Yohanes 8

8:1 Dob ai laho ma Jesus hu dolog Jetun. 8:1 tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.
8:2 Tapi patarni ai laho ma Ia use hu rumah panumbahan; roh ma halak na mabuei ai hu lobeini, jadi hundul ma Ia laho mangajari sidea. 8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka.
8:3 Jadi iboan sibotoh surat ampa Parisei ma puang-puang, na tarjumpah marbangkis, hu lobeini, ipajongjong ma ia hu tongah-tongah, 8:3 Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah.
8:4 anjaha nini sidea ma hu-Bani: Guru, na tardapot do puang-puang on marbangkis. 8:4 Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah.
8:5 Nini titah ni si Musa, sipargijigon do bani batu halak na sonon; ia Ham, sonaha do nimu? (3 Mus. 20:10.) 8:5 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?”
8:6 Ihatahon sidea pe sonai, na laho manlajousi do, ase adong dalan mangaduhonsi. Tapi ipaunduk Jesus ma dirini, lanjar manurat-nurat i tanoh marhitei jari-jarini. 8:6 Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.
8:7 Tapi halani sai i nunut sidea manungkunsi, Jesus pe dirgak ma, anjaha ihatahon ma bani sidea: Barang ise na so mardousa humbani nasiam, ia ma parlobei manggijigisi bani batu. 8:7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.”
8:8 Dob ai ipaunduk ma use dirini, anjaha manurati bani tanoh. 8:8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
8:9 Tapi mambogei ai, misiran ma sidea sada-sada, pangintuai parlobei, gabe tading ma sahalaksi ampa puang-puang ai, na jongjong ijai. (Rom 2:22.) 8:9 Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.
8:10 Ipadirgak Jesus ma dirini, nini ma dompaksi: Ija do sidea inang? Seng dong na manguhumi ham? 8:10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: “Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?”
8:11 Nini ma: Seng dong Tuhan. Jadi ihatahon Jesus ma: Ahu pe, seng uhumonku ham. Laho ma ham, ulang be nunut ham mardousa hunjon hujanan! 8:11 Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” Lalu kata Yesus: “Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”
8:12 Dob ai nini Jesus ma use mangkatahon bani sidea: Ahu do panondang ni dunia on. Seng anjai mardalan bani na golap na mangirikkon Ahu, bani do tene Panondang hagoluhan in. (bd. 1:5, 9; Jes. 49:6.) 8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”
8:13 Jadi nini halak Parisei ma hu-Bani: Ia Ham, dirimu do isaksihon Ham; seng sintong hasaksianmu in. 8:13 Kata orang-orang Farisi kepada-Nya: “Engkau bersaksi tentang diri-Mu, kesaksian-Mu tidak benar.”
8:14 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Age pe pasal diringku husaksihon, sintong do hasaksiankin, ai hubotoh do, hunja Ahu roh anjaha huja Ahu sihol laho. Tapi anggo nasiam, seng ibotoh nasiam hunja Ahu roh anjaha huja sihol laho Ahu. (bd. 5:31.) 8:14 Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: “Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.
8:15 Mangihutkon pardagingon do nasiam manguhumi. Anggo Ahu, seng dong huuhumi age ise. 8:15 Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorang pun,
8:16 Anjaha anggo manguhum Ahu, sintong do uhumhu, ai seng pitah Ahu na manguhum ai, tapi na marsuruh Ahu do hasomanku. (ay. 29.) 8:16 dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakiman-Ku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku.
8:17 Anjaha bani titahnasiam pe tarsurat do: Sintong do sinaksihon ni dua halak. (5 Mus. 17:6; 19:15.) 8:17 Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah;
8:18 Ahu do na manaksihon pasal diringku, anjaha Bapa in pe, na marsuruh Ahu, isaksihon do Ahu. 8:18 Akulah yang bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan juga Bapa, yang mengutus Aku, bersaksi tentang Aku.”
8:19 Nini sidea ma hu-Bani: Ai ija do Bapamu? Ibalosi Jesus ma: Ahu atap Bapa pe, seng itandai nasiam. Ambit itandai nasiam Ahu, tandaon-nasiam do age Bapa. 8:19 Maka kata mereka kepada-Nya: “Di manakah Bapa-Mu?” Jawab Yesus: “Baik Aku, maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku.”
8:20 Ai ma ihatahon i kamar parartaan, sanggah na mangajari Ia i rumah panumbahan. Ise pe lang na manangkapsi, ai seng jumpah ope panorangni. 8:20 Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu Ia mengajar di dalam Bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saat-Nya belum tiba.
8:21 Jadi nini ma use mambalosi sidea: Na laho ma Ahu, jadi pindahannasiam ma Ahu, anjaha matei ma nasiam ibagas dousanasiam. Anjaha seng boi nasiam roh hu siparayakonkai. (bd. 7:34; 13:33.) 8:21 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: “Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang.”
