Mazmur 138

138:1 Humbani si Daud. Tarimakasih do hatahononku Bamu, ale Jahowa, humbani gok ni uhurhu; dodingkononku do Ham ilobei ni parnagori atas. 138:1 Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu.
138:2 Manrogop do ahu dompak rumahmu na pansing in, pujionku do goranmu, halani idop ni uhurmu ampa hasintonganmu, ai ipabanggal Ham do goranmu ampa bagah-bagahmu mangatasi haganup. (Ps. 5:8; 26:8.) 138:2 Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.
138:3 Sanggah dilo-dilo ahu, ibalosi Ham do ahu; itambahi Ham do gogoh bani tonduyhu. 138:3 Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
138:4 Sai Ham ma pujion ni ganup raja-raja ni tanoh on, ale Jahowa, anggo ibogei sidea ma hata ni pamanganmu. (Ps. 68:32, 33; Jes. 2:3.) 138:4 Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu;
138:5 Dodingkonon ni sidea do pasal dalan ni Jahowa, ai banggal do hasangapon ni Jahowa. 138:5 mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan TUHAN, sebab besar kemuliaan TUHAN.
138:6 Tongon, timbul do Jahowa, tapi itatap do halak na malumat; halak sigijang uhur, humbani na daoh pe domma itanda. (Ps. 113:5; Luk. 1:48, 51.) 138:6 TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh.
138:7 Mardalan pe ahu itongah-tongah ni hasosakan, Ham do na pagoluh ahu; iolatkon Ham do tanganmu dompak gila ni munsuhku, anjaha ipaluah Ham do ahu marhitei tanganmu siamun. 138:7 Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku; terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.
138:8 Jahowa do na pasaloseihon bangku. Ham Jahowa, ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurmu. Ulang ma tadingkon Ham jadi-jadian ni tanganmu. (Pil. 1:6. 138:8 TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu!
<< Mazmur 137 Mazmur 139 >>