Amsal 24

24:1 Ulang ma simburu uhurmu mangidah halak parjahat, anjaha ulang ma ho ra saor pakon sidea; (bd. 3:31; 23:17.) 24:1 Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka.
24:2 ai hamagouan do iparanggi-ranggi sidea, anjaha na masambor do isahap-sahapkon bibirni. (Ps. 10:7.) 24:2 Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana.
24:3 Marhitei hapentaran do tarpajongjong rumah, anjaha marhitei panimbangion do totap ai; 24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan,
24:4 marhitei habotohon gok ma kamar-kamarni bani bagei-bagei ni arta na maharga anjaha na majenges. (bd. 31:10-31.) 24:4 dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik.
24:5 Halak na maruhur do tongon na gogoh, anjaha na marpambotoh simada kuasa, 24:5 Orang yang bijak lebih berwibawa dari pada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan dari pada orang yang tegap kuat.
24:6 ai marhitei pambobai na pentar tardalankon porang, anjaha marhitei buei ni sipanuturi dapot hamonangan. (bd. 11:14; 20:18.) 24:6 Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak.
24:7 Magijangtu do hapentaran bani halak na bodoh; bani partumpuan seng ongga mungkab pamanganni. 24:7 Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh; ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang.
24:8 Halak na paranggi-ranggi na masambor, targoran do ai kopala ni parjahat. 24:8 Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu.
24:9 Dousa do piningkiran ni halak na oto, anjaha halak sipanrisai, hagigi do bani jolma. 24:9 Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia.
24:10 Anggo seng tahan ho bani panorang hasosakan, ai ma tandani na hurang do gogohmu. 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
24:11 Sai paluah ma halak na sinarad hu hamateian, anjaha olat ma halak na itogu hu panayatan. (Job 29:12; Ps. 82:4.) 24:11 Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan.
24:12 Anggo ihatahon ho: Tonggor ma, seng ibagas botohnami ai, mintor ma nani lang ibotoh Sipareksa uhur pasal ai? Siparorot tonduynima ibotoh do ai, anjaha ibaloskon do bani jolma domu hubani na binahenni. (bd. 16:2; 1 Sam. 16:7; Job 7:20; 34:11; Rom 2:6.) 24:12 Kalau engkau berkata: “Sungguh, kami tidak tahu hal itu!” Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya?
24:13 Ale anakku, pangan ma manisan, ai dear do ai, sonai tobu-tobu ni huramah, ai mantin do ai bani langit-langitmu. (Ps. 19:11.) 24:13 Anakku, makanlah madu, sebab itu baik; dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu.
24:14 Sonai ma hapentaran ai bani tonduymu. Anggo jumpah ho ai, adong ma pangapudianan bam, seng soya-soya be pangarapanmu. (bd. 23:18.) 24:14 Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.
24:15 Ulang ma onggopi, ale parjahat, rumah ni halak parpintor, ulang ma parseda iananni! 24:15 Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya.
24:16 Ai pitu hali pe tompas halak parpintor, jongjong do ia use, tapi anggo halak parjahat, targompang do lanjar magou. (Job 5:19; Ps. 37:24.) 24:16 Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.
24:17 Ulang ho marsombuh-sombuh, anggo targompang munsuhmu, anjaha ulang megah uhurmu mangidah partompasni, (Job 31:29.) 24:17 Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok,
24:18 ai idahon ni Jahowa do ai, gabe sogam uhurni, anjaha marbalik ringisni humbani hubam. 24:18 supaya TUHAN tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari pada orang itu.
24:19 Ulang milas uhurmu ibagas bani halak sihorjahon na masambor, anjaha ulang ma ho marngotngot mangidah parjahat; (bd. 3:31; Ps. 37:1; 73:3.) 24:19 Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik.
24:20 ai bani halak parjahat, seng dong siarapkononkon, suluh ni halak parjahat maningon mintop do. (bd. 13:9; 20:20.) 24:20 Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam.
24:21 Ale, anakku, sai mabiar ma ho bani Jahowa ampa raja; ulang ma saor ho bani sipanggeori, (bd. 17:11; 1 Ptr. 2:17.) 24:21 Hai anakku, takutilah TUHAN dan raja; jangan melawan terhadap kedua-duanya.
24:22 ai sompong do sogop hamagouan bani sidea, anjaha na so niagak ni uhur do mangonai uhum bani sidea. (Rom 13:2.) 24:22 Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka?
24:23 On pe sahap ni halak na pentar do. Seng dear martonggor jumbak bani paruhuman. (bd. 18:5; 3 Mus. 19:15; 5 Mus. 1:17.) 24:23 Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik.
24:24 Halak na mangkatahon dompak parjahat: Pintor do ho! hona papa do ia bahenon ni halak simbuei anjaha hona bura ibahen bangsa-bangsa. (bd. 17:15.) 24:24 Siapa berkata kepada orang fasik: “Engkau tidak bersalah”, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa.
24:25 Tapi halak na maminsang sidea madear do, anjaha sogop do pasu-pasu ampa hatuahon bani sidea. 24:25 Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat.
24:26 summah-summah na mantin do parsampang na hona. (bd. 15:23.) 24:26 Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir.
24:27 Pungkah lobei horjamu i ladang, torsa bahen jumamu, dob ai pe ase marrumah tangga. 24:27 Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang; baru kemudian dirikanlah rumahmu.
24:28 Ulang ra ho manaksihon na so sintong dompak hasomanmu, anjaha ulang marladung ho marhitei bibirmu. (bd. 19:5.) 24:28 Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu.
24:29 Ulang hatahon: Sonai ibahen hubangku, sonai do bahenonku bani. Baloskononku do hubani domu hubani na binahenni ai bangku. (bd. 20:22; Mat. 5:39; 7:12.) 24:29 Janganlah berkata: “Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya.”
24:30 Montas do ahu hun lambung ni juma ni halak parrayoh, hun lambung ni pohon anggur ni halak na hurang uhur. 24:30 Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi.
24:31 Tonggor ma, tubuhan suga-suga do haganupan ai, irungkub hupi-hupi do tanoh ai, anjaha mareong do tembokni. 24:31 Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh.
24:32 Hukawahkon ma ai anjaha huparimbagaskon, huidah lanjar dapotan lumba-lumba ma ahu: 24:32 Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran.
24:33 Tongkin nari modom, tongkin nari tibal-tibal, tongkin marlompit tangan; (bd. 6:9-11.) 24:33 “Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring,”
24:34 jadi roh ma bam hamiskinon songon panamun, anjaha hahurangan songon halak parsinjata. (bd. 10:4.) 24:34 maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
<< Amsal 23 Amsal 25 >>