Yohanes 7

7:1 Dob salpu ai, idalani Jesus ma tanoh Galilea; seng ra Ia mardalani i Judea halani sihol do bunuhon ni halak Ia. (bd. 6:1.) 7:1 Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya.
7:2 Anjaha dohor ma pesta lampo-lampo ni halak Jahudi. 7:2 Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun.
7:3 Jadi ihatahon saninani ai ma hu-Bani: Misir ma Ho hunjon laho hu Judea, ase dihut susianmai mangidah horja na hinorjahonmin. (bd. 2:12.) 7:3 Maka kata saudara-saudara Yesus kepada-Nya: “Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan.
7:4 Ai seng bani na ponop ihorjahon halak sibahenonni, anggo sihol tarbarita Ia. Anggo sapala ihorjahon Ho na sonin, patalar ma dirimu bani dunia on. 7:4 Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau Engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah diri-Mu kepada dunia.”
7:5 Ai age saninani ai, seng porsaya Bani. 7:5 Sebab saudara-saudara-Nya sendiri pun tidak percaya kepada-Nya.
7:6 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Seng jumpah ope panorangku, tapi tongtong do sirsir anggo panorangnasiam. (bd. 2:4.) 7:6 Maka jawab Yesus kepada mereka: “Waktu-Ku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu.
7:7 Sonaha ma boi sogam uhur ni dunia on bani nasiam; anggo Ahu ihasogamhon do, halani husaksihon na jahat do horjani. (bd. 15:18.) 7:7 Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci Aku, sebab Aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat.
7:8 Nasiam ma tangkog marpesta, anggo Ahu, seng tangkog hu pesta ai, halani seng jumpah ope panorangku. 7:8 Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktu-Ku belum genap.”
7:9 Dob ihatahon sonai, soh ma Ia i Galilea. 7:9 Demikianlah kata-Nya kepada mereka, dan Ia pun tinggal di Galilea.
7:10 Tapi dob tangkog saninani ai hu pesta ai, Ia pe tangkog ma, seng talar, tapi ponop do. 7:10 Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam.
7:11 Ase ipindahi halak Jahudi ma Ia bani pesta ai, nini sidea ma: Ai ija do Ia? 7:11 Orang-orang Yahudi mencari Dia di pesta itu dan berkata: “Di manakah Ia?”
7:12 Jadi buei ma sahap-sahap pasalsi itongah-tongah ni halak na mabuei ai. Adong na mangkatahon: Paruhur na madear do Ia. Na legan mangkatahon: Lang, sipakahou halak na mabuei do Ia. 7:12 Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata: “Ia orang baik.” Ada pula yang berkata: “Tidak, Ia menyesatkan rakyat.”
7:13 Tapi seng dong na pag marsahap torang-torang pasalsi, halani biar dompak Jahudi ai. (bd. 9:22; 12:42; 19:38.) 7:13 Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi.
7:14 Bani partongahan ni pesta ai, tangkog ma Jesus hu rumah panumbahan ai mangajari. 7:14 Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ.
7:15 Jadi longang ma halak Jahudi, nini ma: Sonaha do pambotoh ni On pasal na tarsurat in, ai seng ongga marguru Ia? (Mat. 13:54.) 7:15 Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata: “Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar!”
7:16 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Ia podahku seng na hum-Bangku ai, tapi humbani na marsuruh Ahu do. 7:16 Jawab Yesus kepada mereka: “Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku.
7:17 Barang ise na ra mangkorjahon rosuh ni uhurni, botohonni do, barang na humbani Naibata podahku, barang na huhatahon in humbani diringku sandiri. 7:17 Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri.
7:18 Barang ise na mangkatahon humbani dirini sandiri, sangapni do na pinindahanni. Tapi na mangindahi sangap ni na marsuruhsi, in do parsintong, seng dong na geduk ibagas dirini. (bd. 5:41, 44.) 7:18 Barangsiapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barangsiapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya.
7:19 Ai lang domma ibere si Musa bani nasiam titah in? Hape sahalak pe seng dong humbani nasiam na mangkorjahon titah in. Mase ma iuhurhon nasiam sihol mamunuh Ahu? (bd. 5:16, 18; Lah. 7:53.) 7:19 Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh Aku?”
