Ayub 41

41:1 Tonggor ma, labuh do pangarapanmai, mangidahsi pe domma malitonduy ho. 41:1 Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan Aku?
41:2 Ise pe lang na pag mangkeheisi; i lobeihu ise na tahan jongjong? 41:2 Siapakah yang menghadapi Aku, yang Kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit, adalah kepunyaan-Ku.
41:3 ise ma na dob mamberehon bangku, ase hubalas ai bani? Haganup na itoruh ni langit, Ahu do simadasi. (2 Mus. 19:5; 5 Mus. 10:14; Ps. 50:11, 12; 1 Kor. 10:26; Rom 11:35.) 41:3 Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan.
41:4 Seng pasiponku pasal pagorini ai, barang gogohni na surung ai, barang potongan ni badanni ai. 41:4 Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju zirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya?
41:5 Ise ma na ongga mananggali pakeianni? Ise ma na pag manroroh hubagas iponni sidua baris ai? 41:5 Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian.
41:6 Ise ma na ongga mambuha osangni ai? Jangin do inggot iponni ai. 41:6 Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai.
41:7 Gurungni tarjadi humbani gantar na patitir, marrapat-rapat songon na tinokan. 41:7 Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk;
41:8 Rapat do na sada bani na sada nari, logou pe seng siat hun holang-kolangni. 41:8 yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi.
41:9 Ganup longkot bani na legan, marsirapitan seng hasirangan. 41:9 Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar.
41:10 Anggo marbarsi ia kaluar sinalsal, anjaha matani songon salibon ni sibalik huning. (bd. 3:9.) 41:10 Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api.
41:11 Humbani babahni kaluar rigapan na marjilam-jilam, anjaha abab mandarat hunjai. 41:11 Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya.
41:12 Humbani bungbung ni igungni kaluar timus, songon humbani hudon na gurgur, na ginorgoran marhitei ranggas-ranggas. 41:12 Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya.
41:13 Hosahni boi pagara arang, anjaha gajag ni apuy kaluar humbani babahni. 41:13 Di dalam tengkuknya ada kekuatan; ketakutan berlompatan di hadapannya.
41:14 Marianan do hagogohon bani tangkuhukni, anjaha songgot-songgot mardalan i lobeini. 41:14 Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak tergerak.
41:15 Sibuk ni badanni toguh, songon na tinuang bani, seng tardugur. 41:15 Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah.
41:16 Mapir do atei-ateini songon batu, mapir tene songon batu ni pandudaan na partoruh. 41:16 Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan.
41:17 Anggo hehe ia bajoraon do halak na garang, malitonduy halani biarni. 41:17 Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan, demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing.
41:18 Podang pe lang tolap bani, age tanja, gijig-gijig atap anak ni panah pe. 41:18 Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk.
41:19 Doskon anggala do ietong bosi, anjaha tombaga doskon hayu masik-masik. 41:19 Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami.
41:20 Seng maporus ia bahenon ni anak ni panah, doskon anggala do bani batu ni umbalang. 41:20 Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desingan lembing.
41:21 Doskon hayu ni omei do ihira antuk-antuk, anjaha itatawai do parngingis ni tanja. (bd. 39:21, 22.) 41:21 Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing; ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik.
41:22 Boltokni doskon sanga-sanga na marot, anjaha bogasni ibagas hubang doskon bogas ni gareta pardogei. 41:22 Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk, laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah.
41:23 Bah na itoruh gurgur ibahen songon bah na ibagas hudon, anjaha laut ai doskon serek panlompahan ni tambar. 41:23 Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang rambut putih.
41:24 Limbasni i pudini mirlak-irlak itadingkon, anjaha doskon uban sisik ni bah ai idahon. 41:24 Tidak ada taranya di atas bumi; itulah makhluk yang tidak mengenal takut.
41:25 Seng dong usihanni anggo i darat, na tinompa na so marhabiaran do ia. 41:25 Segala yang tinggi takut kepadanya; ia adalah raja atas segala binatang yang ganas.”
41:26 Mapas uhurni mangidah sagala na gijang, ia do raja bani sagala binatang panoroh. (bd. 28:8.)
<< Ayub 40 Ayub 42 >>