Ester 4

Parpala-palai ni Si Mordahai Laho Paluahkon Halak Jahudi Usaha Mordekhai untuk menolong orang Yahudi
1 Dob tarbotoh si Mordahai ganup na masa ai, irigati si Mordahai ma hiouni, inahkon ma bani baju guni pakon abuan, anjaha luar ma ia hu tongah-tongah ni huta ai, mandoruh gogoh anjaha tangis-tangis. 1 Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih.
2 Jadi das ma ia hu labah ni horbangan ni rumah ni raja ai, tapi seng bulih masuk atap ise hu horbangan ni rumah ni raja ai marbaju guni. 2 Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorangpun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung.
3 Age bani ganup nagori, hadasan ni hata ampa paraturan ni raja ai, masa do doruh banggal i tongah-tongah ni halak Jahudi pakon parpuasaon, partangison pakon doruh-doruh, anjaha buei halak na patibalhon dirini bani abuan marpakeian baju guni. 3 Di tiap-tiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis; oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya.
4 Jadi dob roh naboru-naboru pangkasomani ni si Ester ampa juakjuakni patugahkon ai bani, gabe pusok tumang ma uhur ni puangbolon ai; itongos ma pakeian sisorungkonon ni si Mordahai, ase itanggali baju guni ai, tapi seng ra ia manjalo ai. 4 Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekhai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya dari padanya, tetapi tidak diterimanya.
5 Dob ai idilo si Ester ma si Hatah, sada humbani juakjuak ni raja ai, na hinatahonni marugas i lobeini, anjaha isuruh ma ia marayak si Mordahai, ase ibotoh atap aha do na masa, anjaha aha do halani ai. 5 Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekhai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu.
6 Jadi luar ma si Hatah manjumpahkon si Mordahai hu alaman ni huta na i lobei ni rumah ni raja ai. 6 Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja,
7 Jadi ipatugah si Mordahai ma hubani si Hatah ganup na masa hubani ampa buei ni pirak, na pinarbagah ni si Haman bereonni hu parartaan ni raja ai, anggo bulih sedahononni halak Jahudi. 7 dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi.
8 Ibere si Mordahai ma homa hubani salinan ni paraturan, na dob pinadalan i Susan laho mansedahon sidea, ase ipatuduh ai hubani si Ester anjaha ipatorang ai hu bani, anjaha mangkatahonsi laho hubani raja ai, mangindohon idop ni uhurni, anjaha mangelek-eleksi mangkopkop bangsani ai. 8 Juga salinan surat undang-undang, yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagipula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda.
9 Dob ai laho ma si Hatah, patugahkon hubani si Ester hata ni si Mordahai ai. 9 Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Ester.
10 Dob ai marsahap ma si Ester dompak si Hatah, anjaha ipadas ma hubani tonah sipadason hubani si Mordahai. 10 Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekhai:
11 Ganup juakjuak ni raja ampa pangisi ni nagori-nagori ginomgoman ni raja ai torang do mambotoh, barang ise dalahi atap naboru na masuk hu lobei ni raja ai i alaman parbagas ai, na so nidiloni, sada do titahni, ai ma marutang hosah, legan ma anggo isurdukkon raja ai tungkot harajaon omas ai bani. Anjaha ahu domma pala tolu puluh ari lang tardilo hu lobei ni raja in. 11 “Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan, yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, yang akan tetap hidup. Dan aku selama tiga puluh hari ini tidak dipanggil menghadap raja.”
12 Jadi ipadas sidea ma hata ni si Ester ai hubani si Mordahai. 12 Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai,
13 Dob ai roh ma use balos ni si Mordahai hubani si Ester, “Ulang ma ninuhurmu boi ho maluah humbani halak Jahudi, halani na marianan ho i rumah ni raja in. 13 maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester: “Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi.
14 Anggo sip ho bani panorang na sonon, sai roh do pangurupion ampa haluahon hubani halak Jahudi humbani ianan na legan, tapi anggo ho ampa ginompar ni bapamu magou ma. Ambahni ai, ise mambotoh ai, atap halani panorang on do, ase das harajaon in bam?” 14 Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.”
15 Dob ai itonahkon si Ester ma hubani si Mordahai, 15 Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai:
16 “Laho ma ham patumpuhon haganup halak Jahudi, na adong i huta Susan, anjaha marpuasa ma nasiam manonggohon ahu, anjaha ulang nasiam mangan pakon minum tolu ari on, arian pakon borngin. Ahu pe pakon naboru-naboru pangkasomaningku marpuasa do songon nasiam. Dob ai pe ase laho ahu hubani raja in, age pe marlawanan namin ai dompak undang-undang; anjaha anggo matei ahu, matei ma hape.” 16 “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”
17 Dob ai laho ma si Mordahai anjaha ibahen ma romban hubani haganup na dob tinonahkon ni si Ester hu bani. 17 Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.
<< Ester 3 Ester 5 >>