Hosea 14

Minggu 16 Desember 2018: Ambilan Hosea 14: 2-9; Sibasaon Lukas 13: 23-30

Ojur-ojur Bani Hamubahon ni Uhur Tentang pertobatan dan janji
1Sai mulak ma, ale Israel hubani Jahowa Naibatamu, ai targompang pe ho, halani salahmu do. 1 (14-2) Bertobatlah, hai Israel, kepada TUHAN, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu.
2Boan hanima ma hata sihatahononnima anjaha mulak ma bani Jahowa! Hatahon hanima ma hu Bani, “Sasap Ham ma haganup hajahatonnami, anjaha bahen Ham ma na madear bennami, ase iboan hanami galangan Bamu, ai ma buah ni bibirnami. 2 (14-3) Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah kepada-Nya: “Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami.
3Sedo Assur sipangurupi bennami, seng be ra hanami mangajak huda; seng be ra hanami mangkatahon bani jadi-jadian ni tangannami: Ham Naibatanami! Bamu do dapotan idop ni uhur na tading maetek.” 3 (14-4) Asyur tidak dapat menyelamatkan kami; kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi: Ya, Allah kami! kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim.”
4“Pamalumon-Ku do parbalikon ni sidea. Sihol do Ahu mangkaholongi sidea, tongon, domma surut ringis-Ku humbani sidea. 4 (14-5) Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murka-Ku telah surut dari pada mereka.
5Songon namur do Ahu bani Israel; marbunga do ia songon silundat, anjaha marurat songon hayu na i Libanon. 5 (14-6) Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar.
6Mangerbang do dangkahni; hajengesonni songon hayu Jetun, anjaha hamisbouonni songon Libanon. 6 (14-7) Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon.
7Sai mulak do sidea, anjaha marianan i toruh ni linggom-Hu, gabe songon pohon do sidea, marbunga songon hayu anggur, anjaha tarbarita songon anggur na hun Libanon. 7 (14-8) Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku dan tumbuh seperti gandum; mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti anggur Libanon.
8Ale Efraim, bahen aha be bam gana-gana in? Ahu do na manangihon ampa na manatap ho; Ahu do songon hayu bolon, Ahu do harohan ni buahmu. 8 (14-9) Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau! Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dari pada-Ku engkau mendapat buah.
Penutup
9Barang ise na maruhur, iparuhurhon ma in! Barang ise na marpangidah, ididah ma in! Tongon, pintor do dalan ni Jahowa anjaha halak parpintor mardalan ijai, tapi anggo halak parjahat tompas do ijai.” 9 (14-10) Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.
<< Hosea 13 Yoel 1 >>