7:20 Jadi nini na mabuei ai ma: Na isorapi setan do Ham. Mintor ise na mangindahi dalan laho mamunuh Ham? 7:20 Orang banyak itu menjawab: “Engkau kerasukan setan; siapakah yang berusaha membunuh Engkau?”
7:21 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Hubahen sada horja, gabe longang nasiam haganup halani ai. (bd. 5:16.) 7:21 Jawab Yesus kepada mereka: “Hanya satu perbuatan yang Kulakukan dan kamu semua telah heran.
7:22 Ibere si Musa do bani nasiam aturan parsunaton (seng humbani si Musa namin ai, tapi humbani ompungta do), gabe bani ari Sabat pe isunat nasiam do jolma. (1 Mus. 17:10-12.) 7:22 Jadi: Musa menetapkan supaya kamu bersunat — sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita — dan kamu menyunat orang pada hari Sabat!
7:23 Anggo boi do sunaton jolma bani ari Sabat, ase ulang hona langgar titah ni si Musa, mase ma manggila nasiam Bangku, halani hibul sada jolma hupamalum ari Sabat? 7:23 Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepada-Ku, karena Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat.
7:24 Ulang ma marguru bani pangidah tumang panguhumionnasiam, tapi pintor ma panguhum nasiam. 7:24 Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil.”
7:25 Dob ai nini deba halak na hun Jerusalem ma: Ai lang Ia do na sihol bunuhon ni sidea in? (ay. 19.) 7:25 Beberapa orang Yerusalem berkata: “Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh?
7:26 Tonggor ma, torang ni parsahapni in, anjaha aha pe lang ihatahon sidea Bani. Ai na dob torang do nani ibotoh pambobainta, Ia do Kristus in? 7:26 Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada-Nya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu, bahwa Ia adalah Kristus?
7:27 Tapi tene, ibotoh hita do harohan ni Halak on! Anggo roh Kristus in, seng dong na mambotoh atap hunja harohanni. (ay. 41.) 7:27 Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asal-Nya, tetapi bilamana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asal-Nya.”
7:28 Dob ai ipagogoh Jesus ma sorani mangajari i rumah panumbahan ai, nini ma: Tongon, itanda nasiam do Ahu, anjaha ibotoh nasiam do hunja harohanku. Tapi seng humbani diringku sandiri Ahu roh; adong do Parsintong in, na marsuruh Ahu, na so tinanda nasiam. 7:28 Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: “Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal.
7:29 Hutanda do Ia, ai hum-Bani do Ahu, Ia do na marsuruh Ahu. (Mat. 11:27.) 7:29 Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku.”
7:30 Jadi ipindahi sidea ma dalan laho manangkapsi, tapi ise pe lang na mardas tangan hu-Bani, halani lape jumpah panorangni. (bd. 8:20; Luk. 22:53.) 7:30 Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba.
7:31 Tapi buei do humbani na mabuei ai, na gabe porsaya Bani, nini sidea: Anggo roh Kristus, tagamon bueinan tanda bahenonni humbani na binahen ni Halak on? (bd. 8:30.) 7:31 Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepada-Nya dan mereka berkata: “Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat dari pada yang telah diadakan oleh Dia ini?”
7:32 Ibogei Parisei ai ma husip-husip ni na mabuei ai pasalsi, jadi isuruh sintua ni malim ampa Parisei ma upas laho manangkapsi. 7:32 Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkap-Nya.
7:33 Jadi nini Jesus ma: Tongkin nari mando Ahu rap pakon nasiam, dob ai laho ma Ahu marayak na marsuruh Ahu. (bd. 13:33.) 7:33 Maka kata Yesus: “Tinggal sedikit waktu saja Aku ada bersama kamu dan sesudah itu Aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus Aku.
7:34 Pindahannasiam ma Ahu, tapi seng jumpah nasiam. Seng tarbahen nasiam roh bani ianankai. (bd. 8:21.) 7:34 Kamu akan mencari Aku, tetapi tidak akan bertemu dengan Aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana Aku berada.”
