Keluaran 1

1:1 On ma goran-goran ni anak ni si Israel, na roh hu tanoh Masir rap pakon si Jakob, ganup rap pakon hasomanni satangga: 1:1 Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub; mereka datang dengan keluarganya masing-masing:
1:2 Si Ruben, Simeon, Levi pakon Juda, 1:2 Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda;
1:3 Isasar, Sebulon pakon Benjamin, 1:3 Isakhar, Zebulon dan Benyamin;
1:4 Dan pakon Naftali, Gad pakon Asser. 1:4 Dan serta Naftali, Gad dan Asyer.
1:5 Haganup ginompar ni si Jakob pitu puluh halak do; tapi anggo si Josep domma i tanoh Masir hinan. 1:5 Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah tujuh puluh jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir.
1:6 Dob ai matei ma si Josep pakon haganup saninani ampa haganup na sansundut ai. 1:6 Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia.
1:7 Dob ai lambin gargar ma halak Israel, manggompari ma sidea, lambin buei anjaha lambin margogoh tumang, pala gok tanoh ai ibahen sidea. 1:7 Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka.
1:8 Tapi bangkit ma sada raja na baru manggomgom Masir, na so mananda si Josep. 1:8 Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf.
1:9 Nini ma hubani bangsani: Tonggor ma, domma gabe sada bangsa halak Israel, bueinan anjaha gogohan humbanta. 1:9 Berkatalah raja itu kepada rakyatnya: “Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya dari pada kita.
1:10 Eta, akal ma bahen hita, ase ulang lambin ganda sidea; lang tarsibar tubuh hamunsuhon, jadi ihasomani sidea munsuhta mangimbang hita anjaha kaluar sidea hun tanoh on. 1:10 Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan — jika terjadi peperangan — jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini.”
1:11 Jadi ipabangkit ma mandur manrodi sidea, laho mangarsik-arsik sidea marhitei horja na borat; ipauli sidea ma huta parbohalan bani Parao, ai ma Pithom pakon Raemses. 1:11 Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa: mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses.
1:12 Tapi lambin iarsik-arsik sidea, lambin buei anjaha lambin manggargari do, gabe mabiar ma halak Masir mangidah sidea. 1:12 Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu.
1:13 Jadi marhasoman gogoh ma ibahen halak Masir marjabolonkon halak Israel, 1:13 Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja,
1:14 iarsik sidea ma goluh ni sidea marhitei horja na borat, pauli simin pakon batu merah, pakon bagei-bagei ni horja i juma; ibagas ganup horja ni sidea ai ipaksa do sidea mangkorjahon ai. 1:14 dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.
1:15 Dob ai ititahkon raja ni Masir ma hubani sibasoh ni halak Heber, goran ni na sada si Sipra, goran ni na sada nari si Pua, 1:15 Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya:
1:16 nini ma: Anggo iurupi hanima boru Heber sanggah tubuhan tuah, pardiateihon hanima ma dakdanak ai; anggo dalahi do ai bunuh ma ia, tapi anggo naboru paturut ma manggoluh. 1:16 “Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup.”
1:17 Tapi mabiar do sibasoh ai mangidah Naibata, lang ibahen sidea songon na hinatahon ni raja ni Masir hubani sidea, tapi ipagoluh sidea do sagala dakdanak dalahi. 1:17 Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.
1:18 Jadi idilo raja ni Masir ma sibasoh ai, nini ma hubani sidea: Mase ma sonon pambahennima, ipagoluh hanima do sagala dakdanak dalahi? 1:18 Lalu raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka: “Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?”
1:19 Nini sibasoh ai ma hubani Parao: Seng songon boru Masir boru Heber; togap-togap do sidea, lape roh sibasoh marayak sidea, domma hinsah sidea. 1:19 Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun: “Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir; melainkan mereka kuat: sebelum bidan datang, mereka telah bersalin.”
1:20 Halani ai itumpak Naibata ma sibasoh ai; lambin tambah ma bangsa ai anjaha lambin gogoh tumang. 1:20 Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu; bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda.
1:21 Halani ihabiari sibasoh ai Naibata, ilayak-layakkon Naibata ma hubani sidea pasu-pasu rumah tangga. 1:21 Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga.
1:22 Jadi iparentahkon Parao ma hubani rayatni: Sagala na etek-etek dalahi panggijigkon hanima ma hu bah Nil in, tapi sagala na etek-etek naboru paturut hanima ma manggoluh. 1:22 Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya: “Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil; tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup.”
<< Kejadian 50 Keluaran 2 >>