Mazmur 140

140:1 Bani pambobai koor. Psalm humbani si Daud. 140:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
140:2 Sai paluah Ham ma ahu, ale Jahowa, humbani jolma parjahat; humbani halak sipangodoh-odoh, sai patorot Ham ma ahu, 140:2 Luputkanlah aku, ya TUHAN, dari pada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan,
140:3 ai ma halak, na mamingkiri hajahaton ibagas uhurni, na patubuh-tubuhkon hamunsuhon ari-ari. (Ps. 142:7.) 140:3 yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang!
140:4 Iaroti sidea do dilahni songon ulog, bisa ni ulog darih do itoruh ni bibir ni sidea. Sela. (Ps. 58:5; Rom 3:13.) 140:4 Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. S e l a
140:5 Sai parorot Ham ma ahu, ale Jahowa, dompak tangan ni parjahat, anjaha ramotkon Ham ma ahu humbani halak sipangodoh-odoh, na mamingkiri ase jiris naheihu. 140:5 Peliharalah aku, ya TUHAN, terhadap tangan orang fasik, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku.
140:6 Halak sigijang uhur manaon siding bangku, ipaherbang do puhot bani dalanku, anjaha inahkon sidea do tirangkap i dalan padapot ahu. Sela. (Ps. 141:9; 142:4.) 140:6 Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring, di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. S e l a
140:7 Ningku do bani Jahowa: Naibatangku do Ham, tangar Ham ma, ale Jahowa, sora ni elek-elekku. (Ps. 22:11; 31:15; 142:6.) 140:7 Aku berkata kepada TUHAN: “Allahku Engkau, berilah telinga, ya TUHAN, kepada suara permohonanku!”
140:8 Ham Jahowa, Tuhanku, pangurupi na margogoh bangku, Ham do na mangondingi ulungku bani ari parporangan. 140:8 Ya ALLAH, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata.
140:9 Ulang ma palopas Ham, ale Jahowa, sura-sura ni parjahat, ulang ma pasaud Ham riah ni sidea. Sela. 140:9 Ya TUHAN, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya! S e l a
140:10 Ulang ma mandirgak ulu ni halak na manginggoti ahu, sai mangonai ma bani sidea hajahaton ni bibir ni sidea. (Ps. 7:17.) 140:10 Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala; biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka!
140:11 Sai mangkadabuh ma narnar bani sidea; sai madabuh ma sidea hubagas lubang, ase ulang tarjongjongkonsi be. (Ps. 11:6.) 140:11 Biarlah Ia menghujani mereka dengan bara api! Biarlah Ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi!
140:12 Halak sipanukas-nukasi, sai ulang ma totap i nagori on; Halak sipangodoh-odoh, sai hamagouan ma na mardakdak sidea. 140:12 Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi; orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka.
140:13 Tongon, hubotoh do, Jahowa do na pasintongkon uhum bani halak na madoyuk, anjaha na mamintori halak na masombuh. (Ps. 9:19; 34:7.) 140:13 Aku tahu, bahwa TUHAN akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin.
140:14 Tongon, sai pujion ni halak parpintor do goranmu, anjaha halak sibujur uhur do marianan i lobeimu. 140:14 Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu.
<< Mazmur 139 Mazmur 141 >>