, ya TUHAN, di dalam kuasa-Mu! Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu.
<< Mazmur 20 Mazmur 22 >>