Mazmur 20

20:1 Bani pambobai koor. Psalm ni si Daud. 20:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
20:2 Sai ibalosi Jahowa ma ham bani panorang hasosakan, goran ni Naibata ni si Jakob ma manramotkon ham! (1 Mus. 35:3; Pod. 18:3.) 20:2 Kiranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau!
20:3 Sai itongos ma bamu pangurupion humbani ianan na mapansing in, janah sai itungkol ma ham hun Sion. 20:3 Kiranya dikirimkan-Nya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokong-Nya engkau dari Sion.
20:4 Sai mardingat ma Ia bani galanganmu, anjaha sai iharosuhkon ma galangan situtungonmu. Sela. 20:4 Kiranya diingat-Nya segala korban persembahanmu, dan disukai-Nya korban bakaranmu. S e l a
20:5 Sai ibere ma hubamu harosuh ni uhurmu, anjaha ipasaud ma sura-suramu, (Ps. 21:5.) 20:5 Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kaurancangkan.
20:6 ase marsurak-surak hanami halani hamonanganmu, anjaha mannaikkon mandera mangunsagahkon goran ni Naibatanta; sai ipasaud Tuhan ma sagala pangindoanmu. (Ps. 60:6.) 20:6 Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita; kiranya TUHAN memenuhi segala permintaanmu.
20:7 Sonari pe hubotoh, paboa sai ipamonang Jahowa do na mininakanni, sai ibalosi do ia humbani surgani na pansing in, marhitei haluahon, na binahen ni tangan siamunni na gogoh in. (Ps. 21:9; 2 Mus. 15:6.) 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya.
20:8 Ia sidea gareta pakon huda do iunsagahkon, tapi anggo hita goran ni Jahowa Naibatanta do pangajamanta. (5 Mus. 20:1; 1 Sam. 17:45; Jes. 31:1; Mik. 4:5.) 20:8 Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama TUHAN, Allah kita.
20:9 Rebad do sidea anjaha mangkatompas, tapi anggo hita hehe do use anjaha jongjong totap. 20:9 Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak.
20:10 Ham Jahowa, urupi Ham ma raja in, balosi Ham ma hanami, sadihari dilo-dilo hanami Bamu. 20:10 Ya TUHAN, berikanlah kemenangan kepada raja! Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru!
<< Mazmur 19 Mazmur 21 >>