Ester 5

Minggu 14 Juli 2019, IV Dob Trinitas: Ambilan, Ester 5:1-8; Sibasaon,Markus 12: 13-17
Si Ester i Lobei ni Raja Ester menghadap raja
1 Patolu-arihon marpakeian harajaon ma si Ester, anjaha jongjong ma ia i alaman parbagas tontang rumah ni raja ai, anjaha raja ai hundul do bani hotak harajaonni ibagas rumahni, tontang ni horbangan ni rumah ni raja ai. 1 Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu.
2 Dob ididah raja ai si Ester, puangbolon ai, jongjong i alaman, rosuh ma uhur ni raja ai mangidah si Ester, jadi isurdukkon raja ai ma hubani si Ester tungkot harajaon omas na ibagas tanganni ai. Dob ai ipadohor si Ester ma, lanjar ijamah ma ujung ni tungkot harajaon ai. 2 Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu.
3 Nini raja ai ma dompaksi, “Aha do na porlu bam Puang-bolon Ester, anjaha aha do sura-suramu? Das ronsi satongah ni harajaonku sai bereonku do bam.” 3 Tanya raja kepadanya: “Apa maksudmu, hai ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu.”
4 Dob ai nini si Ester ma, “Anggo dear ninuhur ni raja in, roh ma raja in rap pakon si Haman sadari on mangan sipanganon na dob hupasirsir.” 4 Jawab Ester: “Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja.”
5 Nini raja ai ma, “Alop hanima ma podas si Haman, ase ipadas hanami sura-sura ni si Ester.” Ase laho ma raja ai rap pakon si Haman, hu pesta na pinasirsir ni si Ester. 5 Maka titah raja: “Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester.” Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester.
6 Nini raja ai ma dompak si Ester dob sombuh ia minum anggur, “Aha do na pinangindo ni uhurmu, sai bereon do ai bam, anjaha aha sura-suramu ronsi satongah ni harajaon in, sai pasaudon do.” 6 Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester: “Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi.”
7 Dob ai nini si Ester ma mambalosi, “Pangindoanku ampa sura-surangku on do: 7 Maka jawab Ester: “Permintaan dan keinginan hamba ialah:
8 Anggo maidop do uhur ni raja in bangku, anjaha dear uhur ni raja in mambere pangindoanku ampa pasaudkon sura-surangku, roh ma raja in ampa si Haman hu pesta na sihol pasirsironku anjaha patar ma bahenonku ai romban hubani pangkatahon ni raja in.” 8 Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja.”
Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekhai
9 Dob ai luar ma hunjai si Haman bani ari na sasada ai marolob-olob anjaha marmalas ni uhur. Tapi dob ididah si Haman si Mordahai i horbangan ni rumah ni raja ai, seng jongjong atap mabiar ia mangidahsi, gabe manringis tumang ma si Haman mangidah si Mordahai ai. 9 Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira; tetapi ketika Haman melihat Mordekhai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai.
10 Tapi iodohkon si Haman do lobei pusu-pusuni, lanjar mulak hu rumah; dob ai isuruh ma na mangalopi huan-kuanni ampa si Seres, parinangonni ai. 10 Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh, isterinya.
11 Jadi ipajojor si Haman ma bani sidea banggal ni habayakonni, buei ni anakni, ampa pambahen ni raja ai pasangapkonsi ampa na dob pinagijangni ai ia gijangan humbani kopala-kopala ampa juakjuak ni raja ai. 11 Maka Haman menceriterakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja.
12 Ambahni ai nini si Haman do, “Seng dong age sahalak ihatahon Puangbolon Ester roh hu pesta na pinasirsirni ai sobali ahu; age patar sahalak ahu do idilo mangan rap pakon raja ai. 12 Lagi kata Haman: “Tambahan pula tiada seorangpun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; dan untuk besokpun aku diundangnya bersama-sama dengan raja.
13 Tapi haganupan ai seng boi pasombuh uhurhu, sadokah huidah ope si Mordahai, halak Jahudi ai, hundul i horbangan ni rumah ni raja ai.” 13 Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekhai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja.”
14 Dob ai nini si Seres, parinangonni ai, ampa huan-kuanni ai ma dompaksi, “Mahua napasuk ma sada tiang lima puluh asta gijangni, anjaha patarni ai napatugah ma hubani raja ai, ase igantungkon si Mordahai hujai; dob ai boi ma ham marmalas ni uhur rap pakon raja ai, laho hu pesta ai.” Rosuh ma uhur ni si Haman mambogei hata ai, jadi isuruh ma na mamasuk tiang ai. 14 Lalu kata Zeresh, isterinya, dan semua sahabatnya kepadanya: “Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekhai disulakan orang pada tiang itu; kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu.” Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu.
<< Ester 4 Ester 6 >>