2 Raja-raja 4

4:1 Dob ai roh ma sada naboru, parinangon ni sada susian ni nabi-nabi mangadu-adu hubani si Elisa: Domma matei juak-juakmu, paramangonku; anjaha ibotoh ham do, marhabiaran do juak-juakmu ondi bani Jahowa. Hape roh ma siparido ai laho mambuat anakku na dua ai gabehjabolonni. (bd. 2:3; 3 Mus. 25:39-42; Mat. 18:25.) 4:1 Salah seorang dari isteri-isteri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, sambil berseru: “Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu, bahwa hambamu itu takut akan TUHAN. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.”
4:2 Jadi nini si Elisa ma hubani: Aha ma bahenonku bamu? Patugah ham ma bangku, atap aha dong bamu i rumah! Nini ma: Seng dong bani jabolonmu naboru on i rumah, sobali sada gusi na marisi minak otik. (1 Raj. 17:12.) 4:2 Jawab Elisa kepadanya: “Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah.” Berkatalah perempuan itu: “Hambamu ini tidak punya sesuatu apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.”
4:3 Dob ai nini si Elisa ma: Laho ma ham mangindo hudon na lumei humbani hasoman na dohorhon rumahmu, tapi ulang maetektu. 4:3 Lalu berkatalah Elisa: “Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.
4:4 Masuk ma ham hu rumahmu rap pakon anakmu, anjaha tutup ham ma labah ai i pudimu, dob ai useihon ham ma minak ai hubagas ganup hudon ai; dob gok sada, palambung ham ma ai. 4:4 Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!”
4:5 Dob ai laho ma naboru ai humbani, anjaha ioruk ma labah ai i pudini pakon ipudi ni anakni ai; ia do mangisi hudon ai anjaha anakni ai mamberei hudon ai. 4:5 Pergilah perempuan itu dari padanya; ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk; dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
4:6 Jadi dob gok hudon ai ganup, nini ma hubani anakni ai: Boan hujon sada nari hudon in! Tapi nini ma hubani: Seng dong be hudon na legan. Jadi maronti ma minak ai manjalir. 4:6 Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya: “Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi,” tetapi jawabnya kepada ibunya: “Tidak ada lagi bejana.” Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
4:7 Dob ai laho ma naboru ai patugahkon ai hubani halak ni Naibata ai, jadi nini ma: Laho ma ham, jual ma minak ai, anjaha galar ma utangmu ai; na lobih ai bahen hagoluhanmu pakon hagoluhan ni anakmu ma ai. (2 Mus. 22:22-24; 5 Mus. 10:18; 14:29; 24:17, 19; 26:12; Ps. 68:6; 146:9; Jes. 9:17.) 4:7 Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata: “Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.”
4:8 Bani na sadari laho ma si Elisa hu Sunem; adong do ijai marianan sada naboru na bayak, na mangarahkonsi mangan. Barang piga hali montas ia hunjai, sai tuluy do ia hunjai laho mangan. (Jos. 19:18.) 4:8 Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan.
4:9 Jadi nini ma hubani paramangonni: Tonggor ma, huahap halak na mapansing ni Naibata do halak ai, na tongtong tuluy hubanta. 4:9 Berkatalah perempuan itu kepada suaminya: “Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus.
4:10 Bahen hita ma bani sada kamar pardatas, na etek-etek, na mardingding papan, anjaha nahkon hita ma bani ijai sada podoman, meja, kursi ampa lampu, ase anggo tuluy ia hubanta, boi ia marianan ijai. (1 Raj. 17:19.) 4:10 Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana.”
4:11 Bani na sadari roh ma ia hujai; masuk ma ia hu kamar pardatas ai, anjaha ipatibal ma bani laho pahosahkon. 4:11 Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ.
4:12 Nini ma hubani si Gehasi, suruh suruhanni ai: Dilo ma naboru par-Sunem ai! Jadi dob idilo jongjong ma ia i lobeini. 4:12 Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya: “Panggillah perempuan Sunem itu.” Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi.
4:13 Ai domma ihatahon hinan hubani si Gehasi: Hatahon ma bani: Tonggor ma, domma pala sonin pangkalojahonmu bannami, aha ma boi bahenonku balosni ai bamu? Adong do siapitan pasal ham ilobei ni raja in atap ilobei ni pambobai ni balani? Jadi nini ma mambalosisi: Sonang do marianan itongah-tongah ni bangsangku ahu. (2 Sam. 15:2.) 4:13 Elisa telah berkata kepada Gehazi: “Cobalah katakan kepadanya: Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?” Jawab perempuan itu: “Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku!”
4:14 Dob ai nini ma: Aha do na talup bahenon bani? Jadi nini si Gehasi ma: Seng dong anakni, anjaha domma matua paramangonni. 4:14 Kemudian berkatalah Elisa: “Apakah yang dapat kuperbuat baginya?” Jawab Gehazi: “Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua.”
