Mazmur 1

1:1 Martuah ma halak na so ra mangihutkon riah ni halak parjahat, na so ra jongjong bani dalan ni pardousa, anjaha na so ra hundul bani tumpuan ni halak sipanrisai. (Ps. 26:4; 119:1; Job 21:16; 34:8; Pod. 4:14; Jer. 15:17.) 1:1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
1:2 Tapi titah ni Jahowa do harosuh ni uhurni, sai titahni ai do ipingkiri arian pakon borngin. (Ps. 112:1; 119:35; 47:70, 97; Jos. 1:8; 5 Mus. 6:7.) 1:2 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
1:3 Songon hayu do ia na sinuan itopi ni bah mardalan, na marbuah bani musimni, bulungni pe seng ra melus, anjaha sagala hinorjahonni manjadi do. (Ps. 92:13-16; Jer. 17:8; Hes. 47:12.) 1:3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.
1:4 Seng sonai anggo halak parjahat, tapi songon lapa-lapa hinabangkon ni logou do sidea. (Ps. 35:5; Job 21:18; Hes. 13:13.) 1:4 Bukan demikian orang fasik: mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
1:5 Halani ai seng tahan halak parjahat ilobei ni paruhuman, sonai homa pardousa ibagas humpulan ni halak parpintor. (Mat. 25:32, 41.) 1:5 Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar;
1:6 Ai itanda Jahowa do dalan ni halak parpintor, tapi sai maseda do dalan ni halak parjahat. (Ps. 37:18; Job 23:10; 2 Tim. 2:19.) 1:6 sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
<< Ayub 42 Mazmur 2 >>