Bilangan 12

12:1 Dob ai marungut-ungut ma si Mirjam pakon si Aron dompak si Musa, halani parinangonni, halak Kusy na binuatni ai, ai boru Kusy do na binuatni ai bahen parinangonni. (2 Mus. 2:21.) 12:1 Miryam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush.
12:2 Anjaha nini sidea ma: Ai pitah marhitei si Musa do gakni Jahowa mangkatahon hatani? Ai lang dihut do Ia marhitei hanami mangkatahon hatani? Jadi ibogei Jahowa ma ai. 12:2 Kata mereka: “Sungguhkah TUHAN berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?” Dan kedengaranlah hal itu kepada TUHAN.
12:3 Tapi jolma na lamlam tumang do si Musa lobih humbani sagala jolma na iatas tanoh on. 12:3 Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi.
12:4 Dob ai sompong ma marsahap Jahowa hubani si Musa, si Aron pakon si Mirjam: Luar ma hanima na tolu hu lampo-lampo partumpuan in! Jadi luar ma sidea hatolusi. 12:4 Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: “Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan.” Maka keluarlah mereka bertiga.
12:5 Dob ai tuad ma Jahowa ibagas hombun na jongjong, lanjar jongjong i labah ni lampo-lampo ai anjaha idilo ma si Aron pakon si Mirjam; jadi luar ma sidea na dua. (2 Mus. 16:10.) 12:5 Lalu turunlah TUHAN dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miryam; maka tampillah mereka keduanya.
12:6 Jadi nini ma: Tangar ma hatangkon: Anggo dong nabi itongah-tongahnima, Ahu, Jahowa do patalarhon diringku hubani marhitei pangungkabon, Ahu marsahap bani marhitei nipi. 12:6 Lalu berfirmanlah Ia: “Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Aku, TUHAN menyatakan diri-Ku kepadanya dalam penglihatan, Aku berbicara dengan dia dalam mimpi.
12:7 Seng sonai anggo juak-juakku si Musa; hatengeran do ia ibagas ganup rumahku. (Heb. 3:2.) 12:7 Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku.
12:8 Pamangan hu pamangan do Ahu marsahap pakonsi, dompak bohi bei, seng ibagas hutinta, sabonar rupa ni Jahowa sandiri do na niidahni. Mase ma lang mabiar hanima marhata ungut-ungut dompak juak-juakku si Musa? (2 Mus. 33:11, 23; 5 Mus. 34:10.) 12:8 Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa TUHAN. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa?”
12:9 Nahit ma ringis ni Jahowa hubani sidea, lanjar laho ma Ia. 12:9 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap mereka, lalu pergilah Ia.
12:10 Dob surut hombun ai hun atas ni lampo-lampo ai, tonggor ma, domma gadamon si Mirjam, lopak songon salju; marhusor ma si Aron mandompakkonsi, tonggor ma, domma gadamon si Mirjam. (5 Mus. 24:9.) 12:10 Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miryam kena kusta, putih seperti salju; ketika Harun berpaling kepada Miryam, maka dilihatnya, bahwa dia kena kusta!
12:11 Dob ai nini si Aron ma dompak si Musa: Ham tuannami, ulang ma uhum ham hanami marhitei dousa na binahennami ibagas haotoonnami. 12:11 Lalu kata Harun kepada Musa: “Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami.
12:12 Ulang ma ia songon sada halak na matei, na dob satongah masik angkulani bani parluarni humbani boltok ni inangni. 12:12 Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya.”
12:13 Dob ai mandoruhi ma si Musa hubani Jahowa: Ham Naibata, sai pamalum Ham ma ia! (2 Mus. 15:26.) 12:13 Lalu berserulah Musa kepada TUHAN: “Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia.”
12:14 Tapi nini Jahowa ma hubani si Musa: Anggo porini itijuri bapani bohini, ai lang maningon bador ia pitu ari dokahni? Maningon tartutup ia pitu ari dokahni idarat ni parsaranan ai, dob ai pe ase bulih ia jaloon use. (3 Mus. 13:46.) 12:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali.”
12:15 Jadi tartutup ma si Mirjam pitu ari dokahni idarat ni parsaranan ai, sundat pala bangsa ai mardalan, paima tarjalo use si Mirjam. 12:15 Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat perkemahan tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miryam diterima kembali.
12:16 Dob ai bingkat ma use bangsa ai hun Hazarot, anjaha marsaran ma sidea i halimisan Paran. 12:16 Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran.
<< Bilangan 11 Bilangan 13 >>