Yesaya 3

3:1 Tonggor ma, paosoron ni Tuhan Jahowa Zebaot ma hun Jerusalem pakon hun Juda panungkoli ampa tungkot, parbohalan ni ruti pakon parbohalan ni bah ganup, (3 Mus. 26:26; Hes. 4:16.) 3:1 Maka sesungguhnya Tuhan, TUHAN semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman:
3:2 puanglima pakon dalahi siparmunsuh, panguhum pakon nabi-nabi, sipartondung pakon partua-partua, 3:2 pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua,
3:3 kopala ni silima-puluh halak, na sangap-sangap pakon panuturi, parsibalik mata na pandei ampa sipartabas. 3:3 perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantera.
3:4 Bahenonku do dakdanak dalahi gabe raja bani sidea, dakdanak na inumon do na mamarentah sidea. (Par. 10:16.) 3:4 Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka.
3:5 Jadi marsiodoh-odohan ma bangsa in, dalahi samah dalahi, hasoman samah hasoman; na maposo pahiri na matua, halak na malumat mandoruni halak na sangap. 3:5 Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain; orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia.
3:6 Jadi jorotan ni halak ma saninani i rumah ni bapani, nini ma: Dong ope mantelmu, ho ma pambobainami, ho ma na manggomgom reong-reong ni huta on. 3:6 Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata: “Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu”,
3:7 Jadi bani ari ai nini ma marbalos: Lang tarbahen ahu gabe panambari, seng dong ruti atap hiou i jabungku, ulang pabangkit nasiam ahu gabe pambobai ni bangsa in. 3:7 maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab: “Aku tidak mau menjadi tabib; di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah; janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa.”
3:8 Tongon, marumbak do Jerusalem anjaha Juda madabuh, halani dilah ni sidea ampa pambahenan ni sidea na mangimbang Jahowa, laho paboritkon panonggor ni Na marmulia in. 3:8 Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh; sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan TUHAN dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya.
3:9 Rupa ni bohi ni sidea do patandahon sidea, anjaha dousa ni sidea pabotohkon sidea songon par-Sodom, seng ihailahon. Magou ma sidea, ai sidea sandiri do parohkon na masambor bani. (1 Mus. 13:13; 19:5; Hos. 13:9.) 3:9 Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu! Sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri.
3:10 Martuah do halak parpintor, sonang do ia; tongon, panganonni do buah ni na hinorjahonni. (bd. 32:17.) 3:10 Katakanlah berbahagia orang benar! Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya.
3:11 Magou do halak parjahat, sunsah do ia, ai balaskononkon do bani domu hubani na hinorjahon ni tanganni. 3:11 Celakalah orang fasik! Malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri.
3:12 Aih bangsangku! dakdanak do na mangodoh-odoh sidea, naboru panrajai bani. Aih bangsangku! pambobaimu do na pakahou ho, anjaha sidea do na manggeori dalan sibolusonmu. 3:12 Adapun umat-Ku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umat-Ku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan!
3:13 Hehe do Jahowa laho mamorang, jongjong do Ia laho manguhum bangsani. 3:13 TUHAN mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa.
3:14 Roh do Jahowa laho mandabuh uhum, hubani pangintuai ni bangsani ampa rajani. Hanima, hanima do na mamondut pohon anggur in, ibagas rumahnima do barang rampasan humbani halak na masombuh. (bd. 5:1-7.) 3:14 TUHAN bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya: “Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu.
3:15 Na mahua do hanima, ase idogei-dogei hanima bangsangku, anjaha irojati hanima bohi ni halak na madoyuk? nini Tuhan Jahowa Zebaot. (Pod. 22:22.) 3:15 Mengapa kamu menyiksa umat-Ku dan menganiaya orang-orang yang tertindas?” demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam.
3:16 Nini Jahowa: Halani margijang ni uhur boru Sion, ipadirgak-dirgak uluni mardalan, anjaha mardiring-diring golang ni naheini ibahen, (Pod. 31:30; 1 Tim. 2:9.) 3:16 TUHAN berfirman: Oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerencing dengan giring-giring kakinya,
3:17 jadi palpalon ni Tuhan ma ulu ni boru Sion, anjaha pasalangon ni Jahowa na niabitanni. 3:17 maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan TUHAN akan mencukur rambut sebelah dahi mereka.
3:18 Bani ari ai buaton ni Tuhan ma hajengeson ni tintin ni nahei, alit-alit ni bohi, horung-korung, 3:18 Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka: gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan;
3:19 subang, golang, tudung-tudung, 3:19 perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung;
3:20 bulang, golang bani nahei, gondit, guri-guri ni minak na morum, pagar-pagar, 3:20 perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat;
3:21 tintin bani jari-jari, tintin bani igung, 3:21 cincin meterai dan anting-anting hidung;
3:22 paheian na marujuan, baju ganjang, salendang, tas, 3:22 pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi;
3:23 sormin, baju parbagas, tujung pakon sabing-sabing. 3:23 cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar.
3:24 Jadi masa ma: Gantih ni na morum na marbau, gantih ni jambulan na kariting hapalpalon, gantih ni pakeian na majenges guni, gantih ni hajengeson habadoron. 3:24 Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung; dan tanda selar sebagai ganti kemolekan.
3:25 Sagala anak dalahi bannima rasei do bahenon ni podang, anjaha puanglimanima matei i parmunsuhan. 3:25 Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang.
3:26 Tangis anjaha marhoru ma horbanganni, lungunan, hundul-hundul ma ia bani tanoh. 3:26 Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi.
<< Yesaya 2 Yesaya 4 >>