7:35 Jadi nini halak Jahudi ma samah sidea: Huja do nani sihol misir Ia, ase lang jumpah hita be Ia? Sihol misir Ia nani hubani hasoman na manrantou i tanoh Gorik, laho mangajari halak Gorik ai? 7:35 Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain: “Ke manakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksud-Nya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani?
7:36 Aha do arti ni hata, na hinatahonni ai: “Pindahannasiam ma Ahu, tapi seng jumpah. Seng tarbahen nasiam roh bani ianankai?” 7:36 Apakah maksud perkataan yang diucapkan-Nya ini: Kamu akan mencari Aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan Aku, dan: Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana Aku berada?”
7:37 Dob ai bani ari parpudi ni pesta ai, bani matani ai, jongjong ma Jesus ijai, ipagogoh ma sorani mangkatahon: Barang ise na horahan, hu-Bangku ma ia roh minum. (bd. 4:10; 3 Mus. 23:36.) 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum!
7:38 Songon na hinatahon ni surat in: Bah na manggoluh do mabaor humbani na porsaya Bangku!(Jes. 44:3; Joel 3:1.) 7:38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.”
7:39 Pasal Tonduy in do na hinatahonni ai, sijaloon ni halak na porsaya Bani, ai seng ope roh Tonduy in, halani seng ipasangap ope Jesus. (bd. 16:7.) 7:39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.
7:40 Deba humbani na mabuei ai, na mambogei hata ai, mangkatahon: On ma tongon Nabi ai. (bd. 6:14; 5 Mus. 18:15.) 7:40 Beberapa orang di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, berkata: “Dia ini benar-benar nabi yang akan datang.”
7:41 Na legan mangkatahon: On ma Kristus ai! Tapi na legan use mangkatahon: Mintor hun Galilea ma roh ni Kristus in? 7:41 Yang lain berkata: “Ia ini Mesias.” Tetapi yang lain lagi berkata: “Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea!
7:42 Ai lang ihatahon Surat in do, ia harohan ni Kristus, ai ma humbani ginompar ni si Daud anjaha hun huta Betlehem, huta ni si Daud? (Mik. 5:1; Mat. 2:5, 6; 22:42.) 7:42 Karena Kitab Suci mengatakan, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal.”
7:43 Masa ma parsalisihan itongah-tongah ni bangsa in marhalani Ia. (bd. 9:16.) 7:43 Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia.
7:44 Deba humbani sidea sihol manangkapsi, tapi seng dong na pag mardas tangan Bani. (ay. 30.) 7:44 Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh-Nya.
7:45 Jadi mulak ma upas ai bani sintua ni malim ampa Parisei, gabe ihatahon sidea ma bani sidea: Mase lang iboban nasiam Ia? 7:45 Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak membawa-Nya?”
7:46 Balos ni upas ai: Seng ongga ope adong halak na marsahap songonsi ai. (Mat. 7:28-29.) 7:46 Jawab penjaga-penjaga itu: “Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu!”
7:47 Jadi nini Parisei ai ma bani sidea: Ai dihut do homa nasiam ipakahou? 7:47 Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka: “Adakah kamu juga disesatkan?
7:48 Ai adong do humbani pambobai atap humbani Parisei, na porsaya Bani? 7:48 Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada-Nya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?
7:49 Tapi pitah halak na mabuei in, na so mambotoh titah in do; bursik ma sidea. 7:49 Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka!”
7:50 Dob ai nini si Nikodemus ma, ai ma sada halak humbani sidea, na roh ijia marayak Jesus: (bd. 3:1, 2.) 7:50 Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada-Nya, berkata kepada mereka:
7:51 Ai iuhumi titahta do halak, anggo lang palobei nabogei hatani, ase na botoh atap aha na hinorjahonni? (5 Mus. 1:16, 17.) 7:51 “Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat-Nya?”
7:52 Jadi nini sidea ma mambalosisi: Ai halak Galilea do homa ho? Papangkei ma, ase ibotoh ho, na so adong bangkit nabi hun Galilea. (ay. 41) 7:52 Jawab mereka: “Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea.”
7:53 Jadi misir ma sidea ganup hu rumahni bei. 7:53 Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya
<< Yohanes 6 Yohanes 8 >>