4:15 Nini ma: Dilo ma ia! Jadi dob idilo ia, jongjong ma ia i labah. 4:15 Lalu berkatalah Elisa: “Panggillah dia!” Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu.
4:16 Dob ai nini si Elisa ma: Sonon tahun in, adong ma anak siurdo-urdohononmu. Jadi nini ma mambalosi: Ham tuan, halak ni Naibata, ulang ma ladungi jabolonmu naboru on! (1 Mus. 18:10, 14.) 4:16 Berkatalah Elisa: “Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.” Tetapi jawab perempuan itu: “Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini!”
4:17 Dob ai boratan rumah ma naboru ai, anjaha itubuhkon ma sada anak bani panorangni bani tahun na mangihut hujai, songon na dob hinatahon ni si Elisa hinan hubani. 4:17 Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya.
4:18 Dob magodang dakdanak ai, laho ma ia bani na sadari marayak bapani hu parpariamaan. 4:18 Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya, di antara penyabit-penyabit gandum.
4:19 Jadi nini ma hubani bapani: Ulungku! ulungku! Nini bapani ai ma hubani sada suruh-suruhanni: Boan ma ia bani inangni. 4:19 Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya: “Aduh kepalaku, kepalaku!” Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang: “Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya!”
4:20 Jadi iombah ma ia mamboansi hubani inangni; hundul ma ia bani abingan ni inangni ronsi tongah ari, dob ai matei ma ia. 4:20 Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia.
4:21 Dob ai iboan ma ia hu atas, anjaha itibalhon ma ia bani podoman ni halak ni Naibata ai, ioruk ma labah ai, dob ai luar ma ia. 4:21 Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar.
4:22 Idilo ma paramangonni, anjaha nini ma: Suruh ham ma bangku sahalak suruhan, ambahni ai sada halode boru-boru, ase podas ahu laho marayak halak ni Naibata, dob ai mulak use. 4:22 Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata: “Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina; aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang.”
4:23 Nini paramangonni ai ma: Mase ma laho ham marayaksi sadari on? Ai seng poltak ni bulan barang ari Sabat sadari on. Nini ma mambalosi: Tenger ma uhurmu! (4 Mus. 28:11.) 4:23 Berkatalah suaminya: “Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat.” Jawab perempuan itu: “Jangan kuatir.”
4:24 Dob ai ipasang ma palana ni halode boru-boru ai, anjaha nini ma hubani suruh-suruhanni: Bosik ma, ulang marsaran-saran, anggo seng ahu mangkatahon bam. 4:24 Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya: “Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu.”
4:25 Jadi bingkat ma sidea, anjaha das hubani halak ni Naibata ai i dolog Karmel. Jadi dob iidah halak ni Naibata ai ia roh, nini ma hubani si Gehasi, suruh-suruhanni ai: Tonggor ma, andai ma roh naboru par-Sunem ai. (bd. 2:25.) 4:25 Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya: “Lihat, perempuan Sunem itu datang!
4:26 On pe, marlintun ma ho manjumpahkonsi, anjaha hatahon ma hubani: Horas do ham? Horas do paramangonmu? Horas do dakdanak ai? Jadi nini ma mambalosi: Horas do. 4:26 Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya: Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?” Jawab perempuan itu: “Selamat!”
4:27 Jadi dob das ia hu dolog ai hubani halak ni Naibata, idahop ma naheini, tapi roh ma si Gehasi manjuarhonsi. Jadi nini halak ni Naibata ai ma: Paturut ma ia, ai pusok tumang do uhurni; iponopkon Naibata do ai humbangku, seng martugah-tugah ia pasal ai bangku. (Mat. 28:9.) 4:27 Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah: “Biarkanlah dia, hatinya pedih! TUHAN menyembunyikan hal ini dari padaku, tidak memberitahukannya kepadaku.”
4:28 Dob ai nini naboru ai ma: Ai adong hupangindo anak humbani tuannami? Ai lang huhatahon hinan do: Ulang ma oto-otoi ham ahu! (ay. 16; 1 Raj. 17:18.) 4:28 Lalu berkatalah perempuan itu: “Adakah kuminta seorang anak laki-laki dari pada tuanku? Bukankah telah kukatakan: Jangan aku diberi harapan kosong?”
4:29 Nini ma hubani si Gehasi: Gondithon ma gonditmu, jolom ma tungkothu ibagas tanganmu, anjaha laho ma ho hujai. Anggo pajumpah ho pakon halak ulang balosi, anjaha tampeihon ma tungkothon bani bohi ni dakdanak ai! (bd. 9:1; 2 Mus. 4:17; Luk. 10:4.) 4:29 Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi: “Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu.”
4:30 Tapi nini inang ni dakdanak ai ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha manggoluh pakon hosahmu, seng anjai tadingkononku ham. Jadi bingkat ma si Elisa mangirikkonsi. (bd. 2:2.) 4:30 Tetapi berkatalah ibu anak itu: “Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu.