8:22 Dob ai nini halak Jahudi ma: Na laho mandolos do Ia nani, ase ihatahon: Seng boi nasiam roh hu siparayakonkai? (bd. 7:35.) 8:22 Maka kata orang-orang Yahudi itu: “Apakah Ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan-Nya: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang?”
8:23 Jadi nini ma hubani sidea: Na hun toruh on do nasiam, na hun babou do anggo Ahu. Na hun dunia on do nasiam, seng hun dunia on anggo Ahu. (bd. 3:31.) 8:23 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.
8:24 Halani ai do ase huhatahon bani nasiam: Na matei ma nasiam ibagas dousanasiam. Ai anggo seng porsaya nasiam, Ahu do In, matei ma nasiam ibagas dousanasiam. 8:24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.”
8:25 Nini sidea ma hu-Bani: Ai ise do Ham? Ibalosi Jesus ma sidea: Songon na dob huhatahon ai bani nasiam! 8:25 Maka kata mereka kepada-Nya: “Siapakah Engkau?” Jawab Yesus kepada mereka: “Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu?
8:26 Buei do sihatahononku ampa sipinsangonku pasal nasiam. Parsintong do na marsuruh Ahu, anjaha na hubogei hum-Bani, ai do husaksihon bani dunia on. 8:26 Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia.”
8:27 Seng ibotoh sidea, Bapa in do na sinahapkonni bani sidea marhitei ai. 8:27 Mereka tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa.
8:28 Dob ai nini Jesus ma hubani sidea: Dob pe ipagijang nasiam Anak ni jolma in, ase ibotoh nasiam Ahu do in, anjaha na so adong hubahen humbani diringku, tapi songon na pinodahkon ni Bapa hu-Bangku, sonai do huhatahon. (bd. 3:14; 12:32.) 8:28 Maka kata Yesus: “Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.
8:29 Anjaha na marsuruh Ahu, Ia do hasomanku. Seng ongga itadingkon sahalak Ahu, ai rosuh ni uhurni do tongtong huhorjahon. (ay. 16.) 8:29 Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.”
8:30 Dob ihatahon sonai, buei ma na gabe porsaya Bani. 8:30 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya.
8:31 Jadi ihatahon Jesus ma dompak halak Jahudi na dob porsaya ai Bani: Anggo totap nasiam ibagas hatangku, sintong ma nasiam susianku. (bd. 15:14.) 8:31 Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: “Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku
8:32 Tandaonnasiam ma hasintongan in, anjaha paluahon ni hasintongan in ma nasiam. 8:32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”
8:33 Ibalosi sidea ma Ia: Ginompar ni si Abraham do hanami, anjaha seng ongga hanami hona parjabolonan. Mase ma ihatahon Ham. Maningon paluahon do nasiam? 8:33 Jawab mereka: “Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapa pun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?”
8:34 Ibalosi Jesus ma sidea: Na sintong tumang do hatangkon bani nasiam: Sagala na mangkorjahon dousa, jabolon ni dousa do ai.(Rom 6:16-20; 1 Joh. 3:8.) 8:34 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa.
8:35 Anjaha jabolon, seng totap ai i rumah; anak do na totap tongtong. 8:35 Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
8:36 Anggo ipaluah Anak in nasiam, na maluah botul ma nasiam.(Rom 6:18, 22.) 8:36 Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.”
8:37 Hubotoh, ginompar ni si Abraham do nasiam, tapi ipindahi nasiam do dalan mamunuh Ahu, ai seng siat hatangku bani nasiam. 8:37 “Aku tahu, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu.
8:38 Na huidah bani Bapa, ai do huhatahon; nasiam pe, na binogeinasiam humbani bapanasiam, ai do ihorjahon nasiam. 8:38 Apa yang Kulihat pada Bapa, itulah yang Kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu.”
8:39 Jadi nini sidea ma mambalosisi: Ia bapanami, ai ma si Abraham. Nini Jesus ma bani sidea: Ambit anak ni si Abraham do nasiam, ihorjahon nasiam do horja ni si Abraham. 8:39 Jawab mereka kepada-Nya: “Bapa kami ialah Abraham.” Kata Yesus kepada mereka: “Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham.
8:40 Tapi ipindahi nasiam do dalan laho mamunuh Ahu, na patugahkon bani nasiam hasintongan, na hubogei humbani Naibata. Seng sonai pambahen ni si Abraham. 8:40 Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.
8:41 Horja ni bapanasiam do na hinorjahonnasiam. Nini sidea ma hu-Bani: Sedo anak salong-salongan hanami, sada do bapanami, ai ma Naibata. 8:41 Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.” Jawab mereka: “Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa kami satu, yaitu Allah.”
