Amsal 23

23:1 Anggo hundul ho rap mangan pakon sahalak panggomgomi, pangkei ma pardiatei atap aha na i lobeimu; 23:1 Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu.
23:2 nahkon ma pisou bani tolonanmu, anggo parhisap ho! 23:2 Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu!
23:3 Ulang ma sir uhurmu bani na mantin-mantinni ai, ai sipanganon na paoto-otohon do ai. 23:3 Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu.
23:4 Ulang ma lojai dirimu mangindahi habayakon, padaoh ma pingkiranmu hunjai. (bd. 18:20-22; Par. 9:11; 1 Tim. 6:9.) 23:4 Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini.
23:5 Ai anggo mangkawah ho hujai, jadi lang dong be, ai sompong do marhabong ia, gabe habang songon manuk-manuk nanggordaha hu awang-awang. 23:5 Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali.
23:6 Ulang ma pangan indahan ni halak parmata na serleng, ulang ma sir uhurmu bani sipanganonni age naha mantinni, 23:6 Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat.
23:7 ai mambahen hira-hira do ia ibagas uhurni. Mangan anjaha minum ma ham, nini hubam, tapi uhurni seng dompak ho. 23:7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. “Silakan makan dan minum,” katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu.
23:8 Gabe utahkononmu ma holi sisampohul na pinanganmai, anjaha sisoya-soya ganup hatamu na madear ai. 23:8 Suap yang telah kaumakan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kausia-siakan.
23:9 Ulang ma marsahap ho ilobei ni halak na oto, ai mapas do uhurni bani sahapmu na marisi hapentaran ai. (bd. 9:8.) 23:9 Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak.
23:10 Ulang ma osor batu parbalogan sisapari, anjaha ulang ma soluk ladang ni na tading maetek, (bd. 22:28; 5 Mus. 19:14.) 23:10 Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim.
23:11 ai gogoh do Sipanluluhon sidea; Ia do mansuhutkon parkara ni sidea dompak ho. (bd. 22:23.) 23:11 Karena penebus mereka kuat, Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau.
23:12 Dompakkon ma uhurmu bani pangajaran, sonai pinggolmu bani sahap na gok habotohon. 23:12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
23:13 Ulang ma parontihon pangajaran hubani dakdanak, porini ilonsing ho pe ia, seng pala matei. (bd. 13:24.) 23:13 Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan.
23:14 Ilonsing ho do tongon angkulani, tapi na paluahkon tonduyni ai do ho hun nagori toruh. (bd. 13:24; 22:15.) 23:14 Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati.
23:15 Ale anakku, anggo gok hapentaran uhurmu, uhurhu pe malas do. 23:15 Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita.
23:16 Anjaha marolob-olob do tonduyhu, anggo isahapkon bibirmu hasintongan. 23:16 Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur.
23:17 Ulang simburu uhurmu mangidah pardousa, tapi marhabiaran ma ho tongtong. (bd. 3:31.) 23:17 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan TUHAN senantiasa.
23:18 Tongon, adong do ari pangapudianan, seng anjai rotap pangarapanmu. (bd. 24:14.) 23:18 Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.
23:19 Tangihon ma, ale anakku, ase pentar ho, anjaha dompakkon ma uhurmu bani dalan na pintor. 23:19 Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar.
23:20 Ulang ma saor ho pakon halak sisibur anggur atap pakon halak na hisapan bani gulei; (Jes. 5:22; Luk. 21:34; Rom 13:13; Ep. 5:18.) 23:20 Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging.
23:21 ai halak parmabuk pakon parhisap maningon miskin do, anjaha marhiou rigat-rigat halak na marosuh modom-modom. (ay. 29-35; bd. 20:13; 21:17.) 23:21 Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping.
23:22 Tangihon ma bapamu na mantubuhkon ho, anjaha ulang mapas uhurmu bani inangmu anggo matua ia. (bd. 1:8.) 23:22 Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua.
23:23 Hasintongan ma boli, anjaha ulang jualhon ai; sonai hapentaran, pangajaran ampa pangarusion. (bd. 4:5.) 23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian.
23:24 Tongon, malas do uhur ni bapa ni halak parpintor; anjaha ise na mantubuhkon anak na maruhur, malas do uhurni marhalanihonsi. (bd. 10:1.) 23:24 Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia.
23:25 Malas ma tongon uhur ni bapamu ampa inangmu, marolob-olob ma uhur ni na mantubuhkon ho. 23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau.
23:26 Bere ma, ale anakku, uhurmu bangku, anjaha sai iharosuhkon matamu ma dalanku. 23:26 Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku.
23:27 Ai doskon godung na bagas do boru jalang, anjaha parigi na sompit do naboru parbangkis. (bd. 22:14.) 23:27 Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit.
23:28 Tongon, songon panamun do ia manggompangi, anjaha ipabuei do halak sipangeluk itongah-tongah ni hajolmaon. (bd. 7:12.) 23:28 Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia.
23:29 Ise do na hoih-koih? Ise do siparinangoi? Ise do siparingor? Ise do na holsohan? Ise do na ugahan seng marhala? Ise do siparmata na gombur? 23:29 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya?
23:30 Halak na halalaban minum anggur, halak na laho mandai-dai minuman na koras. (bd. 20:1; Jes. 5:11-22.) 23:30 Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran.
23:31 Ulang pakawah-kawah anggur halani magerger rupani, halani marlinang idahon ibagas panginuman, halani lamlam panjalirni hubagas. 23:31 Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat,
23:32 Dobni mangkarat do ai songon ulog, anjaha mandoit songon darih. 23:32 tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak.
23:33 Idahon ni matamu ma na ganjil-ganjil, anjaha uhurmu mansahapkon na so marturut. 23:33 Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau.
23:34 Gabe songon halak na modom itongah laut ma ho, anjaha songon halak na modom iujung ni tiang layar. 23:34 Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal.
23:35 Nim: Ibogbog sidea do ahu, tapi lang maborit, ibalbal sidea do, tapi lang huahapkon. Anggo tarjolma ahu, ulakanku do minum. (Jes. 56:12.) 23:35 Engkau akan berkata: “Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi.”
<< Amsal 22 Amsal 24 >>