Mazmur 2

Minggu 26 Februari 2017: Ambilan Psalmen 2: 1-12; Sibasaon 2 Petrus 1:16-21
2:1 Mase sai oga-oga bangsa sipajuh begu-begu, anjaha na so marnidok ipingkiri bangsa-bangsa? (Lah. 4:25-30.) 2:1 Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
2:2 Jongjong do raja-raja ni tanoh on, anjaha manriah do na sangap-sangap, laho mangimbang Jahowa pakon na mininakanni. (Pangk. 11:18; 19:19; 1 Sam. 2:10, 11.) 2:2 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan TUHAN dan yang diurapi-Nya:
2:3 Rutushon hita ma gari ni sidea, anjaha ambukkon hita ma tali ni sidea humbanta. (Jer. 2:20; 5:5; Luk. 19:14.) 2:3 “Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari pada kita!”
2:4 Ipartatawai na marhotak i nagori atas ai do sidea, anjaha mapas do Tuhan bani sidea. (Ps. 37:13; 59:6; 113:4-6.) 2:4 Dia, yang bersemayam di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka.
2:5 Lanjar marsahap ma Ia dompak sidea ibagas ringisni, anjaha isonggoti sidea ibagas gilani. (Jer. 34:1, 2.) 2:5 Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah-Nya:
2:6 Ahu do pabangkit rajangku i Sion, dologku na mapansing in. (Ps. 48:3; Heb. 12:22.) 2:6 “Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, gunung-Ku yang kudus!”
2:7 Patugahonku ma na dob tinotapkon ni Jahowa: Domma ihatahon Jahowa bangku: Anakku do Ho, sadari on do Ho hutubuhkon!(Ps. 89:29-30; Lah. 13:33; Heb. 1:5; 5:5.) 2:7 Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: “Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini.
2:8 Pindo ma humbangku, ase hubere sagala bangsa gabe tean-teanan bam, anjaha ujung ni tanoh on, ho simadasi. (Ps. 22:8; Dan. 7:13; Joh. 17:2, 24.) 2:8 Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu.
2:9 Ropukanmu do sidea marhitei simambu bosi, anjaha rosakkononmu do songon hudon tanoh. (Jes. 30:14; Sak. 11:7; Pangk. 2:27; 12:5; 19:15.) 2:9 Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk.”
2:10 Ai pe, nasiam sagala raja, paruhurhon nasiam ma ai, sai ra ma nasiam paingaton, nasiam sagala panguhum ni tanoh on. 2:10 Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia!
2:11 Balosi nasiam ma Jahowa marhasoman biar, anjaha summah nasiam ma naheini marhasoman hitir, (Pil. 2:12; Heb. 12:28.) 2:11 Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut dan ciumlah kaki-Nya dengan gemetar,
2:12 ase ulang roh ringisni gabe magou nasiam itongah dalan, ai urah do gajag ringisni. Martuah do sagala na marhatengeran Bani. (Ps. 1:6; 34:9; 84:13; 1 Sam. 10:1; Jes. 30:18; Joh. 3:36; Pangk. 6:16, 17.) 2:12 supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murka-Nya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada-Nya!
<< Mazmur 1 Mazmur 3 >>