8:42 Nini Jesus ma hubani sidea: Ambit Naibata do bapanasiam, holong do uhurnasiam Bangku, ai humbani Naibata do Ahu roh hujon; seng humbani diringku Ahu na roh on, Ia do na marsuruh Ahu. 8:42 Kata Yesus kepada mereka: “Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku.
8:43 Mase ma lang iarusi nasiam hatangku? Ai ma, halani seng tartangihon nasiam hatangku. 8:43 Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.
8:44 Na marbapa hubani sibolis do nasiam, anjaha rosuh ni bapanasiam do sihol bahenonnasiam. Sibunuh jolma do ia humbani mungkahni, anjaha seng jongjong ia ibagas hasintongan, ai seng dong hasintongan ibagas dirini. Anggo ihatahon ladung, domu hubani hadirionni do na hinatahonni ai, ai siparladung do ia anjaha bapa ni ladung. (1 Mus. 3:4; 2 Ptr. 2:4; 1 Joh. 3:8-10.) 8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
8:45 Tapi hasintongan do huhatahon, hape seng porsaya nasiam Bangku. 8:45 Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku.
8:46 Ise humbani nasiam boi mambuktihon, pardousa Ahu? Anggo huhatahon na sintong, mase ma lang porsaya nasiam Bangku? (2 Kor. 5:21; 1 Ptr. 2:22.) 8:46 Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku?
8:47 Barang ise na humbani Naibata, tangihononni ai do hata ni Naibata. Halani na so humbani Naibata do nasiam mambahen lang itangihon nasiam Ahu. (bd. 18:37.) 8:47 Barangsiapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah.”
8:48 Jadi nini halak Jahudi ma mambalosisi: Ai lang sintong do hatanami, halak Samaria do Ham anjaha na sibolison? (bd. 7:20.) 8:48 Orang-orang Yahudi menjawab Yesus: “Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan?”
8:49 Ibalosi Jesus ma: Seng na sibolison Ahu; hupasangap do Bapa in, jadi iapasi nasiam do Ahu. 8:49 Jawab Yesus: “Aku tidak kerasukan setan, tetapi Aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati Aku.
8:50 Ia Ahu seng hupindahi sangaphu; adong do na mangindahi ai anjaha na manguhumi. (bd. 5:41.) 8:50 Tetapi Aku tidak mencari hormat bagi-Ku: ada Satu yang mencarinya dan Dia juga yang menghakimi.
8:51 Na sintong tumang do hatangkon bani nasiam: Barang ise na mangkorjahon hatangku, seng idahonni hamateian sadokah ni dokahni.(bd. 6:40, 47.) 8:51 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.”
8:52 Nini halak Jahudi ma hu-Bani: Sonari ibotoh hanami ma, na sibolison do Ham. Na matei do si Abraham ampa nabi-nabi, hape Ham mangkatahon: Barang ise na mangkorjahon hatangkin, seng dageion ni in hamateian sadokah ni dokahni. 8:52 Kata orang-orang Yahudi kepada-Nya: “Sekarang kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.
8:53 Ai banggalan do Ham humbani bapanami si Abraham, na dob matei in? Anjaha nabi-nabi pe matei do. Ai ise do Ham, nini uhurmu? 8:53 Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita Abraham, yang telah mati! Nabi-nabi pun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?”
8:54 Ibalosi Jesus ma: Anggo Ahu pasangap diringku, na so adong ma sangaphu. Adong do Bapangku, na pasangap Ahu, in ma na hinatahonnasiam Bapanasiam. 8:54 Jawab Yesus: “Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu berkata: Dia adalah Allah kami,
8:55 Anjaha seng itanda nasiam Ia, tapi anggo Ahu hutanda do. Ambit huhatahon, seng hutanda Ia, parladung ma Ahu songon nasiam. Tapi hutanda do Ia, anjaha hudalankon do hatani. (bd. 7:28.) 8:55 padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku mengenal Dia. Dan jika Aku berkata: Aku tidak mengenal Dia, maka Aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan Aku menuruti firman-Nya.
8:56 Marolob-olob do si Abraham, bapanasiam in, halani sihol idahonni aringkin, jadi saud do iidah, gabe malas ma uhurni. 8:56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita.”
8:57 Dob ai nini halak Jahudi ma hu-Bani: Lima puluh tahun pe lape das umurmu, mintor ongga ma iidah Ham si Abraham? 8:57 Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: “Umur-Mu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?”
8:58 Nini Jesus ma hubani sidea: Na sintong tumang do na huhatahon on bani nasiam: Lape tubuh si Abraham, domma adong Ahu. 8:58 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.”
8:59 Jadi ibuat sidea ma batu, laho manggijigisi, tapi ponop ma Jesus misir hun rumah panumbahan ai. (bd. 10:31; Luk. 4:30.) 8:59 Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah.
<< Yohanes 7 << Yohanes 9