Yesaya 61

61:1 Tonduy ni Tuhan Jahowa do na sogop bangku, ai domma iminaki Jahowa ahu, laho mangambilankon ambilan na madear bani halak na madoyuk; isuruh do ahu pauli-ulihon halak paruhur na maropuk, maningtingkon haluahon bani halak na tartutup, ampa parharhar ni gari bani halak na tarsangkut;(bd. 11:2; 57:15; 66:2; Mat. 11:5; Luk. 4:18, 19.) 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara,
61:2 laho maningtingkon tahun idop ni uhur humbani Jahowa, ampa ari pambalason ni Naibatanta; laho mangapoh sagala na marpusok ni uhur i Sion,(bd. 49:8; 63:4; 3 Mus. 25:10; Mat. 5:4; Tit. 3:4.) 61:2 untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung,
61:3 mamberehon bani sidea sortali gantih ni abuan, minak malas ni uhur gantih ni hiou pusok ni uhur, doding puji-pujian gantih ni tonduy na horu, ase targoran sidea hayu hapintoran, na sinuan ni Jahowa, bahen puji-pujian Bani. 61:3 untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka “pohon tarbantin kebenaran”, “tanaman TUHAN” untuk memperlihatkan keagungan-Nya.
61:4 Paulion do na dob pinarseda; pabayuon ni sidea do huta-huta na dob mareong, na dob tarulang marsundut-sundut. 61:4 Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi.
61:5 Halak na legan do jongjong-jongjong marmahani hulanannima, anjaha bangsa na legan gabe parhorja i jumanima ampa i pohon anggurnima. (bd. 60:10-16.) 61:5 Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.
61:6 Tapi anggo hanima goranon do malim ni Jahowa, siparugas bani Naibatanta do hatahononkon hanima. Habayakon ni sipajuh begu-begu do panganonnima, anjaha hasangapon ni sidea solukonnima. (bd. 66:21; 1 Ptr. 2:5; Pangk. 1:6.) 61:6 Tetapi kamu akan disebut imam TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka.
61:7 Gantih ni habadoronnima, jaloonnima do parbagianan sidua lompit i tanohnima; gantih ni hahirionnima jaloonnima do malas ni uhur sisadokah ni dokahni. 61:7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu.
61:8 Ai Ahu do Jahowa Sihaholongi hapintoran, tapi na magigi bani panrampokon ampa na masambor. Sai berehononku do upah bani sidea sintong-sintong, anjaha bahenon do padan sisadokah ni dokahni bani sidea. (bd. 54:10; 55:3.) 61:8 Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu.
61:9 Tarbarita do ginompar ni sidea itongah-tongah ni sipajuh begu-begu, sonai anak ni sidea itongah-tongah ni bangsa-bangsa. Sagala na mangidah sidea botohonni ma, bangsa na pinasu-pasu ni Jahowa do sidea. 61:9 Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati TUHAN.
61:10 Marmalas ni uhur tumang do ahu ibagas Jahowa, marolob-olob do tonduyhu ibagas Naibatangku; ai iparhioui do ahu bani hiou haluahon, anjaha isabingi do ahu bani hiou hapintoran, songon siparunjuk na manggotongi dirini, anjaha songon tunangan na mamakei ugas-ugasni. (Mat. 22:11, 12; Rom 13:14; Kol. 3:12.) 61:10 Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.
61:11 Ai songon tanoh na manubuhkon suan-suanan, anjaha songon pohon na mambahen martumbor bonih na sinaburhon hujai, sonai do Jahowa patubuhkon hapintoran ampa puji-pujian ilobei ni ganup bangsa parbegu. 61:11 Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan ALLAH akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa.
<< Yesaya 60 Yesaya 62 >>