4:31 Ilobei si Gehasi ma sidea, anjaha itampeihon ma tungkot ai bani bohi ni dakdanak ai, tapi seng dong sora barang tanda paboa na manggoluh ia. Jadi mulak ma ia manjumpahkon si Elisa laho patugahkon ai bani, nini ma seng bodak dakdanak ai! (1 Raj. 18:29.) 4:31 Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya: “Anak itu tidak bangun!”
4:32 Dob masuk si Elisa hu rumah ai, iidah ma dakdanak ai tibal matei i podomanni. 4:32 Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya.
4:33 Masuk ma ia, anjaha ioruk ma labah ai ipudi ni sidea na dua, anjaha martonggo ma ia hubani Jahowa. (Lah. 9:40.) 4:33 Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada TUHAN.
4:34 Dob ai ipatordou ma dirini iatas ni dakdanak ai, ibahen ma pamanganni huatas pamangan ni dakdanak ai, matani huatas matani, tanganni huatas ni tanganni; jadi sanggah na ipatordou dirini hu atasni gabe manungkah malas ma angkula ni dakdanak ai. (1 Raj. 17:21.) 4:34 Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu; dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu.
4:35 Dob ai jongjong ma ia, anjaha mardalan hujai hujon i rumah ai, dob tangkog ia use hu atas ipaunduk ma dirini bani, marbarsi ma dakdanak ai pitu hali lanjar ipabodak ma matani. 4:35 Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya.
4:36 Idilo si Elisa ma si Gehasi, anjaha nini ma hubani: Dilo ma naboru par-Sunem in! Jadi idilo ma ia. Daskonsi ia hubani nini ma: Na, togu ham ma anakmu on. (1 Raj. 17:23; Luk. 7:15; Heb. 11:35.) 4:36 Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata: “Panggillah perempuan Sunem itu!” Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa: “Angkatlah anakmu ini!”
4:37 Roh ma ia, manrogop ma ia bai naheini unduk das hu tanoh; dob ai itogu ma dakdanak ai, anjaha laho ma ia hu darat. (bd. 8:5.) 4:37 Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar.
4:38 Dob ai mulak ma use si Elisa hu Gilgal, tudu sanggah masa lohei i nagori ai. Jadi sanggah na hundul-hundul ai susian ni nabi ai i lobeini, nini ma hubani suruh-suruhanni ai: Hodohon ma hudon na banggal ai bani apuy ai, anjaha lompah ma lowoh bani susian ni nabi on. (bd. 2:1; 6:1.) 4:38 Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya: “Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu.”
4:39 Dob ai laho ma sada halak hu juma manalong lowoh gabe jumpahsi ma andor ni ansimun harangan, jadi iputiki ma hunjai ansimun harangan, gok hiouni; dob mulak ia, iirisi ma ai hubagas hudon panlompahan ai. 4:39 Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran; ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik dari padanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya.
4:40 Jadi isonduki ma ai bahen panganon ni halak ai. Tapi sanggah mangankon na nilompah ai sidea, nini ma doruh-doruh: Ham halak ni Naibata, hamateian do hape ibagas hudon on! Seng tarpangan sidea ai. 4:40 Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata: “Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!” Dan tidak tahan mereka memakannya.
4:41 Tapi nini si Elisa ma: Boan nasiam ma hujon nitak! Itirtirhon ma ai hubagas hudon ai, anjaha nini ma: Sonduki ma ai hubani halak ai, ase mangan sidea! Anjaha seng dong be mara ibagas hudon ai. (bd. 20:7.) 4:41 Tetapi berkatalah Elisa: “Ambillah tepung!” Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata: “Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan!” Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu.
4:42 Adong ma sada halak na roh hun Baal-Salisa, mamboan bani halak ni Naibata ai ruti limbuah, dua puluh hibul ruti topung gandum pakon buah gandum na pinalumat ibagas sumpit. Dob ai nini si Elisa ma: Bere ma in bani halak na mabuei in, ase mangan sidea. (3 Mus. 2:14; 4 Mus. 18:12; 1 Sam. 9:4; Mat. 14:16.) 4:42 Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: “Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan.”
4:43 Nini suruh-suruhanni ai ma mambalosi: Naha ma parpangidangku on bani saratus halak? Tapi nini ma: Bere ma in hubani sidea, ase mangan sidea, ai sonon do hata ni Jahowa: Maningon mangan do sidea, anjaha adong ope teba. (Mat. 15:33; Mrk. 8:4; Joh. 6:9.) 4:43 Tetapi pelayannya itu berkata: “Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang?” Jawabnya: “Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman TUHAN: Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya.”
4:44 Iidangkon ma ai hubani sidea. Mangan ma sidea anjaha adong ope teba, romban hubani hata ni Jahowa. (Rut 2:14; Mat. 15:37; 18:9; Joh. 6:12.) 4:44 Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman TUHAN.
<< 2 Raja-raja 3 2 Raja-raja 5 >>