Bilangan 11

11:1 Dob ai marungut-ungut ma bangsa ai, pala ibogei Jahowa pasal hasosakan ni sidea. Jadi dob ibogei Jahowa ai, nahit ma ringisni, anjaha gara ma apuy ni Jahowa itongah-tongah ni sidea, pala mosog deba bagian pardarat ni parsaranan ai. 11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN mendengarnya bangkitlah murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan.
11:2 Jadi mandoruhi ma bangsa ai hubani si Musa, anjaha martonggo ma si Musa hubani Jahowa, gabe mintop ma apuy ai. 11:2 Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada TUHAN; maka padamlah api itu.
11:3 Ibahen ma goran ni ianan ai Tabera, halani na dob gara ai apuy ni Jahowa itongah-tongah ni sidea. 11:3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api TUHAN di antara mereka.
11:4 Dob ai manomboh ma hisap ni halak na jahil na itongah-tongah ni sidea; anjaha dihut do halak Israel tangis-tangis use anjaha nini sidea ma: Ise ma na mambere gulei panganonnami? (2 Mus. 16:3.) 11:4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus; dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata: “Siapakah yang akan memberi kita makan daging?
11:5 Idingat hanami do dengke na pinangannami i tanoh Masir, lang pala marboli, sonai age ansimun, hondi, lowoh, bawang sigerger pakon hosaya-hosaya; 11:5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih.
11:6 tapi anggo nuan horah do pangahapnami, seng dong iidah matanami sobali ni manna. 11:6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apa pun, kecuali manna ini saja yang kita lihat.”
11:7 Ia manna ai songon batu ni hatumbar do, anjaha rupani songon bedellion. (2 Mus. 16:14-31.) 11:7 Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah.
11:8 Dob ai mulak-ulak ma bangsa ai mardalan patumpuhon manna, anjaha iduda ma ai ibagas losung atap igiling ibagas panggilingan, anjaha ilompah ma ai ibagas hudon laho mambaen kuei hunjai; anjaha daini songon dai ni kuei ginoreng bani minak do. 11:8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng.
11:9 Anggo madabuh namur borngin hu parontian ai, madabuh ma pakon manna ai hu atasni. 11:9 Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ.
11:10 Ibogei si Musa ma tangis bangsa ai marsasaompung, ganup ilobei ni lampo-lampo; gabe gajag ma ringis ni Naibata, anjaha sogam uhur ni si Musa. 11:10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa.
11:11 Nini si Musa ma hubani Jahowa: Mase ma bajan pambahenanmu bani jabolonmu? Anjaha mase ma lang jumpahan idop ni uhur ahu i lobeimu, mambahen iampeihon Ham siusungon ni ganup bangsa on bangku? 11:11 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: “Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?
11:12 Ai solat hubangku do ganup bangsa on? Ai ahu do manubuhkon sidea, mambahen hatahononmu bangku: Bahen ma sidea bani tontonmu, songon pangombah ni parorot bani na etek-etek, das hu tanoh na dob binijahonmu hubani ompung ni sidea? 11:12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya?
11:13 Hunja ma buatonku gulei siberehononku bani ganup bangsa on? Tangis-tangis do sidea i lobeihu anjaha ihatahon: Bere bannami gulei panganonnami! 11:13 Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan.
11:14 Seng tarusung ahu sandiri be ganup bangsa on, maborattu do in bangku. 11:14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku.
11:15 Anggo sonai do bahenonmu bangku, rahanan ma ahu bunuh Ham, anggo jumpahan idop ni uhur do ahu i lobeimu, ase ulang be hupaidah-idah hadoyukonku. (2 Mus. 32:32.) 11:15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku.”
11:16 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Patumpu ma bangku pitu puluh halak humbani pangintuai ni halak Israel na tangkas tinandamu, paboa pangintuai anjaha panuturi ni bangsa ai do sidea, hu lampo-lampo partumpuan ai, anjaha pajongjongon ma sidea ijai rap pakon ho. (2 Mus. 18:21; 24:1.) 11:16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau.
11:17 Jadi tuad ma Ahu anjaha marsahap pakon ho ijai; anjaha buatonku ma deba humbani tonduy na sogop bam, anjaha nahkononku ma ai bani sidea; sidea ma hasomanmu mangusung siusungon ni bangsa in, ase ulang pitah ho sandiri mangusung ai. 11:17 Maka Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya.
11:18 Anjaha hatahon ma bani bangsa in: Manguras ma nasiam hubani patar, ase mangan gulei nasiam; ai domma das doruh-doruh nasiam ai bani panangar ni Jahowa, na mangkatahon: Ise ma na mambere gulei panganonnami? Marsonang-sonang hinan do hanami i tanoh Masir. Halani ai bereon ni Jahowa ma bani nasiam gulei, anjaha mangan ma nasiam. (2 Mus. 19:10.) 11:18 Tetapi kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab kamu telah menangis di hadapan TUHAN dengan berkata: Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? — TUHAN akan memberi kamu daging untuk dimakan.
