Yesaya 62

62:1 Halani Sion seng anjai sip Ahu, anjaha halani Jerusalem seng soh Ahu, paima poltak hapintoranni songon sondang ni mata ni ari, anjaha hatuahonni songon rigapan na gara. 62:1 Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh.
62:2 Idahon ni bangsa sipajuh begu-begu ma hapintoranmu anjaha sagala raja-raja mangidah hamuliaonmu; anjaha goranon ma ho marhitei goran na baru, ai ma sitontuhonon ni pamangan ni Jahowa. (bd. 65:15; Pangk. 2:17.) 62:2 Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh TUHAN sendiri.
62:3 Gabe sortali hamuliaon do ho ibagas tangan ni Jahowa, anjaha sortali harajaon ibagas tangan ni Naibatamu. 62:3 Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan TUHAN dan serban kerajaan di tangan Allahmu.
62:4 Lang be goranon ho Na-tinadingkon, anjaha tanohmu seng be hatahonon Na-tarulang; tapi goranon ma ho Na-hinarosuhkon-ni-uhurhu, anjaha tanohmu goranon Na-dob-laho; ai marosuh do Jahowa mangidah ho, anjaha tanohmu marhalahoan do. (bd. 54:6; 60:15; Hos. 2:21; 1 Ptr. 2:10.) 62:4 Engkau tidak akan disebut lagi “yang ditinggalkan suami”, dan negerimu tidak akan disebut lagi “yang sunyi”, tetapi engkau akan dinamai “yang berkenan kepada-Ku” dan negerimu “yang bersuami”, sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami.
62:5 Ai songon garama mambuat anak boru, sonai do ho buaton ni Sipauli ho; songon malas ni uhur ni siparunjuk bani tunanganni, sonai do malas ni uhur ni Naibatamu mangidah ho. (Sep. 3:17.) 62:5 Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.
62:6 Bani tembokmu, ale Jerusalem, domma husuruh parjaga. Arian pakon borngin seng anjai sip sidea. Hanima, na padingathon Sion bani Jahowa, ulang ma marnasoh! (bd. 52:8.) 62:6 Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah Kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang
62:7 Ulang sip hanima i lobeini, paima itatap Jerusalem anjaha ibahen ai gabe puji-pujian i tanoh on. 62:7 dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi.
62:8 Domma ibijahon Jahowa marhitei tanganni siamun ampa marhitei tanganni na gogoh in: Seng be bereonku omeimu gabe panganon ni munsuhmu, anjaha seng be inumon ni halak na legan anggurmu, na dob hinangalutkonmu, (bd. 65:21, 22.) 62:8 TUHAN telah bersumpah demi tangan kanan-Nya, demi tangan kekuatan-Nya: “Sesungguhnya, Aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kauhasilkan dengan bersusah-susah;
62:9 tapi na patumpu-tumpuhon, sidea ma na mangankon anjaha mamuji-muji Jahowa; anjaha na mambuat, sidea ma na manginum bani alamanku na mapansing in. (5 Mus. 12:17, 18.) 62:9 tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji TUHAN, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus-Ku.”
62:10 Luar ma, luar ma hanima hun horbangan in! Pasirsir dalan bani bangsa in! Palumbang, palumbang dalan in, padaoh batu-batu! Pajongjong ma mandera partanda bani bangsa-bangsa! (bd. 40:3; 57:14.) 62:10 Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa!
62:11 Tonggor ma, domma itingtingkon Jahowa das hu ujung ni tanoh on: Hatahon ma bani boru Sion: Tonggor ma, roh do haluahonmu! Mangihut do bani upahni, anjaha i lobeini do na sinarini. (bd. 40:10; Sak. 9:9; Mat. 21:5; Pangk. 22:12.) 62:11 Sebab inilah yang telah diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung bumi! Katakanlah kepada puteri Sion: Sesungguhnya, keselamatanmu datang; sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya.
62:12 Goranon do sidea: bangsa na pansing, Na pinaluah ni Jahowa. Anjaha ho goranon do Na hinasiholan, huta na seng be sitadingkononkon. (bd. 35:10.) 62:12 Orang akan menyebutkan mereka “bangsa kudus”, “orang-orang tebusan TUHAN”, dan engkau akan disebutkan “yang dicari”, “kota yang tidak ditinggalkan”.
<< Yesaya 61 Yesaya 63 >>