Yesaya 2

Minggu 20 Oktober 2019, XVIII Dob Trinitas: Sibasaon, Jesaya 2:2-5; Ambilan, Johannes 4:21-26
2:1 Hata na niidah ni si Jesaya, anak ni si Amos pasal Juda pakon Jerusalem. r (ay. 2-4: Pausih Mik. 4:1-3.) 2:1 Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem.
2:2 Masa do bani panorang parpudi, totap ma pajonamon dolog ni rumah ni Jahowa bani pakpak ni dolog-dolog, gijangan humbani buntu-buntu; jadi marodor ma sagala bangsa parbegu roh hujai, (Jer. 3:17.) 2:2 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana,
2:3 anjaha buei do bangsa-bangsa bingkat hujai, nini: Eta, tangkog ma hita hu dolog ni Jahowa, hu rumah ni Naibata ni si Jakob, ase iajarhon banta sagala dalanni anjaha mardalan hita bani lapangni. Ai hun Sion do harohan ni titah, anjaha hata ni Jahowa hun Jerusalem. (Ps. 50:2; 110:2; 122:1; Luk. 24:47; Joh. 4:22.) 2:3 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusalem.”
2:4 Jadi Ia ma manguhum itongah-tongah ni bangsa parbegu anjaha na padalan uhum bani buei bangsa. Jadi patopahonon ni sidea ma podangni gabe mata ni tinggala, anjaha tanja ni sidea gabe sasabi. Seng be sintakon ni bangsa dompak bangsa podang, anjaha aseng be guruhonon ni sidea hamunsuhon. (bd. 9:4; Joel 3:10.) 2:4 Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa; maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
2:5 Ale ginompar ni si Jakob, eta ma, mardalan ma hita bani sondang ni Jahowa. (Joh. 8:12.) 2:5 Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang TUHAN!
2:6 Tongon, iambukkon Ham do bangsamu, ginompar ni si Jakob, ai igoki partondungon na hun hapoltakan do sidea ampa pangulpukon songon halak Palistim; sariah do sidea pakon halak na legan. (5 Mus. 18:14.) 2:6 Sungguh, telah Kaubuang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di Timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak.
2:7 Gok do tanoh ni sidea bani omas ampa pirak, seng tarhira arta ni sidea; gok do nagori ni sidea bani huda, anjaha seng tarbilangni garetani. (bd. 31:1; 5 Mus. 17:16; Ps. 33:17; 147:10; Mik. 17:16.) 2:7 Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya; negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya.
2:8 Gok do tanohni bani sisombahon; bani jadi-jadian ni tanganni do sidea manombah, ai ma na pinauli ni jari-jarini. (Ps. 115:4.) 2:8 Negerinya penuh berhala-berhala; mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya.
2:9 Mangunduk jolma, manrogop halak. Ulang ma marulak-ulakan uhurmu bani sidea. 2:9 Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan — janganlah ampuni mereka!
2:10 Laho ma hubagas dolog batu, ponopkon ma dirimu bani orbuk ilobei ni panonggoti ni Jahowa ampa ilobei ni hamuliaonni na marhidorat in. (ay. 19:21; Luk. 23:30.) 2:10 Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan TUHAN dan terhadap semarak kemegahan-Nya!
2:11 Mata hagijangon ni jolma sipatoruhon do, ampa uhur hagijangon ni dalahi sipatundukon do, pitah Jahowa do na timbul bani ari ai. (bd. 5:15.) 2:11 Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
2:12 Tongon, ari ni Jahowa Zebaot maningon roh do bani ganup na mangenjeng ampa na timbul ampa bani sagala na pinagijang, ase ipatunduk, 2:12 Sebab TUHAN semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan;
2:13 age bani sagala hayu ares na i Libanon, sonai bani hayu jati na i Basan; 2:13 untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan;
2:14 age bani sagala dolog na gijang ampa bani batu buntu-buntu na bolon; 2:14 untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas;
2:15 age bani ganup manara na gijang ampa bani tembok na toguh; 2:15 untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu;
2:16 age bani sagala kapal ni Tarsis ampa bani sagala na madear, na pinauli ni jolma. (Ps. 48:8.) 2:16 untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah.
2:17 Jadi patundukon ma gijang ni uhur ni jolma, ampa pangenjengon ni dalahi, pitah Jahowa do na timbul bani ari ai. 2:17 Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan; hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
2:18 Sagala sisombah-sombahon masab ma. 2:18 Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali.
2:19 Jadi masuk ma halak hubagas liang ampa ruang-ruang ni tanoh halani panonggoti ni Jahowa pakon halani jombut ni hamuliaonni, sanggah bingkat Ia mangkirjati tanoh on. (Hos. 10:8; Luk. 23:30; Pangk. 6:16.) 2:19 Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan TUHAN dan terhadap semarak kemegahan-Nya, pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi.
2:20 Bani panorang ai iambukkon halak ma gana-ganani na humbani pirak ampa omas, ai ma na pinaulini bahen sisombahonni, igijigkon hubani ubag ampa arip-arip, 2:20 Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar,
2:21 sanggah na laho masuk hubagas liang ni dolog batu ampa bani riga ni dolog-dolog, halani panonggoti ni Jahowa pakon jombut ni hamuliaonni, sanggah bingkat Ia mangkirjati tanoh on. (2 Tes. 1:9.) 2:21 dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan TUHAN dan terhadap semarak kemegahan-Nya, pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi.
2:22 Paholang hanima ma dirinima humbani jolma siparhosah marhitei igungni! Ai aha ma ia hiraon? (1 Mus. 2:7; Job 27:3.) 2:22 Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?
<< Yesaya 1 Yesaya 3 >>