Keluaran 2

2:1 Adong ma sada halak humbani ginompar ni si Levi na mambuat sada boru Levi bahen parinangonni. 2:1 Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi;
2:2 Boratan rumah ma puang-puang ai anjaha itubuhkon ma sada anak. Dob iidah, jenges do dakdanak ai, iponopkon ma ia tolu bulan dokahni. (Heb. 11:23.) 2:2 lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya, bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya.
2:3 Tapi dob lang tarponopkonsi be ia, ibuat ma sada poti humbani arung-arung, irohat ma ai bani aspal ampa damar, inahkon ma dakdanak ai hubagas poti ai, anjaha itibalhon ma ai hubagas arung-arung na itopi ni bah ai. 2:3 Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan t’er, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil;
2:4 Tapi jongjong do botouni hun daoh manatap-natap ase ibotoh atap aha do ibahen hubani. 2:4 kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat, apakah yang akan terjadi dengan dia.
2:5 Jadi tuad ma boru ni Parao laho maridi hu bah ai, anjaha mardalan-dalan do jabolonni naboru itopi ni bah ai; iidah ma poti ai itongah-tongah ni arung-arung ai, gabe isuruh ma jabolonni mambuat ai. 2:5 Maka datanglah puteri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya.
2:6 Dob iungkap, iidah ma dakdanak ai, anjaha tonggor ma, sai tangis-tangis do dakdanak ai. Idop ma uhurni mangidahsi, anjaha nini ma: Humbani dakdanak ni halak Heber do on. 2:6 Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata: “Tentulah ini bayi orang Ibrani.”
2:7 Dob ai nini botouni ai ma dompak boru ni Parao ai: Mahua laho ahu mandilo sada puang-puang pangasuh humbani puang-puang ni halak Heber, ase ipainum dakdanak on bamu. 2:7 Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada puteri Firaun: “Akan kupanggilkah bagi tuan puteri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan puteri?”
2:8 Nini boru ni Parao ai ma dompaksi: Anggo sonai laho ma ho! Jadi laho ma anak boru ai, idilo ma inang ni dakdanak ai. 2:8 Sahut puteri Firaun kepadanya: “Baiklah.” Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu.
2:9 Nini boru ni Parao ai ma: Boban ma dakdanak on, anjaha pauli-uli ma bangku, hubere pe upahmu. Jadi iboban puang-puang ai ma dakdanak ai anjaha ipauli-uli ma. 2:9 Maka berkatalah puteri Firaun kepada ibu itu: “Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu.” Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
2:10 Dob magodang dakdanak ai, itaruhkon ma ia hubani boru ni Parao, anjaha iain ma ia bahen anakni; ibahen ma goranni si Musa, halani nini: Ai humbani bah do ia hudokdok. 2:10 Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puteri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya: “Karena aku telah menariknya dari air.”
2:11 Bani panorang ia, dob magodang si Musa, laho ma ia sahali marayak saninani, gabe iidah ma hamarsikon ni sidea. Iidah ma sada halak Masir na mangonai tangan bani sada halak Heber, sada humbani saninani. 2:11 Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka; lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
2:12 Itonggor ma hujai hujon, dob iidah seng adong jolma ijai, ibunuh ma halak Masir ai, anjaha iponopkon ma ia ibagas horsik. 2:12 Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir.
2:13 Luar ma ia patarni ai, tonggor ma, dua halak Heber martinggili: Nini ma hubani parsalah ai: Mase ma ibogbogi ho hasomanmu? 2:13 Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu: “Mengapa engkau pukul temanmu?”
2:14 Nini ma mambalosi: Ise pabangkit ho gabe kopala ampa panguhum bannami? Sihol bunuhonmu gatni ahu, songon na dob binunuhmu halak Masir ai? Mabiar ma si Musa, nini ma: Tongon do, domma sar hata ai. 2:14 Tetapi jawabnya: “Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?” Musa menjadi takut, sebab pikirnya: “Tentulah perkara itu telah ketahuan.”
2:15 Dob ibogei Parao hata ai, ipindahi ma dalan laho mamunuhsi. Tapi maporus ma si Musa hunlobei ni Parao, marsaran ma ia i tanoh Midian, hundul ilambung ni sada parigi. 2:15 Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur.
2:16 Pitu do boru ni malim na i Midian ai; roh do sidea manahui bah, igoki sidea ma ganup palangka laho pasiburhon biri-biri ni bapa ni sidea. 2:16 Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya.
2:17 Jadi roh ma parmahan, iusir ma sidea; jongjong ma si Musa, iurupi ma sidea pasiburhon biri-biri ni sidea ai. (1 Mus. 29:10.) 2:17 Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka.
2:18 Dob das sidea hubani si Reguel, bapa ni sidea ai, nini ma: Mase ma sonon podasni hanima sadari on? 2:18 Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia: “Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?”
2:19 Nini sidea ma: Adong do sada halak Masir na paluahkon hanami humbani tangan ni parmahan ai, na manahui bah homa bannami, anjaha na pasiburhon biri-biri ai. 2:19 Jawab mereka: “Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba.”
2:20 Nini ma dompak boruni ai: Ija do ia? Mase itadingkon hanima dalahi ai? Dilo ma ia, ase mangan. 2:20 Ia berkata kepada anak-anaknya: “Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan.”
2:21 Marosuh do si Musa tading ilambung ni halak ai, anjaha ibere ma boruni si Zippora bahen parinangon ni si Musa. 2:21 Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuellah Zipora, anaknya, kepada Musa.
2:22 Itubuhkon ma sada anak, jadi ibahen ma goranni si Gersom, ai nini: Panginsolat do ahu i tanoh na legan. 2:22 Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya: “Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing.”
2:23 Dob ai bani labang-labang ni ari matei ma raja ni Masir. Tapi morong-orong do halak Israel ibagas parjabolonan ni sidea ai anjaha mandoruhi, jadi das ma doruh-doruh ni sidea halani parjabolonan ai hulobei ni Naibata. 2:23 Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah.
2:24 Itangar Naibata ma doruh-doruh ni sidea ai, anjaha idingat ma padanni na hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob. (1 Mus. 15:18; 26:3; 13 ps.) 2:24 Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.
2:25 Itatap Naibata ma halak Israel, anjaha ipatandahon Naibata ma dirini bani sidea. 2:25 Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka.
<< Keluaran 1 Keluaran 3 >>