11:19 Seng pitah sadari mangan nasiam hunjai, barang dua ari, barang lima ari, barang sapuluh ari, barang dua puluh ari, 11:19 Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari,
11:20 tapi girtip sabulan dokahni, das hubani na luar ai humbani igungnasiam, anjaha sobalan nasiam, halani na dob mahiri ibahen nasiam Jahowa, na itongah-tongahnasiam, anjaha pala tangis-tangis nasiam i lobeini, mangkatahon: Mase ma luar hita hun tanoh Masir? 11:20 tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak — karena kamu telah menolak TUHAN yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita keluar dari Mesir?”
11:21 Tapi nini si Musa ma: Pala do onom ratus ribu halak na mardalan nahei buei ni bangsa na i lambungkon, anjaha ihatahon Ham: Bereonku ma gulei bani sidea, anjaha sungkup panganon ni sidea girtip sabulan dokahni. 11:21 Tetapi kata Musa: “Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya!
11:22 Maningon sayaton ma ganup biri-biri pakon lombu, ase sungkup bani sidea? Barang maningon patumpuon ma ganup dengke hun laut, ase sungkup bani sidea? (Joh. 6:7.) 11:22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?”
11:23 Jadi nini Jahowa ma hubani si Musa: Na pondoktu do, nini uhurmu, tangan ni Jahowa? Idahonmu do sonari barang na tongon hatangku bam barang lang. (Jes. 50:2; 59:1.) 11:23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: “Masakan kuasa TUHAN akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak!”
11:24 Dob ai luar ma si Musa, anjaha ipadas ma hubani bangsa ai hata ni Jahowa, ipatumpu ma pitu puluh humbani pangintuani ni bangsa ai anjaha ipajongjong ma sidea inggot lampo-lampo ai. 11:24 Setelah Musa datang ke luar, disampaikannya firman TUHAN itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah.
11:25 Dob ai tuad ma Jahowa ibagas hombun ai, anjaha marsahap ma ia hubani, anjaha ibuat ma deba humbani Tonduy na sogop bani, anjaha ibere hubani pangintuai na pitu puluh halak ai; sogophonsi Tonduy ai bani sidea, manjahai ma sidea, tapi dob ai lang be. 11:25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambil-Nya sebagian dari Roh yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi.
11:26 Tapi tading do dua halak humbani sidea i parsaranan ai, goran ni na sada si Eldad anjaha goran ni na sada nari si Medad; jadi marsaran ma homa Tonduy ai iatas ni sidea ai, masuk do sidea hubani na tarsurat ai, tapi seng dihut sidea hu lampo-lampo ai, jadi i parsaranan ai do sidea manjahai. 11:26 Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan; yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika Roh itu hinggap pada mereka — mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah — maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan.
11:27 Marlintun ma sada garama anjaha nini ma hubani si Musa: Manjahai do si Eldad pakon si Medad ibagas parsaranan ai. 11:27 Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa: “Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan.”
11:28 Dob ai roh ma balos ni si Josua, anak ni si Nun, juak-juak ni si Musa, humbani haposoonni nari, nini ma: Ham tuannami Musa, pandang ma sidea! (bd. 13:16; 2 Mus. 24:13.) 11:28 Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa: “Tuanku Musa, cegahlah mereka!”
11:29 Tapi nini si Musa ma hubani: Mintor simburu ma ho halani ahu? Gabe nabi ma namin ganup bangsa ni Naibata, anjaha ilayak-layakkon Jahowa ma Tonduyni sogop hubani sidea. (Joel 3:1; Mrk. 9:39.) 11:29 Tetapi Musa berkata kepadanya: “Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!”
11:30 Dob ai mulak ma si Musa pakon pangintuai ni halak Israel, hu parsaranan ai. 11:30 Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel.
11:31 Dob ai roh ma logou ibahen Jahowa, mamboban leto hun laut, anjaha ipandabuhkon ma hu parsaranan ai, hira-hira sadari mardalan daohni hunjon anjaha sadari mardalan daohni hujai, inggot parsaranan ai, hira-hira dua asta gijangni hun tanoh. (2 Mus. 16:13.) 11:31 Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi.
11:32 Jadi laho ma bangsa ai patumpuhon leto ai, layur sadarini ai ampa layur sadari patarni ai; siotikanni humbani sidea patumpuhon sapuluh homer, jadi ijomur sidea ma ai inggot parsaranan ai. 11:32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu — setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer –, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan.
11:33 Hape sanggah ihilhili sidea ope gulei ai, sanggah lape ope ibonduti, gajak ma ringis ni Jahowa hubani bangsa ia, ibogbog Jahowa ma sidea marhitei panaronon na parah. 11:33 Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar.
11:34 Jadi ibahen sidea ma goran ni ianan ai Kibroth-hattaawah (tanoman ni na hisapon), halani ijai do itanom sidea simbuei na hisapon ai. (1 Kor. 10:6.) 11:34 Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Taawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus.
11:35 Hun Kibroth-hattaawah laho ma bangsa ai hu Hazerot, jadi marsaran ma sidea i Hazerot. 11:35 Dari Kibrot-Taawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ.
<< Bilangan 10 Bilangan 12 >>