Mazmur 139

139:1 Bani pambobai koor. Sada Psalm humbani si Daud. Ham Jahowa, ipareksa Ham do ahu, anjaha itanda Ham do. (ay. 23; Ps. 7:10.) 139:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. TUHAN, Engkau menyelidiki dan mengenal aku;
139:2 Ibotoh Ham do atap na hundul atap na jongjong ahu; iarusi Ham do pingkiranku humbani na daoh. (Job 42:2; Jer. 17:10.) 139:2 Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
139:3 Pardalanku atap parpodomku itulimati Ham do, haganup do dalanku ibotoh Ham. (Job 31:4.) 139:3 Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kaumaklumi.
139:4 Tongon seng do hata bani dilahku, sabonarni, ganup do ibotoh Ham, ale Jahowa. 139:4 Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui, ya TUHAN.
139:5 Hun pudi pakon hun lobei iinggoti Ham do ahu, inahkon Ham do tanganmu bangku. 139:5 Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku.
139:6 Halongangan botul do bangku habotohan in, magijangtu, seng tardungdung ahu. 139:6 Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya.
139:7 Huja ma ahu laho manimbili Tonduymu, anjaha huja ma ahu lintun manlembangi bohimu? 139:7 Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
139:8 Porini naik ma ahu hu nagoriatas, ijai do Ham; Porini hubahen podomanku i nagori toruh ijai do Ham. (Job 26:6; Ams. 9:2.) 139:8 Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana; jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
139:9 Porini hupakei bangku habong ni buha siang ari, sihol sogop ahu hu ujung ni laut, (Jon. 1:3.) 139:9 Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut,
139:10 ijai pe tanganmu do na manangkap ahu, anjaha ijolomi tangan siamunmu do ahu. 139:10 juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku.
139:11 Porini huhatahon: Na golap ma manrungkub ahu, anjaha gabe borngin ma na lihar in bangku! (Job 34:22.) 139:11 Jika aku berkata: “Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam,”
139:12 Jadi hagolapan ai pe seng golap Bamu; marsinondang do borngin songon arian, na golap usih songn na lihar. (Jak. 1:17.) 139:12 maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang; kegelapan sama seperti terang.
139:13 Ai Ham do na manjadihon piah-piahku, itonun Ham do ahu ibagas partapaan ni inang, 139:13 Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
139:14 Ham do pujionku, halani halongangan do parjadingku; halongangan do pambahenanmu, anjaha torang do ai iidah tonduyhu. (Job 10:8, 9.) 139:14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
139:15 Seng ponop holi-holingku i lobeimu, sanggah na ijadihon ahu bani na ponop, sanggah na itonun ahu i partapaan ni inang. (Par. 11:5.) 139:15 Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah;
139:16 Sanggah solat ope ahu domma iidah panonggormu, domma tarsurat ganupan ai ibagas bukumu, domma ibuhul ari-aringku sanggah lape adong age sada. (Job 14:5.) 139:16 mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun dari padanya.
139:17 Mahol do bangku pingkiranmu, Ham Naibata! Buei tumang do bilanganni. (Jes. 55:9.) 139:17 Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! Betapa besar jumlahnya!
139:18 Porini sihol hiraonku, bueian do ai ase horsik; anggo puho ahu tong ope ahu i lambungmu. (Ps. 40:6; 63:7.) 139:18 Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau.
139:19 Ambit ibunuh Ham ma, ale Naibata, halak parjahat; anjaha ambit surut ma humbangku halak sionsop daroh, 139:19 Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh dari padaku penumpah-penumpah darah,
139:20 na manlawan dompak Ham marhitei akal-akal, na jongjong mangimbang Ham ibagas hajahaton. (2 Mus. 20:7.) 139:20 yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia.
139:21 Mintor lang ma sogam uhurhu, ale Jahowa, mangidah halak na marsogam ni uhur Bamu; anjaha mintor lang ma magigi ahu, mangidah halak na manlawan dompak Ham? (Ps. 101:3.) 139:21 Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya TUHAN, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau?
139:22 Das do sogam ni uhurhu mangidah sidea, musuh do sidea bangku. 139:22 Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku.
139:23 Pareksa Ham ma ahu, ale Naibata, anjaha tanda Ham ma uhurhu! Uji Ham ma anjaha tanda Ham ma pingkiranku! (ay. 1; Ps. 26:2.) 139:23 Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku;
139:24 Kawahkon Ham ma atap dong mardalan ahu bani dalan hamagouan; togu Ham ma ahu bani dalan sisadokah ni dokahni. (Ps. 25:4, 5; 27:11; 86:11.) 139:24 lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!
<< Mazmur 138 Mazmur 140 >>